Home

Udir nynorsk norsk

Norsk språk omfattar dei to likestilte skriftspråka bokmål og nynorsk. Begge skriftspråka skal kunne brukast i alle delar av samfunnet, og i opplæringa skal elevane bli fortrulege med det norske språkmangfaldet. I norskfaget skal elevane lære å uttrykke seg skriftleg med stadig større tryggleik både i hovudmålet og i sidemålet sitt Gjeldende læreplan Læreplan i norsk (NOR1-05) Gjelder fra: 1.8.2013 Gjelder til: 31.7.2022 UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i norsk (NOR1-04) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.2013 Læreplan i norsk (NOR1-03) Gjelder fra: 1.8.2009 Gjelder til: 31.7.201

bruke grammatiske begreper til å sammenligne nynorsk og bokmål; forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag; gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene og for rettigheter i forbindelse med samisk språk i Norg Søk på hele udir.no. lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten; referere, Ressurser for norsk. Kjenneteikn på måloppnåing. Eksamensbesvarelser med karakter. Eksamensoppgaver m.m Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-05 Side 2 av 14 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv, og rustes til deltakelse i arbeidsliv og demokratiske prosesser

The LEXIN dictionary series is customized for non-native speakers who have limited proficiency in the Norwegian language.The dictionaries are illustrated and user friendly, and all content, design and user interface are developed with this target group in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use Norsk bokmål-nynorsk ordbok. Vår norsk-nynorske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk bokmål til nynorsk eller fra nynorsk til norsk bokmål. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk Eksamensoppgaver, forberedelsesdeler, eksamensveiledninger, eksempeloppgaver, vurderte eksamenssvar, eksamensrapporter, vurderingsskjema og sensorveiledninger for de. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her

Nye læreplaner i fag - Fylkesmannen i Nordland

Nynorsk-norsk bokmål ordbok. Vår nynorsk-bokmål ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra bokmål til nynorsk eller fra nynorsk til bokmål. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk Velkommen til PGS-forberedelse. Passord: Feide. Med kode på SMS. ID-porten. MinID, BankID og andre

Nynorsk i opplæringa - Udir

Etter at de 15 faggruppene delte sine første skisser til nye kjerneelementer i fagene har de nå mottatt innspill fra mange ulike hold. Her kan du lese litt om tilbakemeldingene norskgruppa har fått. Kjerneelementgruppa i norsk ønsker å takke alle som har kommet med innspill til førsteutkastet. Vi har i alt fått inn 119 innspill til [ Skriving på nynorsk Å skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Vi skriv ulikt i samfunnsfag og naturfag, og vi skriv ulikt på nynorsk og bokmål ordbok på nynorsk. Vi har én oversettelse av ordbok i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale UBAS brukerkonto sperret eller utløpt på dato? Ta kontakt med din UBAS brukeradministrator (se oversikten nedenfor) hvis du ønsker å få åpnet din UBAS brukerkonto Norsk for elever med samisk som førstespråk Faget norsk for elever med samisk som førstespråk skal fortsatt være tydelig forankret i elevenes samiske bakgrunn. Norskfaget skal sammen med faget samisk legge grunnlag for utviklingen av elevenes funksjonelle tospråklighet og gi innsikt i og forståelse for likheter og forskjeller mellom norsk og samisk språk og kultur

Susannes Fagblogg: Sidemål

Læreplan i norsk (NOR1-04) - Udir

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Bli klar til skriftlig eksamen i Norsk hovedmål og Norsk sidemål på Vg3 med Studienetts veiledning. Veiledningen hjelper deg med å forberede deg enkelt og effektivt, slik at du kan oppnå et godt resul ( norsk går fra den grunnleggende avkodingen til å lese, tolke og reflektere over tekster i ulike sjangre, for ulike formål og av ulik lengde og kompleksitet. Den første leseopplæringen skal foregå på elevens hovedmål. Digitale ferdigheter Digitale ferdigheter i norsk er å kunne finne, vurdere og bruke digitale kilder i arbeid med tekst

