Home

Når kom kaffetrakteren til norge

Da poteten kom til Norge - Norgeshistori

Da poteten kom til Norge På I motsetning til andre såkalte kolonivarer som tobakk, sukker og kaffe, Potetavlingene var dobbelt så store som kornavlingene gjennom resten av 1800-tallet. Nå var sild og potet blitt hverdagskost, i tillegg til den velkjente grøten. Anbefalt litteratur Dette var en lov som kom til å spille en viktig rolle i utviklingen av alkoholistomsorgen i de Alkoholstatistikk I - en oversikt over den beregnede tilgang på alkohol i Norge fra 1814 fram til 1909. Overlegen avgjorde søknader om innleggelse på statens kursteder og private kursteder når søknaden kom gjennom. Innvandring til Norge har foregått så lenge vi kan snakke om en norsk statsdannelse, det vil si fra om lag år 900. Innvandringen har vært av stor betydning for landet, blant annet med tanke på fornyelsen av det norske samfunnet, men også i utformingen av «det norske». Innvandrere og deres etterkommere har i perioder utgjort eliter i det norske samfunnet, som for eksempel i. Samer er ikke det første, eller det opprinnelige folk i Norge. Under siste istid, for om lag ti tusen år siden, var det ingen bosetting i Norge. Da isen smeltet og trakk seg tilbake, kom den.

Norge under koronaviruspandemien i 2020 er en oversikt over utbredelsen av SARS-CoV-2-pandemien i Norge og tiltakene mot pandemien som ble innført i landet. Det første bekreftede smittetilfellet i Norge var en kvinne i Tromsø 26. februar 2020. I dagene etter ble det registrert nye tilfeller over hele landet, og mange tilfeller kunne spores til nordmenn som hadde vært på ferie i berørte. Koronavirus - fakta og håndtering i Norge. Det nye koronaviruset ble oppdaget i januar 2020, og ny kunnskap tilkommer stadig. Hva vet vi om utbruddet og viruset, og hvordan håndteres utbruddet i Norge? Informasjon vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen Siden 1000-tallet har kristendommen vært en del av Norges historie og preget landets samfunn og kultur. Innføringen av den lutherske reformasjonen på 1500-tallet førte til et av de største religiøse bruddene i landets historie. Kirken ble en statskirke. På 1800- og 1900-tallet bidro kravet om religionsfrihet og framveksten av vekkelsesbevegelser og nye kristne trosretninger til økende.

Historisk oversikt alkohol i Norge 1816-2019 - FH

Når du ankommer Norge kan du bli testet for koronavirus på utvalgte flyplasser og grenseoverganger. Dette gjelder for reisende fra både gule og røde land. Tilbudet er frivillig og gratis, og er en del av arbeidet med å minske risikoen for import av smitte til Norge Studie av de første innvandrerne til Norge: - Vi blir kjent med våre forfedre på en ny måte, mener Zeshan Shakar En 45 år gammel studie av de første pakistanerne i Norge er nå for første gang tilgjengelig for allmennheten. Den gir en råere og mer usminket versjon av deres første år her enn deres barn og barnebarn har blitt fortalt En vekst som ikke ser ut til å avta og som har spredt seg fra kabler til mobilnett og wifi. Men internett kom til Norge langt tidligere. Faktisk ble Norge koblet til den amerikanske forgjengeren Arpanet, som første land utenfor USA så langt tilbake som juni 1973, mens London ble koblet på i september 1973 Koronaviruset bekreftet i Norge. Koronaviruset er nå bekreftet hos en kvinne i kalte onsdag kveld klokken 21 inn til en pressekonferanse i sine lokaler i og kom hjem til Norge i helgen Når kom Black Friday først til Norge ? I USA har Black Friday hatt en lang tradisjon hvert år, men i Norge er dette relativt nytt. Første gangen navnet Black Friday ble brukt i Norge var i 2009 av Norwegian Outlet på Vestby. Siden den gang har det bare fortsatt

Norsk innvandringshistorie - Store norske leksiko

 1. Men når ble det egentlig sånn her i Norge? Gammel romersk kalender. Norge følger i dag, i likhet med de fleste andre land, den gregorianske kalenderen som har 52 uker, 12 måneder og 365,24 dager i året og skuddår hvert fjerde år. Denne tidsregningen kom til oss sammen med kristendommen
 2. Da plasten kom til Norge Plastentreprenørene var ofte uten utdanning og penger, men med mange gode ideer. Én begynte med en ombygd kjøttkvern drevet av en symaskinmotor. «Den første plastic-båt støpes i Norge i neste uke», skrev Norges Handels- og Sjøfartstidende i slutten av oktober 1953
 3. Til spørsmålene dine om når hasj kom til Norge, hvorfor det heter hasj og hvorfor det ser ut som det gjør anbefaler vi deg å gå inn på Wikipedia-Cannabis (rusmiddel) og Folkehelseinstituttets faktaark om cannabis, hasj og marihuana.I samme artikkel fra Wikipedia står det også en del om straff ved bruk, omsetning og innførsel

