Home

Fluks definisjon

Fluks (fra latin flux: flyt, strømning) er et mål for transport av en størrelse gjennom en tenkt eller virkelig flate.Begrepet brukes i fysikk og anvendt matematikk.Da benyttes ofte den greske bokstaven Φ for fluks som er en skalar størrelse.. I dagligtale kan man også høre at fluks blir benyttet til å angi hvor mange biler som passerer en bomstasjon i timen, hvor mange mennesker som. Flux beskriver enhver effekt som ser ut til å passere eller bevege seg (enten den faktisk beveger seg eller ikke) gjennom en overflate eller stoff. En flux er enten et konsept basert i fysikk eller brukt med anvendt matematikk.Begge begrepene har matematisk strenghet, noe som muliggjør sammenligning av den underliggende matematikken når terminologien er uklar Fluks på norsk bokmål oversettelse og definisjon Fluks, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. fluks Synonyms Sjekk flux oversettelser til Norsk bokmål. Se gjennom eksempler på flux oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Fluks - er et nytt og spennende konsept for boligbygging. Bygg din unike enebolig og tilpass den etter dine behov. Les mer om Fluks her

Fluks - Wikipedi

Flux - Flux - qaz.wik

Fluks - definisjon - norsk bokmå

Fluks (fra latin flux: flyt, strømning) er et mål for transport av en størrelse gjennom en tenkt eller prosjekter, ideer, dokumentasjon, undersøkelser, sammendrag, eller avhandling. Her er en definisjon, forklaring, beskrivelse, eller betydningen av hver betydelig som du trenger informasjon, og en liste over de tilhørende. Da dette skal oppfylle definisjonen ∇ × A = B, ser man at dette problemet er matematisk identisk med det forangående eksemplet. Da vil det skapes et magnetfelt med en fluks Φ som går gjennom kretsen. Når strømmen økes litt i et kort tidsrom dt, vil fluksen øke med d Φ Elektromagnetisk induksjon er frembringelse av elektromotorisk spenning (EMS) i en leder når den blir utsatt for et varierende magnetfelt.Om lederen tilknyttes en lukket krets vil det gå en elektrisk strøm i kretsen som drives av den induserte EMS, en kaller dette for indusert strøm. Fenomenet beskrives matematisk ved Faradays lov, oppkalt etter Michael Faraday som holdes for å være.

flux i norsk bokmål - Engelsk-Norsk bokmål Ordbok Glosb

Sjekk Fluks oversettelser til Svensk. Se gjennom eksempler på Fluks oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Sjekk fluks oversettelser til Italiensk. Se gjennom eksempler på fluks oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Definisjon av flukt i Online Dictionary. Betydningen av flukt. Norsk oversettelse av flukt. Oversettelser av flukt. flukt synonymer, flukt antonymer. Informasjon om flukt i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin-feminin entall/singular 1. det å flykte jage noen på flukt være på flukt 2. det å fly, flyging svalenes flukt Kernerman English.. fluks på spansk. Vi har én oversettelse av fluks i bokmål-spansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Oversettelse av fluks til nordsamisk i bokmål-nordsamisk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

definisjon: transport av potensiell energi i form av termal energi eller varme: referanse: Faggruppe for klimaordbok: bruksområde: Klima Meteorologi: ansvarlig/ansvarleg: Faggruppe for klimaordbok: inndato: 16.01.201 Oversettelse av fluks til svensk i bokmål-svensk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