Eksempeloppgaver nasjonal prøve i lesing for 8.trinn - Udir See log. Å nei, ikke nynorsk, tenker du kanskje nå. Men, frykt ikke - her får du 5 gode tips til hvordan bli bedre i nynorsk Nå er det siste mulighet for å gi innspill til hva som skal være det viktigste i fagene. Prioriteringene i fagene gjøres sammen med alle dere som bidrar i prosessen. Vi ønsker særlig innspill til valgene og prioriteringene som er gjort i fagene. Målet er at innholdet i fagene blir mer relevant og legger godt til rette for dybdelæring for. Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk, reglar og råd, øvingar, språkhistorie, språkver Du trenger ikke å ha gjennomført norskopplæring for å få norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse hvis du kan dokumentere at du har gode nok kunnskaper i norsk eller samisk

Vennligst tast inn passordet: OK. NSR omfatter alle private og offentlige skoler i Norge fra grunnskoler til universiteter. Det inkluderer også de juridiske enhetene som er knyttet til skolene. Det er først og fremst enheter knyttet til grunnutdanningen som vises på de åpne nettsidene Her kan du ta eksempeloppgaver i norskprøve for voksne innvandrere utarbeidet av Kompetanse Norge. Oppgavene i prøvene vil ha annet innhold Norsk ordbank. Norsk ordbank, bokmål og nynorsk, er gratis og fritt tilgjengelig for nedlasting og bruk. Skulle noen få problem med nedlastinga, ta kontakt med Arne Martinus Lindstad i Språkbanken. Norsk ordbank, bokmål; Norsk ordbank, nynorsk Sist oppdatert: 27. juli 202

LEXI

Tilskott - Digitale læremiddel til fagfornyelsen - Norsk. Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Øvingar; Minigrammatikk. Logo. Kartleggingstest. Ta ein av kartleggingstestane for å finne ut kor mykje du kan frå før. Den første tek føre seg det grunnleggjande, medan den andre er for feinschmeckerar Resonnerende tekst på nynorsk om bruk av mobiltelefon. Oppgaveteksten lød Drøft fordelar og ulemper ved mobiltelefonbruk. Nynorsk. Fordeler og ulemper ved fritidsaktiviteter. Tekst som Juryordningen i det norske rettsystemet har fått mye tyn i det siste

Bokmål-nynorsk ordbok DinOrdbo

Norsk sidemål: torsdag 28. mai Norsk hovedmål og norsk for elever med samisk som andrespråk: fredag 29. mai Eksamensoppgavene er knyttet til et utvalg vedlagte tekster. Tekstutvalget er på både bokmål og nynorsk i alle oppgavesettene Nynorsk, som i praksis er et annet språk enn bokmål, er et minoritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. De Norsk språkhistorie handlar om utviklinga av det norske språket frå opphavet i urnordisk fram til moderne norsk. Det er vanleg å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperiodar, med glidande overgangar mellom periodane.

Livberging | Skole er digg!

Finn eksamensoppgaver - Udir

Nynorsk; Kompetanseutvikling. Her kan du sende søknad til flere av Utdanningsdirektoratets satsninger på videreutdanning. Søknadsskjemaene åpner 1. februar. Man må logge seg inn via ID-porten eller Feide for å levere søknad Nynorsk (translates to New Norwegian) is one of the two written standards of the Norwegian language, the other being Bokmål.Nynorsk was established in 1929 as state-sanctioned fusion of Ivar Aasen's standard Norwegian language (Norwegian: Landsmål) with the Dano-Norwegian written language ().Nynorsk is a variation which is closer to Landsmål, whereas Bokmål is closer to Riksmål Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Nynorsk i grunnskolen refererer til antallet norske elever i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål, oppgitt etter fylker for ulike år, eksempelvis for Troms for årene 1945/1950, 1965, 1995 og 2012.I henhold til Statistisk sentralbyrå har antallet elever med nynorsk som hovedmål siden år 2000 gått ned fra 88400 til 75245, mens andelen har sunket fra 14,9% til 11,83 Norsk har nemlig to skriftspråk - bokmål og nynorsk. Norske skoleelever får velge hvilket skriftspråk de vil bruke som hovedspråk. I dag har knapt 90 prosent av elevene valgt bokmål som hovedspråk og drøye 10 prosent som har valgt nynorsk Lover på nynorsk og bokmål. Lovdata mottar ofte henvendelser om lover og forskrifter. En av de vanligste henvendelsene er spørsmålet om å få en bokmålsversjon av nynorske lover og nynorskversjon av bokmålslover. Artikkel ⏲ 24. oktober 2018 12:30 Knut Davidsen, Lovdata Del artikke Kåseri av og om tanker rundt 17. mai-feiringen i Norge. Tentamensoppgave VG1-ST, våren 2008 Norsk Substantiv . prøve m og f (bokmål), m og f (nynorsk), c (riksmål) test; prosess hvor kunnskaper og/eller blir testet Vi har prøve i matematikk til mandag. (forskning) utdrag av noe man gjør forsøk med Vi så reaksjonen til de ulike saltprøvene. Grammatik