Når alt kan kobles til internett og kommunisere via nettet, og vekkeklokken din kunne sende beskjed til kaffetrakteren om at nå er alarmen slått av, Regnskap Norge vil følge med på utviklingen for å forstå hvordan IoT kan åpne opp for nye muligheter for regnskapsforetak Elektrifiseringen kom til Norge først i Fredrikstad ved Lisleby Brug. Det skjedde allerede i 1877 hvor de brukte den til belysning. Siden Edison, som ikke fant opp, men raffinerte lyspæra, ikke tok ut patent før i 1879, var det altså ikke snakk om slike, men om lysbuer - Da jeg kom til Norge hadde jeg fortsatt en «restforkjølelse» som var i ferd med å gi seg. - Holdt god avstand. Stene Larsen sier han var i møter med helsetoppene fra tirsdag ettermiddag til fredag. - Jeg sa fra om at jeg var forkjølet, var nøye med hygienen og holdt også god avstand til alle jeg møtte I Norge var bruken av disse stoffene minimal og det ble ikke ansett som et stort problem, men Stortinget vedtok uansett Lov om inn- og utførsel av opium i 1913. Dette var den første loven i Norge som omhandlet narkotika. Bruken av narkotika var veldig begrenset i årene fram til midten av 1960-tallet

Samer er ikke Norges urfolk - itromso

 1. ket om tingene som skjedde på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet. Men heller ikke hun unngår å bruke ordet arbeidsinnvandring
 2. ar høsten 2009 om da hiv kom til Norge. - At oversykepleier på Medisinsk avdeling A som fikk innleggelsessøknaden, kontaktet meg angående en 30 år gammel homofil mann, som var henvist til Rikshospitalet fra et
 3. Når tror dere koronasmitten kom til Norge? » Samfunn og verden » Koronavirus; Vil du være med på bakrommet? Hvis det er tilfelle så kom det til Norge lenge før viruset ble oppdaga i Kina. Det betyr og at vi nå må være nær ferdig med spredningen, da alle vil ha hatt det snart
 4. Covid-19-sykdommen har de siste dagene spredt seg til flere europeiske land, men fram til onsdag var det ikke påvist tilfeller i Norge. Onsdag ettermiddag opplyste FHI om at en nordmann i Italia er smittet med coronaviruset. Personen er bosatt i Italia, og følges opp av italiensk helsevesen, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider
 5. I Norge har 100 personer blitt testet for smitte, og alle resultatene har vært negative - fram til nå. Tirsdag ba FHI det norske helsevesenet om å forberede seg på en alvorlig epidemi
 6. Tyske tropper angrep Norge morgenen 9. april 1940. Den tyske okkupasjonsmakten forsøkte å sikre seg Konge og Regjering for å tvinge Norge til å overgi seg, men både Kongefamilien, Regjeringen og de fleste av stortingsrepresentantene kom seg ut av Oslo før tyskerne rykket inn i byen
 7. I Norge kom cannabis først til jazzmiljøene i Bergen og Oslo rett etter andre verdenskrig, men i hovedsak ble rusmiddelet introdusert av hippiebevegelsen på midten av 1960-tallet. Bruken var knyttet til et ønske om alternative levesett som var mer fokusert på indre verdier, solidaritet med den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen og motstand mot Vietnamkrigen

Samene kom ikke til Norge i samlet flokk som et eget folk, men er et resultat av at flere små folkegrupper (flest nordmenn og noen finner/samer) har vokst sammen, slik ulike folkegrupper også ellers i landet ble til: Østlendinger, trøndere, vestlendinger og samer har alle stort sett samme røtter, delvis fra før siste istid, selv om de regionale befolkningene fikk varierende innslag. Kinakålen kom til Norge på midten av 70-tallet. Nå er den på vei inn i varmen igjen- Kinakålen ønsker bare å være alles venn, sier kjøkkensjef Bent Stiansen om den misforståtte kålen Norge har ikke vært noe unntak når det kommer til opiatbruk. En undersøkelse Helsedirektoratet gjorde på 1950-tallet viste at det var rundt 300 morfinister i Norge. Avisen Friheten skrev i 1961 at det ble stjålet morfin fra et apotek på Fagerborg i Oslo, og politiet advarte mot bruk av «giftene»

