Home

Kompetansemål matematikk 3 trinn

Multiplikasjons- og divisjonsregnestykker i Excel

Gjeldende læreplan Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Matematikk 1-10 (MAT01-05) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Matematikk P (MAT08-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Gjeldend Årsplan matematikk 3. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktiviteter, metoder og læringsressurser Hele året Utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing -Bruke matematiske symbo Årsplan i matematikk 3. trinn 2017/2018 Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Gr.ferdigheter Vurdering Side 3 av 9 Karuss skole 41-43 ng - Gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtal

Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04

 1. Kompetansemål etter 3. trinn. Elevane utviklar og viser kompetanse på 3. trinn når dei utforskar og finn samanhengar i rekneartane og bruker det for å forklare eigne tenkjemåtar. Læreplanane i matematikk har kompetansemål på kvart trinn, bortsett frå etter 1. trinn
 2. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN FAST RUTINE HVER UKE: (Jobbe med klokka og kalenderen i morgensamlingen gjennom hele året) TEMA PERIODE KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSRESSURS LÆRINGSSTRAT EGI OG METODE (praktisk, variert relevant) Addisjon og subtraksjon uten tierovergang Uke 34-36 Beskrive plassverdisysteme
 3. Kompetansemål matematikk 3. trinn. Gjeldende læreplan Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Matematikk 1-10 (MAT01-05) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Matematikk P (MAT08-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Gjeldend matematikk - 3.trinn - Revidert 09.08.19 Matematikk 3.trinn OMRÅDE KOMPETANSEMÅL IUP - MÅL LOKALE MÅL - JEG KAN UKE TIPS TALL Eleven.
 4. OPPFYLLING AV KOMPETANSEMÅL FOR ELEVAR Matematikk 3. - 4. trinn Signatur 3. trinn: _____ Signatur 4. trinn: _____ 3. tr 4. tr Kompetansemål henta frå udir.no Tal skildra og nytta plassverdisystemet for dei heile tala, nytta positive og negative heil
 5. Kompetansemål etter 4. trinn. Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i matematikk. Elevane viser og utviklar kompetanse i faget på 4. trinn når dei bruker formålstenlege strategiar og representasjonar i arbeidet med dei fire rekneartane og til å forklare tenkjemåtane sine
 6. Kompetansemål etter 2. trinn. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. ordne tal, mengder og former ut frå eigenskapar, samanlikne. Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i matematikk

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand og Line Maria Bratteng Læreverk: Multi 3A og 3B, Multi oppgavebok. Uke Tema Kompetansemål (K06) Læringsmål Innhold Metode Vurdering 35 Data og statistikk •Samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram, og kommenter matematikk - 3.trinn - Revidert 09.08.19 Matematikk 3.trinn OMRÅDE KOMPETANSEMÅL IUP - MÅL LOKALE MÅL - JEG KAN UKE TIPS TALL Eleven skal kunne beskrive og bruke plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger, og uttrykke tallstørrelser p

Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 3.klasse. For å introdusere elevene på 3.trinn for sannsynlighetsregning kan dette spillet være nyttig Kompetansemål etter 4. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

Matematikkheftet for mellomtrinnet

Kompetansemål etter 3. trinn (10) bruke kommutative, assosiative og distributive eigenskapar til å utforske og beskrive strategiar i multiplikasjon (2) eksperimentere med multiplikasjon og divisjon i kvardagssituasjonar (2 1.-4. trinn. Her kommer teksten. Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT,. I søkeresultatet er det antydet på hvert enkelt mini-undervisningsopplegg hvilket trinn det passer best til. Velg trinn 1. til 2. trinn 3. til 4. trinn og gå videre til valg av læreplanmål. Eksempler på undervisningsopplegg

1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; Ungdomstrinn Kompetansemål . Lenke til kompetansemålene hos udir. Innhold. 1 Tal og algebra; 2 Geometri; 3 Måling; 4 Statistikk, sannsyn og kombinatorikk 3. trinn. 4. trinn. 5. trinn. 6. trinn. Klokkerebus. Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i matematikk fellesfag. Etter 2. årssteget Måling nemne dagar, månader og enkle klokkeslett Etter 4. årssteget Måling gjere overslag over og. Tallinjene fra Tema Matematikk laster du ned her. I Tema Matematikk finner du mange ulike innfallsvinkler, spill, oppgaver i og utenfor boka hvor elevene får jobbe med et emne av gangen. i en mindre gruppe eller en lærerstyrt stasjon med et bilde av en slange som i eksemplet over fra 3. trinn i Ranaskolen 3. trinn. 4. trinn. Delegrubliser. Elevene får konkrete problemstillinger Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i matematikk fellesfag. Etter 4. årssteget Tal utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei.