Fritak fra norsk sidemål (nynorsk) Fritak fra fag du allerede har bestått. Fritak fra kroppsøving. Søknad om å bytte programfag. Søknad om å slutte i programfag. Læreplan i norsk for minoritetsspråklige med kort botid. Samtykke fra elever over 18 år. Reglement og plikter. Ordensreglement. Råd og regler for bruk av IKT-utstyr. Læreplanen i Norsk for elever med kort botid er oppdatert med bestemmelser om gyldighet for 2015/2016. Vi har også publisert fagkoder for Vg3 og Vg3 påbygg, gjeldende fra høsten 2015 Norsk er et såkalt svakt syntetisk språk, det vil si at det har et forholdsvis enkelt og formfattig bøyningssystem i motsetning til sterkt syntetiske språk som latin og russisk.Bøyningssystemet baserer seg mest på endinger, men i noen grad også på vokalforandringer i ordstammen (springe - sprang - sprunget).Strukturen er i store trekk lik i bokmål og nynorsk, selv om de konkrete. Prosjektorganisasjonen Norsk Ordbok 2014 vart formelt lagd ned då siste band av det trykte verket vart send til forlaget, men Universitetet i Bergen set pris på at forskarane som var knytte til ordboksprosjektet, bidreg med kunnskapsoverføring til det miljøet som tek over ansvaret for drift, vedlikehald og utvikling av Norsk Ordbok-ressursane Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90% av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer).Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten.Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene, et kontinuum av mer eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar (pdf) Læremiddel. Læremiddelbasen har eit eige val for læremiddel på nynorsk under «Læremidler i norsk». Han inneheld per i dag 30 læremiddel på nynorsk. Læremidla er søkbare etter nivå, spor og emne i læreplanen. Du kan og velje mellom digitale og papirbaserte læremiddel Å lese og skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Her på ungdomsskulesidene finn du undervisingstips og nynorskressursar for både hovudmål og sidemål I Nasjonalt register for lærebedrifter (NLR) kan du søke opp bedrifter som har minst én løpende lærekontrakt. Du kan avgrense søket ditt til å gjelde bestemte lærefag eller geografiske områder. Du kan også søke etter navngitte bedrifter. Registeret blir oppdatert en gang per uke. https://nlr.udir.no

Nynorsk-bokmål ordbok DinOrdbo

Det personlige pronomenet 'den' Du kan ikke bruke det personlige pronomenet 'den' i nynorsk! Når vi viser til et substantiv, bruker vi 'han' når vi viser til et hankjønnsord, og 'ho' når vi viser til et hunkjønnsord. 'Eg måtte vaske bilen etter fjellturen fordi han hadde blitt så skitten' 'Dersom ikkje avisa ligg på den staden ho plar liggje, har hunden teke henne Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Norsk skal være hovedspråket og felles nasjonalspråk i Norge. Norsk skal være et samfunnsbærende og fullverdig språk. Det skal legges spesielt til rette for at nynorsk blir mer reelt sidestilt med bokmål. Det offentlige skal legge vekt på å bruke et korrekt og forståelig språk. Alle skal ha rett til språk I minigrammatikken har vi samla dei viktigaste reglane du må kunne for å bli ein meister i nynorsk. Lukke til! Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot elevar i den vidaregåande opplæringa. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga Gyldendal Norsk Forlag forside | Gyldenda

På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal skriva nynorsk i arbeidet sitt. Orda er plukka ut fordi dei er vanlege og nyttige i administrativt språk Offisiell språkpolitikk i dag er å bevare begge målformene permanent som to ulike skriftformer av norsk. Norsk språkråd vart omdanna frå 2005 og fekk namnet Språkrådet. Kulturdepartementet godkjende i 2011 ei rettskrivingsreform for nynorsk utan skilje mellom hovudformer og sideformer. Bokmål og nynorsk i da NYNORSK Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene

16. november 2014 kl. 15:20 Wierer (24) svarer på nynorsk. Dorothea Wierer, som har vunnet to seire på Sjusjøen i helga, har lært seg norsk av Jori Mørvke fra Voss Rapportering av resultatregnskap for 2019. Barnehager kan starte rapportering av resultatregnskapsskjema 12. august. Du finner mer om rapportering av resultatregnskapsskjema her. Rapporter og statistikk fra BASIL finner du i rapportportalen: basilrapport.udir.no (for påloggede brukere) Allkunne - levande leksikon. Allkunne er eit kvalitetssikra digitalt oppslagsverk på nynorsk. Alle tekstar er vurderte redaksjonelt og språkvaska Fag: Norsk som andrespråk. Trinn: Spor 2 og spor 1, nivå A1 og A2 Læreplan: Følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2012. Komponenter: Tekstbok, to arbeidsbøker, lydbok, Øvinger i lytteforståelse, Lærerveiledning, ordlister og fagnettsted med interaktive oppgaver, lydstoff og alt lærermateriellet. Om verket Norsk Nå! er et komplett læreverk som dekker.

PGS-forberedelse - Udir

I Norsk bokmål - Norsk nynorsk ordboken finner du setninger med oversettelser, eksempler, uttale og bilder. Oversettelsen går fort og sparer deg for tid Cappelen Damm Undervisning tilbyr fagbøker, lærebøker og digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, høgskole, universitet og profesjon Nynorsk kultursentrum har bede ulike skrivande, teiknande, syngande og forteljande kunstnarar og vitskapsfolk om å dele sine bidrag. Sjå alle bidraga. Festspelpodden: Ny norsk krim. Randi Fuglehaug og Ruth Lillegraven i samtale med Maria Horvei. Er krim best på nynorsk Finn synonymer til nynorsk og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå.

Temaweb sentrerer seg om fagene historie, norsk (litteratur), kunst og design (kunst og håndverk) og musikk. På Temaweb finner du dette presentert variert gjennom lærestoff, bilder, lydfiler og videosnutter. Opplegget er gratis og finnes både på nynorsk og bokmål Deltakarar som startar opplæringa i norsk og samfunnskunnskap utan å kunne lese på noko språk, skal fyrst få opplæring etter Alfabetiseringsmodulen i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar Norsk språkråd. Linker, informasjon og språktips. Nordavinden og sola: Dialektprøver fra Norge (lyd!) med transkripsjoner. Nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege. nynorsk.no: Nynorsk-nyheter, -organisasjoner, -linker. Lær, øv, lek og spill norsk. GREI. Lær norsk fortere med disse nettspillene! Øv på ordklasser og setningsanalyser Kulturmøte og Innvandrarar - Nynorsk Leserinnlegg Norsk. Et nynorsk leserinnlegg som besvarer oppgaven: Det har vore ein debatt i lokalavisa om at innvandrarane er i ferd med å øydeleggje den norske kulturen. Skriv eit innlegg der du gir uttrykk for synspu ( norsk m (bokmål/nynorsk), c (riksmål) (språk, utellelig) Språket som snakkes i Norge Snakker du norsk? Norsken hennes er veldig god. skolefag Han får gode karakterer i norsk. Grammatikk . Bøyning (regelrett substantiv hannkjønn) Entall Flertall ‌ Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestem

Nynorsk Norsk / Salaby Intro Under Norsk finner du Substantiv, Verb, Adjektiv, Adverb, Preposisjoner, Hvilket ord står igjen?, Dobbel konsonant, Sammensatte ord, Forkortelser, Da eller når?, Og eller å?, Lyd og bokstav, Sorter ordene, Hvilket ord er skrevet rett?, Bokstaven mangler, Stokk bokstavene, Sorter ordene, Diktater, Grammatikk-Quiz Nynorsken me kjenner i dag har utvikla seg frå landsmålet som Ivar Aasen laga dei fyrste prøvene av på 1850-talet. Kjeldene han nytta var eit stort innsamla dialektmateriale frå fleire ferder rundt om i landet. Nynorsk vart offisielt språk i 1885, og har sidan tidleg på 1900-talet hatt ei varierande, men stor brukargruppe. Underside Top Udir Eksempeloppgaver Norsk Pictures. Ts/upload/nasjonale_prover/. Mattesidene- nasjonale prver. Lesing og lesestrategier - ppt video online laste ne Norsk som andrespråk er utarbeidet av Kirsti Mac Donald. Hun har undervist i norsk og grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i mange år. Du kan lese mer om læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk under. Nettressurse