Norge under koronaviruspandemien i 2020 - Wikipedi

 1. Hertzberg skrev boka Underretning for Bønder i Norge om den meget nyttige Jord-Frugt Potatos at plante og bruge som kom i flere opplag fram til 1774. Potetdyrking spredte seg i Sør-Norge i de neste tiårene , i løpet av 1770-årene kom den i gang i Trøndelag og deler av Nordland, og mot århundreskiftet også i Troms og Finnmark
 2. samboer påstår at det kom først på 60- 70 tallet. Noen som vet? Mvh. Kjersti. Upassende? Svar. Innlegg: 87009. GiPazzini_85. 30.01.08 01:23. Del. Det kom i 1964
 3. Insektet skjeggkre har spredt seg over hele Norge. Det kommer blant annet inn i huset med pakker og brev i posten, varer vi tar med hjem eller i kofferten vi har med fra ferie

Koronavirus - fakta og håndtering i Norge - helsenorge

Åpner for at flere får reise til Norge - se hvem her. Fra 15. juni kan personer fra områder med lav smitterisiko i Norden og besteforeldre og barn som bor i EØS-land komme på besøk i Norge En 30 år gammel kvinne i Oslo, som ble bekreftet smittet med coronaviruset for nær to uker siden, er nå «sannsynligvis friskmeldt» for viruset Da de kom hjem, tok de på helt riktig måte kontakt med legevakten og fortalte om situasjonen. Konsekvensene av et mulig utbrudd i Norge vurderer FHI nå til å være moderate Re: Når kom myntrullene til Norge? Post by numis » 12 Dec 2010 14:00 Jeg mener at de første rullene kom i 1959, men da bare et et par valører som en prøve.Før de kom myntene i poser

Video: Kristendommens historie i Norge - Store norske leksiko

Landhevningskurvene har vært brukt til å vise at den eldste kystbosetningen i Norge er meget gammel. Den går helt tilbake til begynnelsen av varmetiden som fulgte siste istid. Datering av den eldste bosetningen i Norge. Enkelte strandlinjedateringer har antydet at menneskene kom til Norge allerede i slutten av istiden Tilbudet til småbarn gikk over i det som er blitt det faste barnevaksinasjonsprogrammet. I de følgende år gikk forekomsten av poliomyelitt i Norge ned til noen få titall i året. En undersøkelse av sykdom blant vaksinerte og uvaksinerte utført i 1958 viste at sykdomshyppigheten ble redusert til bare 20 % av nivået før vaksinasjon Karanteneplikten gjelder ikke i arbeidstiden for personer som mer enn én gang i løpet av en periode på 10 dager krysser grensen til Norge fra røde områder i Sverige og Finland, mens de er under reise mellom bolig og arbeidssted og mens de er i arbeid dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag eller første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det. 10.12.2001: Medisinsk historie - Basert på artikkelforfatterens bok Polioens historie i Norge - sykdommen, samfunnet og pasienten (1) Poliomyelitt, ofte omtalt som polio, er en infeksjonssykdom forårsaket av én av tre typer poliovirus Da elektrisiteten kom til Norge Nyhet • sep 22, 2017 09:12 CEST «Moderne Mirakler» var overskriften Dagbladet brukte for å beskrive en elektrisk utstilling i Kristiania i 1908

Neste vår kom Vivianne, Chris, og Paul fra deres Coven, over til Norge i en uke, for å innvie og lære opp en liten gruppe norske hekser, og den første norske Wicca Sirkel var et faktum. Utviklingen siden da har vært jevn og forsiktig: Ettersom Wicca på ingen måte er noen evangeliserende religion, og ei heller har noen form for overordnet organisasjon Du flyktet fra krigen og kom til Norge i mars 2017. Her fikk du asyl med midlertidig oppholdstillatelse. Nå ønsker du at dine to barn på 2 og 4 år og din ektefelle på 23 år, som du giftet deg med før du la på flukt, også får komme til Norge. Dette er en familiegjenforening. Og du er altså referanseperson De første menneskene i Norge. De første sporene av mennesker i Norge er omtrent 11 000 år gamle. De første menneskene kom kanskje fra Nordsjøland. De kan ha krysset den smale Nordsjørenna, som skilte fastlandet i sør fra det som i dag er Norge. De kan også ha kommet landveien, via det som i dag er Danmark og Sverige. Kysten var isfri. Lite visste nok Graham Bell hvordan oppfinnelsen hans skulle revolusjonere en hel verden. Da også i Norge, Sverige og Danmark. La oss starte fra begynnelsen. Telefonen ble patentert i USA i 1876. Samme år ble den første telefonen i Norge montert i Ålesund. Landets første telefonsentral ble opprettet i Kristiania (Oslo) i 1880 av Internationa