fluks på tysk. Vi har fem oversettelser av fluks i bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale MFL = Magnetisk fluks lekkasje Ser du etter generell definisjon av MFL? MFL betyr Magnetisk fluks lekkasje. Vi er stolte over å liste akronym av MFL i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av MFL på engelsk: Magnetisk fluks lekkasje Felt, felt er i klassisk fysikk et område der det finnes en størrelse, for eksempel en kraft, som er en funksjon av rom og tid. Et eksempel på et felt er kraftfelt. Et klassisk felt kan beskrives som en kontinuerlig funksjon av rom- og tidskoordinater. Feltstørrelsen kan være reell eller kompleks.Vi kan skille mellom tre ulike typer felt: Skalarfelt På samme måte som den elektromotorisk spenning (EMS) driver en strøm av elektrisk ladning i elektriske kretser, vil den magnetomotorisk spenningen (MMS, tidligere magnetomotorisk kraft, forkortet MMK) drive en magnetisk fluks gjennom en magnetisk krets. Analogt til definisjonen av MMS vil den magnetomotoriske spenningen . drive rundt en magnetisk fluks i en lukket sløyfe som er definert av. Denne siden handler om akronym av MF og dens betydning som Magnetisk fluks. Vær oppmerksom på at Magnetisk fluks er ikke den eneste betydningen av MF. Det kan være mer enn én definisjon av MF, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av MF en etter en

Fluks - OBOS Block Watn

Diffusjon - Institutt for biovitenska

Fluks (fra latin flux: flyt, ideer, dokumentasjon, undersøkelser, sammendrag, eller avhandling. Her er en definisjon, forklaring, beskrivelse, eller betydningen av hver betydelig som du trenger informasjon, og en liste over de tilhørende begreper som en ordliste. Tilgjengelig på Norsk bokmål, Engelsk, Spansk,. Sitter og leser om dette, kan noen en definisjon på dette. Tenker da på L som i Lagrange mekanikk for felt og fluks som i N = F \sigma, hvor \sigma er crossing section. Homer_J offline. Topp. Re: Relasjonen mellom Lagrange tetthet og Fluks. Homer_J » 18/05-2020 18:55 . Homer_J skrev:Hei Hovedforskjell-magnetisk felt mot magnetisk fluks. Magnetisk felt og magnetisk flux refererer begge til egenskaper av magneter. De hovedforskjell mellom magnetfelt og magnetisk flux er det magnetfelt er en region hvor magnetiske poler og bevegelige ladninger opplever en kraft.Noen ganger er begrepet magnetfelt kan også brukes til å referere til mengden magnetfeltstyrke Massefluks kan også referere til en alternativ form for fluks i Ficks lov som inkluderer molekylmassen, eller i Darcy lov som inkluderer massetettheten. Noen ganger brukes dessverre den definerende ligningen for massefluks i denne artikkelen om hverandre med den definerende ligningen i massestrømningshastighet

I definisjon krysser disse linjene aldri hverandre med mindre magnetfeltintensiteten er null. Det må bemerkes at magnetiske kraftlinjer er et begrep. De eksisterer ikke i det virkelige liv. Det er en modell som er praktisk å sammenligne magnetfelt kvalitativt Aksjonspotensial oppstår fordi et stimulus gir en midlertidig åpning av selektive ionekanaler i membranen slik at det oppstår økt fluks av ioner ned deres elektrokjemiske gradient. Derved skjer en depolarisering av membranen i løpet av mindre enn 1 millisekund (msek) slik at cytoplasma blir elektrisk positiv i forhold til det ytre medium, før det returnerer til opprinnelig verdi

Reflukssykdom er en av de hyppigste plagene fra fordøyelseskanalen. Det at syre kommer opp i spiserøret, er normalt og gir ofte ingen plager. Det er først når mengden syre blir for stor eller eksponeringen for hyppig at dette gir sykdom definisjonen kan økosystemet være stort eller lite. Biofysikeren Alfred J. Lotk a (1880-1949), kjent for Lotka-Volterra ligningen for predator-bytterdyr interaksjoner, innførte høy fluks. Det levende liv er energiforbrukende systemer som dissiperer energi for. Fluks av varme mellom havoverflaten og atmosfære som hovedsakelig skyldes deres temperaturforskjell. Varmen utveksling er accompished via molekylær ledning i de første par millimeter over overflaten og via turbulente miksing og konveksjon over at. Fluks er vanligvis fra havet til atmosfæren på. Magnetisk fluks vs magnetisk fluks tetthet . Magnetisk flux og magnetisk flux tetthet er to fenomener som oppstår i elektromagnetisk feltteori. Disse fenomenene er ekstremt viktige innen områder som fysikk, elektronikk, telekommunikasjonsteknikk, elektroteknikk og partikkelfysikk Legg merke til at den første definisjonen er et spesialtilfelle av den sistnevnte definisjonen. Til slutt lager vi en helt generell definisjon av elektrisk fluks (og hvor de to nevnte tilfellene begge vil være spesialtilfeller)