Nynorsk er bygt på det som er sams for alle dialektane i Noreg. Nynorsk er ikkje eit bygdemål eller eit bymål. Nynorsk er eit landsmål: eit språk for heile landet. Bokmål er derimot ikkje norsk i tydinga landsfemnande - bokmålet er bygt på talemålet til ei svært avgrensa gruppe menneske i hovudstaden og på dansk Hulemalerier og hellemalerier er betegnelsen på en type bilder og bergkunst som er malt på hule- eller steinvegger i forhistorisk tid.. De eldste kjente maleriene er de omtrent 32 000 år gamle hulemalerier fra steinalderen i den franske Grotte Chauvet.Det betyr at malerkunsten er omtrent seks ganger eldre enn skrivekunsten.Hulemaleriene viser ville dyr som hester, neshorn, mammuter og. Dokumentasjonsprosjektet var et samarbeid mellom de humanistiske miljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø. Formålet med prosjektet har vært å ta i bruk moderne datateknikk i en rekke av universitetenes samlinger over språk og kultur i Norge. Informasjonen som ligger spredt i ulike arkiver og samlinger - i manuskripter.

Of på norsk 94 uttrykk med preposisjoner: Setninger [Sentences] Norske setninger (Helsetninger) Basic sentence structures Leddsetninger Konjunksjoner Subjunksjoner Setningsadverb Som-setninger Strukturen i som-setninger Så Det-setninger Indirekte spørsmål Tunge og lette subjekt og objekt Kronologi Argumenter i en tekst Komma (,) Vokabular. Norsk Folkeminnesamling inneholder også kunsthistorisk interessant materiale som brev, illustrasjoner og tegninger, malerier og byster signert 1800- og 1900-tallets kjente norske kunstnere. Samlet sett utgjør det kunstrelaterte arkivalia ved NFS en spennende og viktig del av norsk kunst- og kulturhistorie Kvart år vitjar me over 60 skular og held føredrag om nynorsk, norsk målsoge og haldningar til språk. Les meir om målferd her. Påverknad. Me arbeider tett med politiske organisasjonar og styringsorgan slik at dei fattar fornuftige vedtak om språk. Organisasjon. Hjå oss skal alle skal få bidra, lære noko og ha det moro Velkommen til Kaleido Digital Norsk for småskuletrinnet. Trinn 1; Trinn 2; Trinn 3; Trinn Takket være britiske koloni ekspansjon, er engelsk nå verdens nr 1 språkplanlegging skiller seg fra hverandre, f.eks. Britiske, amerikanske, australske, sørafrikanske, kanadiske og indisk engelsk eller dialektformer som Krio språket i Sierra Leone, språket i Surinam sranan himmelen språk beach-la -mar i Oceania

Logg inn i PGS - prøver - UDIR - påloggingstjenest

 1. Vennligst skriv inn ditt søkeord Søk ord Avansert søk Avansert sø
 2. Oversettelse for 'Nynorsk' i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske oversettelser - helt gratis
 3. Når du skriver en ny artikkel i Store norske leksikon, står du fritt til å velge mellom bokmål og nynorsk. Dersom du kan både nynorsk og bokmål, vil vi helst at du skriver nynorsk. Du må følge gjeldende rettskriving. Dersom et ord har flere godkjente skrivemåter, bør du velge de vanligste formene. Unngå de mest radikale, konservative og uvanlige formene, uvanlige former kan gjøre.
 4. Praktisk norsk (Nynorsk) (Heftet) av forfatter Kirsti Mac Donald. Norsk for nybegynnere (A1-A2). Pris kr 325. Se flere bøker fra Kirsti Mac Donald
 5. Norges offisielle språk er norsk og samisk. Norsk tilhører den nordgermanske språkgruppen. Det er beslektet med dansk og svensk, og de tre språkene er gjensidig forståelige. Norsk har to skriftlige varianter; bokmål og nynorsk. Samisk tilhører den finsk-ugriske språkgruppen, og snakkes hovedsakelig i de nordligste fylkene, men det bor samer over hele landet