Når kan en gutt som kom til Norge søke statsborgerskap? 17.10.2016 2016 Eg ble adoptert fra Colombia og kom til Norge i 1998 13.11.2015 2015 Adopsjon Adgang til andres TV signaler, TV-B-Gone, universell fjernkontroll. straffeloven § 203 08.12.2016 2016 Kriminalite Dette er de eneste jeg kan komme på i farta. http://www.antikvitet.net/aimages/udssublarge/5675.jpg http://www.antikvitet.net/aimages/udssublarge/5674.jp I Norge har vi hatt penicillin siden freden kom 8.mai 1945. Penicillinet er videreutviklet og kan nå gis som tablett, og er fortsatt effektivt mot mange sykdommer. Som virksomt antibiotikum i 70 år er dette imponerende, da resistens mot penicillin ble sett i England allerede sommeren 1945 Når kommer iPhone 5 til Norge? Apple har avduket iPhone 5. Her er lanseringsdatoen i Norge. Foto: Justin Sullivan (Getty Images) Lars Wærstad. Publisert 12/09 2012. Onsdag 12. september klokken 19.00 norsk tid startet Apple sin pressekonferanse i Yerba Buena Center for the Arts i San Francisco

Hei! Er det noen her som kan hjelpe meg med følgende? William Graham og familie kom til Norge på 1800-tallet i fra England. Han ble Norges første lokomotivfører! På nettet står det at han kom 1854, men er det mulig at han kom noen år før? Leter etter slekten i England, men de finner han ikke i 18.. Binh kom til Norge for å plukke jordbær. Nå kommer han seg ikke hjem: - Jeg er veldig bekymret. Binh Thanh Nguyen (34) reiste i juni fra Vietnam til Norge for å plukke jordbær. Han håpet på et overskudd som tilsvarer en vietnamesisk årslønn. På grunn av korona frykter han nå å gå i minus. 06.10.2020. 15. Når kom sms til norge. Han bruker selv nesten bare SMS når han kommuniserer, noe som kanskje ikke er så rart når det tar han 25, 16 sekunder å komponere en SMS med standardstørrelse. - For meg er det mer naturlig. Om du ikke får sendt: Eksempler, dato og klokkeslett på nummer du har forsøkt å sende SMS til

Når tror dere koronasmitten kom til Norge? » Samfunn og verden » Koronavirus; God sommer! (Samt litt praktisk informasjon) Akkurat sånn hadde vi i familien det fra jul og nesten til nå. Eneste forskjell utfra beskrivelse er at det kom kasta på. Aldri vært så dårlig og ønsket meg ut av egen kropp. Anonymkode: 98268. Du kan kjøre med Uber når som helst, dag eller natt, 365 dager i året. Det er alltid opp til deg når du vil kjøre, så det forstyrrer aldri de viktige tingene i livet ditt Dette kom også på nittitallet, og ble så utbredt at når entreprenørene skulle ha et gravemaskinsystem ble det til at de skulle ha et EasyDig-system, uansett merke. Etter kort tid ble det lansert et dansk merke i Norge, Mikrofyn, med tilsvarende egenskaper som EasyDig, og solgt gjennom deres egen salgskanal, Scanlaser Et veldig enkelt spørsmål, når kom xbox til norge. Altså når var den offisielle lanseringa i Norge? Prøver å få en venn til å holde kjeft om at han fikk den på våren 2001...

Når gikk vi over til 8-sifret telefonnummer i hele Norge? Det var en gradvis overgang som gikk i flere etapper fra høsten 1992 til høsten 1993 (hvis jeg ikke husker helt feil på årstallene) Den beste kaffetrakteren har du trolig ikke hørt om. Vi har Når det kommer til over 700 skadd 21:00 Verden Tanzanias populistiske president utropt til valgvinner 20:58 Norge Bru møter Forbrukerrådet og Energi Norge for å diskutere strømavtaler 20:29 Norge Fire tiltalt for å ha dopet ned og gruppevoldtatt kvinne 20:28 Norge.