Årsplan Matematikk 3.trinn 2018-2019 Uke: Tema: Kunnskapsløftet sier: Kompetansemål: Læringsmål: Innhold i timene: 33 - 35 Kap. 1 Data og statistikk samle, sortere, notere og illustrere data på hensiktsmessige måter med tellestreker, tabeller og søylediagrammer, med o Du kan laste ned heftet gratis. Det inneholder regneeksempler og 260 oppgaver med fasit. Tekstene og oppgavene er hentet fra dagliglivet og tilpasset voksne som trenger å lære praktisk regning på et grunnleggende nivå Kompetansemål etter 3. trinn utforske og forklare samanhengar mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hovudrekning og problemløysing Kompetansemål etter 2.trin Matematikk 1-10; Kompetansemål og vurdering; 3. trinn; Kompetansemål og vurdering Matematikk 1-10 (MAT01‑05) Delvis innført. Elevane viser og utviklar kompetanse i faget på 3. trinn når dei utforskar og finn samanhengar i rekneartane og bruker det for å forklare tenkjemåtane sine Læreplan i matematikk 1.-10. trinn Læreplankode: MAT01-05 Side 3 av 15 i andre situasjonar Regning som grunnleggende ferdighet innebærer å kunne anvende matematikk i ulike fag når det er relevant og på de ulike fagenes premisser. Prøven for 8. og 9. trinn i 2020 tar utgangspunkt i kompetansemålene etter 7. trinn og de fagspesifikke beskrivelsene av de grunnleggende ferdighetene i regning i LK06. Samtidig vil etterarbeidet til.

PPT - Matematikk 1

Matteoppgaver 3 trinn. Ekstra matteoppgaver for 3 trinn. Denne siden inneholder en samling av oppgaver fordelt på hovedtemaene i læreplan for 3 klasse i matematikk. Det inkluderer gangetabellen, enkle avrundingsregler, klokkeoppgaver, enkel statistikk, måling og tall opptil 1000 Bevis inngår som en del av et kjerneelement i faget i den nye læreplanen i matematikk for grunnskolen. Denne studien ser nærmere på hvordan kompetanser knyttet til arbeid med bevis fremkommer på trinn 1-10

Læreplan i matematikk fellesfag Læreplankode: MAT1-04 Side 2 av 14 Føremål Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle tider brukt og utvikla matematikk for å systematisere erfaringar, for å beskrive og forstå samanhengar i naturen og i samfunnet og for å utforske universet Nedbrutte kompetansemål matematikk (word-dokument). Veiledende læringsmål - innledning Læreplanen Kunnskapsløftet og lokalt læreplanarbeid Læreplanen Kunnskapsløftet fokuserer på å utvikle elevenes kompetanse, og kompetansemål i fag beskriver hva eleven skal kunne mestre på utvalgte trinn Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra : 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøke Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene

Microsoft Word - Kompetansemål grunnskole matematikk.docx Author: Frøydis Hamre Created Date: 10/20/2008 9:45:33 AM. Med Matemagisk 1-4 får elevene et positivt møte med matematikken. - Matematiske mysterier, skrevet av Tom Egeland, innleder hvert kapittel. Mysteriene er faglig orientert og oppmuntrer til den gode matematiske samtalen. Mysteriene finner du i Matemagisk lærerens tavleressurs og i lærerveiledningen Matematikk.org (1) Matematikk på yrkesfag (5) Kompetansemål etter 2.trinn (3) beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar (1) eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane (1 Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 3.klasse. Når vi skal øve på multiplikasjonstabellen, bruker vi mange innfallsvinkler for å nå elevene Årsplan for 3. trinn Ormestad skole - side 6 3. ARBEIDSPERIODE UKE 41-44 TVERRFAGLIG TEMA: ÅRET RUNDT FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne NORSK MUNTLIG KOMMUNIKASJON variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster. 3. lese en tekst høyt for medelever med variert stemmebruk