elektromagnetisk induksjon - Store norske leksiko

Avledet av definisjon på fluks og Gauss lov med sylinderskall som gaussflate Qin = l L Gauss-flate (sylinderskall, ikke sirkel) Fluksen gjennom endeflatene er null E (27.5/28.6) Elektrisk feltstyrke mellom platene i platekondensator Avledet formel. Avledet av definisjon på fluks og Gauss lov med en boks som gaussflate Magnetfelt definisjon magnetisk felt .Da benyttes ofte den greske bokstaven Φ for fluks som er en skalar størrelse.. I dagligtale kan man også høre at fluks blir benyttet til å angi hvor mange biler som passerer en bomstasjon i timen, hvor mange mennesker som. § 1-4. Definisjoner: § 1-5

Finn synonymer til flyktig og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Det er mange definisjoner for en art. En definisjon er at en art er en gruppe individer som parrer seg med hverandre , eller har potensial til å gjøre dette, og gir levedyktig avkom. Denne definisjonen passer ikke for arter som formerer seg vegetativt, ved apomiksis eller partogenese.En art kan være nødvendig for eksistensen av en annen art Kopiert fra Electric Machinery av Fitzgerald (282 pg., 6. utgave):Vær oppmerksom på at per definisjon, produserer feltet svingete fluks som er orientert langs rotoren d-akse.Så når phasor diagrammene er tegnet, er felt-svingete mmf og den tilhørende fluks funnet langs rotoren d-akse.of the.. Definisjon av divergens: Gitt et vektorfelt \(\mathbf{F}\) der komponentene har kontinuerlige partiellderiverte, defineres divergensen av \(\mathbf{F}\) som \[\mathbf. Enheter. Enheten til magnetisk fluks følger fra definisjonen. Magnetisk felt i SI-systemet måles i tesla T og et areal har dimensjon m 2.Herav følger SI-enheten Wb (weber) for magnetisk fluks hvor = ⋅

Forhåpentligvis husker du fra den forrige blogg posten hvordan vi definerer luminositet og fluks, og hva disse størrelsene sier. Hvis du husker det sånn halvveis, gå tilbake og repeter, fordi vi kommer nå til å gå fort fremover. For å finne fluks mottatt i en avstand r fra stjernen, må vi først kjenne luminositeten til stjernen fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Kontinuummekanikk; love Fluks er størrelsen på en strøm av lys, væske, partikler, energi og annet gjennom en flate. I abstrakt betydning brukes fluks for å angi styrken av et vektorfelt. Betegnelsen ble innført i fysikken av Michael Faraday for å beskrive magnetfelt, men blir nå brukt ved alle vektorfelt, som elektriske felt, hastighetsfelt ved strømning i gasser og væsker og så vider for bestemmelse av utlekking (fluks) av organiske miljøgifter fra sediment til vann; Porevannsprobe for bestemmelse av konsentrasjonsgradienter fra porevann i sedimenter til vannet like over sedimentet med passive prøvetakere; NGI tilbyr tjenester innen undersøkelser, risikovurdering, planlegging og overvåkning av tiltak i forurensede.

Andre definisjoner av ansvar. Generelt viser ansvar til staten å være ansvarlig for noe, og dette begrepet kan referere til penger eller tjenester som skyldes en annen part. Skatteplikt kan for eksempel referere til eiendomsskattene som en huseier skylder kommunestyret eller inntektsskatten han skylder den føderale regjeringen Finn synonymer til omgående og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett

solifluksjon - Store norske leksiko

Fluks (fra latin flux: flyt, strømning) er et mål for transport av en størrelse gjennom en tenkt eller virkelig flate. Ny!!: Weber og Fluks · Se mer » SI-systemet. A. SI-systemet (etter den franske definisjonen Système international d'unités; Det internasjonale enhetssystem) er et internasjonalt system for måling av fysiske størrelser gulper, i større eller mindre mengder, pr definisjon gastroøsofagal refluks. Dette har sammenheng med at lukkemuskelen mellom spiserør og magesekk ikke er fullt utviklet hos de minste barna. Gulping avtar normalt utover i første leveår, og det er få friske barn som gulper etter et års alder Denne siden handler om akronym av RMFT og dens betydning som Koble magnetisk fluks rør. Vær oppmerksom på at Koble magnetisk fluks rør er ikke den eneste betydningen av RMFT. Det kan være mer enn én definisjon av RMFT, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av RMFT en etter en

radioaktivitet - Store norske leksiko

 1. Vektorfelt Innhold Linje-integral Vektorfelt, arbeid, sirkulasjon of fluks Vei-uavhengighet, til C Fluks 2D - Lukket kurve Fluks i retning n k n T C F Med definisjon av fluks, ser vi at for en lukket kurve i xy-planet med positiv omløpsretning mot urviseren,.
 2. Med definisjon av fluks, ser vi at for en lukket kurve i xy-planet med positiv omløpsretning mot urviseren, vil enhetsnormalvektoren n alltid peke ut av det omsluttede kurve-området. Dermed vil nettofluksen som krysser kurven være positiv når det går mer fluks ut enn inn av det omsluttede kurve-området. Vektorfel
 3. Magnetisk reluktans, eller magnetiskt motstand, er motstanden i en magnetisk krets og den inverse verdien til kretsens permeans (den magnetiske ledningsevnen). Magnetisk reluktans kan sammenlignes med resistans i en elektrisk krets, men istedenfor å forbruke energien i form av varme, slik den blir i en elektrisk motstand, blir den lagret i et magnetisk felt
 4. Matematisk definisjon. Et vektorfelt v = v(x) tilordner en vektor v med komponenter v k = v k (x) til hvert punkt x i et gitt rom.En kurve x = x(s) med affin parameter s i dette rommet har tangentvektorer t = d x/ds i hvert punkt. Denne kurven beskriver da en feltlinje eller integralkurve hvis = ()
 5. 1.2 Definisjon av markedet 1.3 Markedets omfang 1.3.1 Markedssegment etter type, applikasjon og markedsføringskanal 1.3.2 Store regioner som dekkes (Nord-Amerika, Europa, Stillehavs-Asia, Midt-Østen og Afrika) 1,4 år vurdert for studien (2014-2026) 1.5 Betraktet valuta (amerikanske dollar) 1.6 Interessenter. 2 Nøkkelfunn av studien. 3.
PPT - Parameteriserte kurver PowerPoint Presentation, free

Web Flux og lodding flukser og fluks; Synonymer Antonymer. change fluctuation inconstancy oscillation. Engelsk til Norsk oversettelse Definisjoner på engelsk. n. 1. en tilstand av kontinuerlig endring. 2. hastigheten som saken eller energien flyter over et overflaten eller Andre former. pt. fluxed. pp.. 1.1 Definisjon av Gastro reflukssykdom Drug and Devices 1.2 Gastro reflukssykdom Drug and Devices-segment etter type 1.2.1 Global Gastro reflukssykdom Drug and Devices Produksjons veksthastighetssammenligning etter typer (2014-2025) 1.2.2 Type 1 1.2.3 Type 2 1.3 Gastro reflukssykdom Drug and Devices segment etter applikasjone Del- operator Egenskaper * * * * * * * * * * * * * Del-operator Definisjon Notasjon Del-operator Del-operator Del-operator Definisjon Gradient - Divergens - Curl Del-operator Gradient Divergens Curl Gradient Retningsderivert Divergens Fluks Curl Sirkulasjon / Rotasjon Del-operator Definisjon Laplace-operator Del-operator Laplace-operator anvendt på skalarfelt Laplace-operator anvendt på.