I Norge ble det i 18gjort forsøk på å sette i gang rutekjøring med. Selv om bilen så dagens lys i Europa, var det USA som kom til å bli selve . Løyvene slik vi kjenner de i dag kom først etter den andre verdenskrig. Det var registrert to biler i Norge ved inngangen til 1900 Da holocaust kom til Norge Natt til torsdag 26. november 1942 ble hundrevis av jødiske kvinner og barn i Oslo hentet i sine hjem av politiet Hvordan hesten kom til Norden, er ennå en gåte. Var det invasjon fra rytterfolket fra øst, eller var det handelsfolk med fredelige hensikter? Ingen vet sikkert, men mot slutten av bronsealderen, 800-500 f.Kr, dukker hesten opp i en rekke helleristninger i Sverige og Norge. Mens kvinnene er i fle I Norge i dag har vi to typer fjøs: løsdrift- og båsdriftfjøs. I båsfjøs bor kua i båsen sin og har tilgang til mat ved bestemte tider, og til vann hele tiden. Kyrene blir melket morgen og kveld. Løsdrift betyr at kyrne går løs i fjøset og selv bestemmer når og hvor de sover. De kan også spise og bli melket når de vil selv Da såpeoperaen kom til Norge. Dallas og Dynastiet forandret TV-landskapet da de kom. Jostein Gripsrud forteller om når alle begynte å mene noe om TV-serier. Seriedrama på dagtid - såpeoperaene - hadde brukt cliff hangers og et episodeformat allerede siden radioserier på 30-tallet. Med Dallas og Dynastiet fikk vi TV-serier i beste.

På 1970-tallet økte innvandringen til Norge, og det ble mer og mer vanlig å se folk med en annen hudfarge på gata. De som kom utover på 70-tallet kom fra det vi kalte den tredje verden - fattige land i Asia, Afrika og Sør-Amerika Brennevin/sprit/likør og lignende over 22 % til og med 60 %: 1 liter: Vin og lignende over 2,5 % til og med 22 %: 1,5 liter: Øl over 2,5 % (også sterkøl), eller rusbrus o.l. over 2,5 til og med 4,7 %: 2 liter: Sigaretter eller annen tobakk (for eksempel snus) 200 stk sigaretter eller 250 gram annen tobakk (snus, sigarer og sigarillos regnes. Kom til Norge som 16-åring uten å kunne alfabetet, nå er 27-åringen butikksjef. Ali Rezai kunne ikke det vestlige alfabetet og snakket ikke et ord norsk da han kom fra Afghanistan som 16-åring. Nå er han 27 og driver butikk med 12 ansatte og 50 mill. i omsetning

I 1822 kom skikken med juletre til Norge. Skikken kom via Danmark og Tyskland, og i begynnelsen var det bare storbønder, prester og andre «fine folk» som hadde juletre. Noen synes også det var «synd» å ta inn et tre i stua, det tok oppmerksomheten bort fra julens egentlige budskap. Fra 1915 antar man at juletre var helt vanlig i de. Fra starten på den moderne arbeidsinnvandringen til Norge i 1967 og fram til innvandringsstoppen ble innført i 1975 kom det drøyt 5 000 «fremmedarbeidere». De fleste slo seg ned i Oslo-området. Dette er beskjeden innvandring sammenlignet med de over 200 000 europeerne som er kommet til Norge etter at land som Polen og Litauen ble med i EU Eksempel 2 - Albert er innvandrer til Norge og mottar uføretrygd med redusert framtidig trygdetid. Albert er født 4. mai 1986, kom til Norge og ble medlem i trygden fra 9. juli 2010. Uføretidspunktet er 1. februar 2015. Han mottar uføretrygd beregnet etter 34 års trygdetid. Ytelsen er fastsatt etter beregningsgrunnlaget I Norge kalles denne dagen noen ganger for Alle helgeners dag, en direkte oversettelse av «All Hallows' Eve», som er det opprinnelige navnet på halloween. Halloween Norge. Halloween er altså en høytid med svært gamle tradisjoner, men når kom egentlig halloween til Norge? Det tok faktisk ganske lang tid