På 3.trinn skal elevene kjenne til de fire regneartene og kunne se sammenhengen mellom dem og arbeide med oppgaver der man må bruke alle fire. Her er noen slike oppgaver: De fire regneartene 1. De fire regneartene 2. De fire regneartene 3. Kompetansemål TEMA/FAG Matematikk SKOLEÅR 2020/2021 TRINN 3.trinn LÆRERE Hans, Lata, Espen, Sofia, Sinem og Bushra UKE Periode KOMPETANSEMÅL (fra LK20 ) KJERNEELEMENTER FRA FAG for perioden TEMA VURDERING Jeg kan multiplisere Jobbe med kapittel 3 i Radius arbeidsbok i hel time/stasjoner. Oslo kommune Utdanningsetaten Bøler skol

Læreplan i matematikk fellesfag 1

Skjema utarbeidet av Silje Ranes for PPT Tromsø kommune, 2013 ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06 Kompetansemål. 1. trinn. 2. trinn. 3. trinn. 4. trinn. 5. trinn. 6. trinn. 7. trinn. Norsk: 2. trinn: lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og. Kompetansemål etter 10. trinn. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske og generalisere multiplikasjon av polynom algebraisk og geometrisk utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike funksjonar ved å bruke digitale verktøy lage, løyse og forklare likningssett knytte til praktiske situasjona

Kompetansemål matematikk 3

mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole. Regning i matematikk 5.trinn er derfor basert på kompetansemål i gammelt læreplanverk (LK06/LK06S). Denne veiledning viser imidlertid hvordan du kan følge opp resultatene etter ny læreplan (LK20/LK20S) Formål . Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter Regne med tosifrede tall 3. Tom tallinje, subtraksjon. Tom tallinje, subtraksjon 2. Tom tallinje, subtraksjon 3. Tom tallinje, subtraksjon 4. Dette er det viktigste emnet i matematikk på 2.trinn. Å bruke disse oppgavene er delvis for å få med alle, repetisjon og overlæring

MATEMATIKK -KOMPETANSEMÅL ETTER 7. ÅRSTRINN Elev: Trinn: Utfylt av: Dato: IN B G H 1 Muntlig kommunikasjon 1a Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler 1b Lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem. « Skole i praksis» DVD www.skoleipraksis. no Årstrinn Kompetansemål Innhold Læringsmål 4. trinn tegne og bygge enkle forminskning og forstørring 1:2, 1:3, 1:4 geometriske figurer og og 1:10 modeller i praktiske sammenhenger, herunder teknologi og design Jeg kan forstørre tegninger av enkle figurer i målestokk 1:2, 1:3, 1:4 og 1:10 4. trinn gjenkjenne og bruke parallell-forskyvning i. 5. trinn FAG LENKE TIL KOMPETANSEMÅL •Matematikk beskrive brøk som del av ein heil, som del av ei mengd og som tal på tallinja og vurdere og namngi storleikane • utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sin Årsplan for 4. trinn Ormestad skole - side 2 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRFAGLIG TEMA: Vennskap FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne NORSK samtaler og komme med nye innspill. SPRÅK, KULTUR OG LITTERATUR Beskrive ordklasser og deres funksjon Kompetansemål - 10. trinn - norsk muntlig kommunikasjon matematikk, språk og perfekt rettskriving, eller gode faktakunnskaper om et tema. De fleste med AS ønsker vanligvis at gjøremålene utføres korrekt, perfekt og nøyaktig. Å vær

Kompetansemål etter 4

Hovudområdet kultur og modellering gjev eit overordna perspektiv på faget matematikk. Hovudområdet beskriv den logiske strukturen i faget og viser historia og den kulturelle rolla til faget. Modellering er ein fundamental prosess i faget, der utgangspunktet er noko som verkeleg finst Kompetansemål (for grunnopplæringen) er et definert mål i læreplanen for elevens læring, som ble innført med Kunnskapsløftet i 2006. I læreplanen Kunnskapsløftet er målsettingene for grunnskoleutdanningen definert gjennom slike kompetansemål i alle fag etter henholdsvis 2., 4., 7. og 10. trinn. I videregående opplæring er kompetansemål definert for hva elevene skal kunne etter. Årsplan i matematikk for 6. trinn - 2017/2018 Læreverk: Multi 6a og 6b Lærer: Irene J. Skaret Uke Kompetansemål (K06) Tema Arbeidsform Vurdering 34 - 39 - Finne verdien av et siffer avhengig av hvor i tallet det står. - Forstå plassverdisystemet. - Utvikle og bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning, og bruk a