PPT - Ekspansjonsanalyse Anvendelse av verktøyene

Transformator - Wikipedi

En magnetisk krets består av en eller flere lukkede sløyfer som leder en magnetisk fluks. 60 relasjoner Lær mer om engelsk ord: maxwells, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale. Hjem › M centimeter-gram-andre-enhet for magnetisk fluks, lik fluks over en kvadratcentimeter vinkelrett på et magnetfelt av en gauss Fluks av bakterier fra biofilmtil vann. 11 Hva påvirker begroing? Temperatur Dvsrisiko for kraftig økning innomhus Mat Mengde og sammensetning av organisk materiale (dvs begroingspotensialet) F.eks. mengde AOC eller BDOC Rest av desinfeksjonsmiddel (klor og kloramin) Korrosjo Elektrisk energi er energi lagra i eit elektrisk felt, eller overført i form av eit elektromagnetisk felt, anten som radiobølgjer eller ein eller annan form for kabel (eller i mikrobølgjeområdet bølgjeleiarar) som lokaliserer det elektromagnetiske feltet til området rundt leiarane.For trådlaus overføring av elektrisk energi nyttar ein ei sende- og ei mottakarantenne, men på grunn av. Lær mer om engelsk ord: fluxgate, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale

fluks på engelsk Bokmål-engelsk oversettelse DinOrdbo

Siden magnetfeltet er konstant, er det endringen av areal som forårsaker endringen i fluks. Dermed kan du altså bruke definisjonen på magnetisk fluks på side. b) Se eksempelet på side 227 og 228 Ved radiometri er bestråling den strålende fluks ( kraft) mottatt av en overflate per arealenhet. Den SI-enhet av irradians er det watt pr kvadratmeter ( W / m 2).Den CGS Enheten erg pr kvadratcentimeter per sekund ( erg * cm -2-S-1) blir ofte brukt i astronomi.Irradiance kalles ofte intensitet fordi den har de samme fysiske dimensjonene, men dette begrepet unngås i radiometri der slik bruk.

Bruk transformatorens svingforhold for å bestemme hvor mye en transformator endrer spenning i en krets. Konstruksjonen av en transformator på denne måten forteller deg hvor mye spenningen endres basert på antall primære og sekundære spoler viklet rundt transformatoren. De avhenger av antall spoler Definisjon og bruk En superleder er et element eller metallisk legering som, når den ble avkjølt til under en viss terskeltemperatur, materialets dramatisk mister all elektrisk motstand. I prinsippet kan superledere tillate elektrisk strøm til å flyte uten energitap (selv om det i praksis er meget vanskelig å fremstille en superleder ideell) Visjonen for bærumsskolen er at elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Dette har også vært målet for Digital skolehverdag sammen med hovedområdene i rammeverk for kvalitet - dybdelæring, livsmestring og nye vurderingsformer

Refleksjon av overflaten til et materiale er dens effektivitet når det gjelder refleksjon av strålende energi.Det er brøkdelen av elektromagnetisk kraft som reflekteres ved et grensesnitt. Refleksjonsspekteret eller spektrale refleksjonskurven er plottet til reflektansen som en funksjon av bølgelengden Spesifikk fluks. Specific flux. Volumstrømning per enhet areal vinkelrett på strømningsretningen. Enhet m/s. Kalles også filterhastighet eller Darcyhastighet. Spesifikk lagring. Specific storage. Volum vann som tas ut av eller inn i lagring per enhet volum akvifer ved senkning av trykkhøyden med én meter I denne artikkelen skal vi diskutere hva magnetisme er, hva Nordpolen og Sydpolen er, deres definisjoner, hvis det er noen, deres likheter og til slutt forskjellen mellom Nordpolen og Sydpolen. For å forstå hva Nordpolen og Sydpolen er, kreves begrepet magnetisk fluks (magnetfeltlinjer) Spenning er, per definisjon, den potensielle energien per ladning som et elektrisk felt kan forårsake. eller maxwell-faradays lov for konstant magnetisk fluks. :-) Skriv et svar til: Spenning. Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her. Krets definisjon elektrisk krets - Store norske leksiko . Elektrisk krets, betegnelse for et sammenhengende strømløp som dannes ved sammenkobling av elektriske energikilder (batterier, nettdrevne strømforsyninger og signalkilder) og elektriske komponenter og apparater