Første tilfelle av koronasmitte i Norge - NRK Norge

Metoden ble gjenoppdaget i slutten av 1950-årene, men spiralen ble da laget av plast. I 1970-årene kom kobberspiralen og i 1990-årene hormonspiralen. P-pillen ble utprøvd i stor skala første gang 1956, ble registrert i Norge 1963, men tillatt som prevensjonsmiddel først 1967 Dette vil også avlaste 4G-nettet - som derfor også kommer til å ha god kapasitet og fortsatt være ekstremt kjapt i mange år fremover. I tillegg til mobilt bredbånd vil 5G også bli tilbudt til husstander og bedrifter i form av fast bredbåndstilgang, i områder uten fibernett Når kommer skattepengene i 2020? Dette er kanskje det spørsmålet som flest lurer på i forbindelse med skattepenger. Det som er avgjørende i forhold til når skattepengene kommer er om du har levert selvangivelsen i tide, om du er selvstendig næringsdrivende eller om du har andre forhold rundt din privatøkonomi som Skatteetaten ønsker å granske nærmere Housing First er en modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer. Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få Termostat til besvær. I 2015 kom det nye EU-krav til kaffetraktere, som stilte krav til automatisk avslåing av kaffetrakteren etter 40 minutter. Mange traktere oppfyller imidlertid ikke disse brannkravene, blant annet mangler flere gamle traktere lys som viser om de er på eller avslått. - Mange traktere har heller ikke automatisk tidsavbrudd

Når Snøfrid døde, ble kong Harald sittende og sørge over henne i tre år. Historien forteller at han kom til seg selv først da en klok rådgiver ga han råd om at de skulle bytte sengklærne som Snøfrid lå i. Det ble gjort, og ormer og padder veltet ut, og kongen forstod at han hadde blitt lurt av trolldommen til samene. Samene i Norge Du plikter å melde ifra til oss når du flytter, slik at adresseopplysningene dine i folkeregisteret er korrekte. Bruke utenlandsregistrert bil i Norge Dette må du gjøre for å bruke utenlandsregistrert bil i Norge lovlig Av disse var det 3546 som søkte asyl i Norge i 2017. Det betyr at det er 0,012 prosent av verdens flyktninger som finner veien til Norge og søker om beskyttelse her. I følge Utlendingsdirektorates (UDI) egne tall for 2017 fikk 67% prosent av asylsøkerne som kom til Norge de siste årene opphold Daniel Appyday (37) kom til Norge med universitetsgrad. Nå vasker han gulv. Tusenvis av innvandrere jobber i lavlønnsyrker de er overkvalifiserte for. Det koster Norge over fem milliarder kroner hvert år

Slik kom Norge med i 2. verdenskrig. Snart 75 år etter at tyske soldater satte foten på norsk jord kan det være nyttig nok en gang å gå over de begivenhetene som førte frem til overfallet og fem års tysk okkupasjon Nar kom sukker til norge I 1887 fant Dr. Bussen kom for sent. Del opp i passelige biter. Til Norge kom kunsten ca. It provides access to more than four million photographs, objects, works of art and buildings. Kontakt Tips mot sukkermaur. more. less. I don't have any trainings scheduled at this time Coronaviruset Nå stenger Norge Her vil du møte lukkede dører som følge av tiltak for å stanse corona-spredning. STENGT: Tiltakene for å forhindre spredning av coronaviruset innebærer stengte dører. Butikker og varehandel stenger derimot ikke Og skulle jeg ha svart på spørsmålet ville jeg først ha lest boken til Mahmona Khan, Tilbakeblikk - Da pakistanerne kom til Norge. Boken burde egentlig ha vært obligatorisk lesning på skolen. For er det en gruppe mennesker som sjelden har fått ros så er det de unge innvandrerne som kom til Norge fra Pakistan på 70 tallet Norge nådde sin samlede produksjonstopp i 2000. En rimelig bra artikkel helt til vi kom til «Alternativ energi» der det ble litt merkelig, så i neste avsnitt «Livet i Norge etter at oljen tar slutt» er vi dessverre til de grader over i fantasiens verden

Fjernsynets historie - Om NRK - Organisasjo

Da He-Man kom til Norge. En fortelling om å vokse opp på 80-tallet Dessuten sendte de på dagtid, så når jeg kom hjem fra skolen var det ikke bare et prøvebilde på tv-en lenger. Det var et første glimt av verden bortenfor. Det første som slo en med Sky, var likevel fargene Fra 1. november kommer det nye krav til kjøretøy som brukes til persontransport ved bruk av drosjeløyve. Informasjonen nedenfor beskriver de nye kravene og gjelder fra 1. november 2020. For at et kjøretøy skal kunnw brukes som taxi, må det oppfylle følgende krav: Registrert i motorvognregisteret på Statens vegvese