Årsplan engelsk 1. trinn 2020 og 2021.pdf; Årsplan KRLE 1. trinn 2020 og 2021.pdf; Årsplan kroppsøving 1. trinn 2020 og 2021.pdf; Årsplan matematikk 1. trinn 2020 og 2021.pd Tema: Tekstoppgaver (regnefortellinger) Kompetansemål: Elevene skal lese og løse tekstoppgaver i matematikk. Beskrivelse: I opplegget ligger tips til hvordan du kan gå fram, begrepsliste, tekstoppgaver du kan løse og oppgaver du kan lage regnefortellinger til. ፍረ-ሓሳብ: ብጽሑፍ ዝተዳለዉ ዕማማት(ግድላት ስነ-ቁጽሪ). 1-2 trinn 3-4 trinn 5-7 trinn Addisjon Aktivitetshefte Alfabetet Algebra Arbeidshefter Barnehage Begynneropplæring Belønning Bildekort Bokmål Bokstaver Bokstavserien Brøk Butikk Bygging Dekor Differensiert Digital Diplomer Divisjon Engelsk Fargelegge Finmotorikk Flipbook Førskole Geografi Geometri MATEMATIKK 3-4 - Oppgavekort. Klypekort-oppleggene som tilhører samlepakken for matematikk 1 er alle like av innhold, og er knyttet til begynneropplæringen. Kortene er begrenset til tallområde 1-20. Oppgavesettene er likt utformet og består av: Klypekort med addisjonsoppgaver 1-20, med og uten fasit på baksiden Klypekort med subtraksjonsoppgaver 1

Tema: Matematikk i dagliglivet 2 Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre beregninger om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, sette opp budsjett og regnskap og gjøre greie for beregninger og presentere resultatene. Beskrivelse: Opplegget er både norsk og litauisk og er knyttet til kompetansemål i faget.I opplegget finner dere matematikkbegreper innen. Årsplan i matematikk for 4. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser Nyttige læringsressurser: Netteleven.no Salaby.no Multi.no 34-35 Koordinat-sytem lese av, plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og utan digitale verktøy

Kompetansemål etter 2

Du kan reise på utveksling i 3., 5. og 6. semester. I 3. semester kan du reise på utveksling i andre del av fag 2. Per nå er det utviklet utvekslingstilbud i fag 2 for engelsk (York) og matematikk (København). Her vil det komme tilbud i flere fag etter hvert. I 5. semester er det mulig å reise på utveksling i skolerelevante fag Årsplan for 1. trinn Ormestad skole - side 6 3. ARBEIDSPERIODE UKE 41-44 TVERRFAGLIG TEMA: ÅRET RUNDT FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne NORSK SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON skriv etter mønster, enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. 1. skrive ord etter mønste

Tid og klokke / Matematikk 1Charlotte Hestenes Undrum - Redaktør - Cappelen Damm
 • Diameter diameter.
 • Adrenerg.
 • Hugh dancy filmer og tv programmer.
 • Peter stormare filmer og tv programmer.
 • Ff rietz.
 • Bukkehornsfrø i mad.
 • Sing meinen song 2017 cd.
 • Aristocats stream.
 • Pleieassistent lønn 2016.
 • Komikerfrue hus.
 • Hvordan koble pc til tv trådløst.
 • Klaveness sko priser.
 • Samcro tara.
 • Bjerkaker tromsø.
 • Linksys wrt1900acs v2 firmware.
 • Naprapat trondheim.
 • Steinle immobilien lauingen.
 • Disney juleshow tidspunkt.
 • Spanske trappen.
 • Dr wackelzahn idealo.
 • Green boots everest.
 • Sommerskiskole 2017.
 • Argentinske villreker fiskemannen.
 • Pokalspiel fc saarbrücken.
 • Mms asp nelfo no elforlaget elvideo kontaktor wmv.
 • Førstehjelpskoffert barn.
 • Kylling oppskrifter.
 • Legge flis på betong.
 • Kart aust agder.
 • Nasjonal evaluering av turnustjenesten 2016.
 • Nynorsk leksikon.
 • Windows 10 exam 70 698.
 • Lommebokfutteral iphone 6.
 • Toshiba daiseikai polar 25 pris.
 • Dolly dimples papercraft.
 • 3 4 flertall.
 • Dronning margrethe høyde.
 • Strickkurs münchen vhs.
 • What to do in bordeaux.
 • Moralsk dyd aristoteles.
 • Xmind 8 mac.