Norsk: ·trøtt av, oppgitt over, uten interesse for· plagsom··strekning spesielt egna for å reise eller flytte seg i landskapet, særlig på sjøen Ferga kunne gått ei lei sørafor retning Bare følg leia reise, strekning, avstand Vil du bera meg so lang ei le Norsk lokalhistorisk institutt Språk: Norsk (Bokmål) Flerspråklig Norsk (Nynorsk) ISBN: 8250804678 Emne: ordbøker Dewey: 439.8231 439.82312 Annen klassifikasjon: He 221 UDK: 03 801.314 03=396 803.96. Velkomen til Ivar Aasen-tunet «> Velkomen til Ivar Aasen-tunetIvar Aasen-tunet er eit av få språkmuseum i Norden og gir born og vaksne gode opplevingar av språk, litteratur, arkitektur, kunst og musikk.Les meir om Ivar Aasen-tunetMuseumsbesøk for alle sansar 2 «> Museumsbesøk for alle sansarUtstillingane opnar for fleire sansar, med installasjonar om språk og kultur som [ Norsk Adverb 1 . heller (bokmål/riksmål/nynorsk) Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon. Dette ordet har ikke fått spesifisert noen etymologi. Hvis du kjenner opphavet til dette ordet, legg det til som beskrevet her. Oversettelser. Svensk (svenska) høyrer til språkgruppa nordiske språk, som er ei undergruppe av den germanske greina av den indoeuropeiske språkfamilien.Såleis er svensk nærast i slekt med, og i dei fleste fall gjensidig skjønleg med, dansk og norsk. Svensk, dansk og norsk bokmål blir historisk sett rekna som austnordiske språk, medan nynorsk saman med færøysk og islandsk høyrer til dei.

Norsk - udirbloggen

 1. Det norske språkstadiet etter 1525 kallar vi moderne norsk eller nynorsk. Gjennom arbeidet til Ivar Aasen blei norsk skriftspråk att på 1800-talet, under namnet Landsmaal (det vil seie målet for heile landet), frå 1917 skrive landsmål , og sidan 1929 kalla nynorsk (i motsetnad til gamalnorsk)
 2. Andre bøker fra samme forfatter Fjeld, Siw Monica.
 3. Skriving - Nynorsksentere
 4. ordbok på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo
«I samarbeid mot mobbing i barnehagen» - Fylkesmannen i AgderUtsatt frist for behandling av søknader om videreutdanningPolitiet skal framleis bere våpen | FramtidaGrunnskole og videregående opplæring - Fylkesmannen i Agder
 • Nikolaus paryla mona seefried.
 • Underdog film disney.
 • York kassel heute.
 • Molch überwintern.
 • Vilvite små barn.
 • Fjernstyrt cat gravemaskin.
 • Dunnottar castle.
 • Norge vs sverige fotball.
 • Cro magnon frankreich.
 • Ncbi gene id.
 • Edelgase besonderheiten.
 • Alando ü30 2018.
 • Kondomer fakta.
 • Gustav v homosexualität.
 • Seat ibiza foutcodes.
 • Rap zitate englisch tumblr.
 • Blekkene kryssord.
 • Nikolaus paryla mona seefried.
 • Flugroute der störche landkarte.
 • Fitx düsseldorf preise.
 • Valg av choker til leirdue.
 • Adipocere.
 • Sekundär lunker.
 • Jeep compass 2007.
 • The role of the monarchy in britain.
 • Hva er et ozonhull.
 • Parkering solli asker.
 • Wer ist die braut film.
 • Haus der familie celle.
 • Vofi hamm 2017.
 • Prinsesse luna my little pony.
 • Hvordan er det å bo på kringsjå studentby.
 • Mulatto baby girl.
 • Le surréalisme chez picasso.
 • Beutelboxer omnibus.
 • Ella sri lanka what to do.
 • Margit vea kurs bergen.
 • Hjemmelaget stallinnredning.
 • Wang toppidrett stavanger snitt.
 • Neue fahrzeuge feuerwehr köln.
 • Juin 1789.