Når kom internett - til Norge og i verden? Bredbånd

Pesten kom til Norge med skip, men ikke bare det som kom til Bergen i 1349. Det var kanskje det første, men det er flere sagn om pestskip som drev inn i fjordene. I den første boka i Bolt-serien lar jeg det drive inn ett ganske nær nåværende Orkanger. Svartedauden spredte seg med skipsfarten langs kysten og langs allfarveiene til lands Kombinasjonsvaksiner brukes også til skolebarn: fulldose DTP-IPV i tidlig skolealder og redusert dose dTP-IPV på 10. klassetrinn. Det vurderes fortløpende om andre kombinasjonsvaksiner bør tas inn i barnevaksinasjonsprogrammet. Når flere vaksiner blandes i samme sprøyte vil de ofte påvirke hverandre. Noen kan få bedre effekt, andre. Siden bananen kom til Norge for første gang i 1905, har den fristet oss over evne. Den lille gule troner ensom på toppen av forbruket vårt, ingen annen frukt passerer norske ganer så ofte Marcin Szczesniak kom til Norge for 13 år siden, fikk sesongarbeid hos Glommen Mjøsen og nå har han startet sin egen bedrift. Til toppen Utgitt av Glåmdalen AS, Markensvegen 1 B, 2212 Kongsvinge

De første som kom - Norgeshistori

Til opplæringsstedet: Hvis dere ønsker å registrere deltakernes tidsbruk på fagnettstedet, kan dere registrere deltakerne gratis ved å ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no. For å få registrert tidsbruk, må deltakerne logge seg på hver gang de bruker fagnettstedet. Til kursdeltakere: Hvis opplæringsstedet deres har registrert dere NÅR KOMMER DEN? Ifølge Apple lanseres iPad internasjonalt i bare ni land i slutten av april. Når den kommer til Norge er det ingen som vet. Vis mer Når kommer egentlig iPad til Norge? Pressemelding fra Apple skaper forvirring 2018-05-23 Julas nye kommunikasjonskonsept - Ingenting kan stoppe deg nå! 2018-04-23 Jula feirer ti år i Norge; 2017-11-23 70 jobber ekstra når Jula satser stort på «Black Friday» 2017-10-18 Jula åpner to varehus samme dag; 2017-09-13 Jula lanserer «Hent i varehus» 2017-07-11 Jula til Askim; 2017-07-06 Jula gir 30 000 kroner til. Fra 2010 til den såkalte flyktningkrisen i Europa i 2015 kom det mellom 9.000 og 12.000 asylsøkere hvert år til Norge. 2015 var et unntaksår med 31.150 asylsøkere. Etter strengere europeisk grensekontroll og en forståelse mellom EU og Tyrkia om å stanse trafikken av flyktninger fra Tyrkia til Europa har antallet asylsøkere gått kraftig ned Om Gulløye sies det at «poteten var i skreppa til rallarane som kom vandrende over kjølen fra Sverige». Ringerikspotetens opphav er av mer mystisk art, for «hvor landsorten kom fra da den kom til Ringerike en gang på 1860-tallet, vet vi ikke. Den kan ha kommet til Norge på ei skute fra England, Skottland eller kanskje Holland»

Når loppa når rottene, er veien til menneskene kort. Man tror at det var den svarte rotta (Rattus rattus) som spredte smitten i 1340-50-årene. Smittede rotter gikk om bord på skipene som lå i havn, og slik spredte pesten seg til rotter i nye havnebyer. Når rottebestanden døde ut av pesten, hoppet loppene videre over på menneskene Kom til Norge for å bli rike - nå flytter de til hemmelig adresse Bjørn Haugan, Gisle Oddstad (foto), Hallgeir Vågenes (foto), Tore Kristiansen (foto) 17.12.201 Kravene for å få norsk statsborgerskap er ikke like for alle. Hvor gammel du er, når du kom til Norge og hvem du er gift med, kan for eksempel påvirke hvor lenge du må ha oppholdt deg i Norge før du kan søke Kort skolehistorie i Norge fram til ca 1900 Latinskoler. I de største byene i, Christiania, Bergen og Trondheim, hadde det vært latinskoler allerede før skoleloven av 1739, men disse var forbeholdt de få, bare gutter, og bare overklassebarn. Tvungen konfirmasjon. Skole for alle ble innført i Norge 200 år etter reformasjonen Dagen er 20. august 1960. Det er høy puls og intens travelhet i NRK-huset på Marienlyst og i Folketeaterbygningen i Oslo sentrum. Startskuddet skal gå for åpningen av fjernsynet i Norge. Selve åpningsseremonien skal gjennomføres i et av studioene på Marienlyst, mens det påfølgende underholdningsprogrammet skal sendes fra Operaen i Folketeaterbygningen

Da elektrisiteten kom til Norge - hafslundstrom

Enslige mindreårige asylsøkere til Norge, første halvår 2015 I årets seks første måneder kom det 972 asylsøkere som oppga å være enslig mindreårige. Sammenlignet med samme periode i 2014 er dette en økning på 76 prosent [#17605] Når kom han tilbake til Norge Logg inn for å følge dette . Følgere 0 [#17605] Når kom han tilbake til Norge. Av Gjest Ole Heggelund, Oktober 18, 2003 i Arkiv. Recommended Posts Re: Når kom vin til Norge? by brimi on Tor Nov 14, 2013 10:51 am Romerne tylla i seg vin, og jeg mener at importerte vinøser er en god indikasjon på at importøren også drakk vin Spanskesyken var en influensaepidemi som i perioden 1918-1920 rammet store deler av verden, og som derfor kalles en pandemi. Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde, det vil si flere enn antall døde under første verdenskrig og andre verdenskrig til sammen. Influensaen kom i tre til fire bølger og smittet minst en tredjedel av verdens befolkning Når kom smart tv til norge. Se hvordan TV ble allemannseie - og til slutt kom helt om hvordan fjernsynet kom til Norge. å se den og ikke når en tv-kanal finner det. SVAR: Hei Det var NRK som var først ute med TV-sendinger her til lands og hadde monopol (dvs. de eneste som hadde lov) Hvor når kom Tv i Norge . Fjernsynets historie - Om NRK - Organisasj

Deklarering av varer inn til Norge. Betaling av toll og avgifter. Tollfrihet eller redusert toll. Refusjon av toll og merverdiavgift. Tolldeklarasjonsoversikten er nå tilgjengelig i Altinn. Mva ved innførsel til Skatteetaten i 2017. VOEC. Fant du det du lette etter? Ja Nei. Oppdatert: 16.10.2019. Endringskommentar: Kvalitetssikret Da Norge ble Nato-medlem. Når USA stadig ypper til krig, er forklaringen at landets virkelige styrke ligger i den militære kapasiteten, og at den amerikanske herskerklassen ikke lenger kan tvinge sin vilje gjennom utelukkende ved økonomisk styrke Norsk nå 2009. Leksjon 1; Leksjon 2; Leksjon 3; Leksjon 4; Leksjon 5; Leksjon 6; Leksjon 7. 1 Årstider; 2 Månedene; 3 Klær; 4 Hva gjorde Leo i vinterferien? 5 Hva gjorde Knut i mai? 6 Verb - nå og da; 7 En dag i november; 8 Dato; 9 Nå eller da? 10 Når kom du til Norge? Når er du født? 11 Lytt og skriv; 12 å-lyden; Leksjon 8; Leksjon. Tag: Når kom avokado til norge. Kosthold. Næringsinnhold avokado. Spurt-17. april 2020 0. Avokadoen er den fete frukten fra avokadotreet, vitenskapelig kjent som Persea americana. Lær mer om næringsinnholdet i avokado. Annonse fra Thorn Privat Finans

 • Duale hochschule karlsruhe tag der offenen tür 2017.
 • Maltechniken grundschule.
 • Amadores gran canaria shopping.
 • Mystisches orakel.
 • Tidslinjer 1 2 fasit.
 • Koran kette haram.
 • Hjørnebord bohus.
 • Chanel mini square.
 • Fire fine kontakt.
 • Lader til lithium batterier.
 • Selvvanning diy.
 • Freizeitgestaltung mit kindern bonn.
 • Nycodent aloclair spray.
 • Matbudsjett enslig.
 • Unfall b14 stuttgart.
 • Diesel problemer.
 • Peter dinklage award speech.
 • Saalfelder einkaufsnacht.
 • Potetfiber fodmap.
 • Bike festival willingen 2017.
 • Park plaza westminster bridge london spa.
 • Fugleskremsel måker.
 • Gvh linienplan.
 • Ebola sverige 2017.
 • Feyenoord.
 • Volvo ocean race 2017 tracker.
 • Bilmerker på c.
 • Spiegelreflexkamera test einsteiger.
 • Idol deltakere 2014.
 • Eske sengeteppe.
 • Stadt luckau stellenausschreibung.
 • Yahoo norge kundeservice.
 • Müllentsorgung reutlingen.
 • Jordan shoes.
 • Steppekurs stavanger.
 • Leasing bil uten innskudd.
 • Betennelse i tarmen blod.
 • Naturvernforbundet no medlemskort.
 • Davos 2018 economic.
 • Hvilke planter vokser i konsolideringsfasen.
 • Digibord portaal.