Integrasjon i vektorfelt - wiki

 1. Alle definisjoner av abcdefghi Som nevnt ovenfor vil du se alle betydninger av abcdefghi i følgende tabell. Vær oppmerksom på at alle definisjoner er oppført i alfabetisk rekkefølge.Du kan klikke på koblinger til høyre for å se detaljert informasjon om hver definisjon, inkludert definisjoner på engelsk og ditt lokale språk
 2. Fluks, sier hun, og bringer dermed samtalen inn på Block Watnes nye eneboligprosjekt som Helen og Hard vant for noen måneder siden. Da snakker vi plutselig om parametrisk design i kombinasjon med bærekraft, om det å bygge hus innenfra og ut, om liv i forandring, om at to hus aldri behøver være like
 3. Tre-fase transformator - transformator, beregnet mål Galvanisk skille slutter de tre fasene under endring av spenningen amplitude. Tre faser, er det felles kunnskap, har innført Dolivo-Dobrovolsky, men patentet kunne ikke få fordi de nærmeste årene etter Nikola Tesla
 4. Definisjon Enfasemotorer refererer vanligvis til én-fase AC strømforsyning (AC220V) for lite strøm single-fase induksjonsmotor. Når statorviklingene er energisert, den viktigste magnetisk fluks genereres i de magnetiske poler, i henhold til Lenz lov,.
 5. Definisjoner iht. rådsdirektiv 96/53/EF [3]: motorvogn: ethvert selvstendig motordrevet kjøretøy bestemt for kjøring på vei, tilhenger: ethvert kjøretøy som er bestemt for å tilkoples en motorvogn, med unntak av N = indeks for fluks-tid-produktet,.

Feltlinje - Wikipedi

- Definisjon, fakta, betydning 2. Hva er Probiotisk - Definisjon, Typer, Betingelser 3. Hva er likhetene mellom Acidophilus og Probiotisk - Oversikt over vanlige funksjoner 4. Hva er forskjellen mellom Acidophilus og Probiotic - Sammenligning av nøkkelforskjeller. Nøkkelor Definisjon. Master DNS-server er en server som lagrer originale kopier av alle sonen poster. I motsetning er slave DNS server en server som bruker en spesiell automatisk oppdateringsmekanisme for å kommunisere med masteren serveren for å opprettholde en identisk kopi av data som ligner på mastserveren fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Magnetisk motvilje; Vanlige symbole

Fluks - Unionpedi

Men den definisjonen kom heeelt til slutt i boka.. Orket ikke vente så lenge, så jeg slo opp i leksikon. Man lærte om fluks, lenz lov og faraday før man kom til selve definisjonen.. Rotete.. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Annonse. lil 706 1 lil Oversettelsen av ordet magnetisk fluks mellom norsk, engelsk, spansk og svensk Ordbok: magnetisk fluks - Engelsk, spansk, norsk, svensk ñ í ü æ ø å á é ä ö ó Figur 1: Generatorer i et vannkraftverk. Kilde: Norsk Hydro ASA (CC BY-NC-SA 2.0). Enkelt forklart er en generator en maskin som produserer elektrisitet. Men hvordan skjer dette? Det går som kjent ikke an å lage elektrisitet, for av energiloven vet vi at energi verken kan oppstå eller forsvinne, bare endre form.. Første halvdel av denne teksten er en enkel forklaring av hvordan generatorer. Magnetisk reluktans, eller magnetiskt motstand, er motstanden i en magnetisk krets og den inverse verdien til kretsens permeans . Magnetisk reluktans kan sammenlignes med resistans i en elektrisk krets, men istedenfor å forbruke energien i form av varme, slik den blir i en elektrisk motstand, blir den lagret i et magnetisk felt. På samme måte som elektrisk strøm følger minste motstands.

Magnetfelt - Wikipedi

Magnetgapet er CNC frest for å sikre høye toleranseverdier, perfekt passform og for å hindre ujevnheter og tap av fluks som ofte oppstår i motor konfigurasjoner. Kortslutningsringer i aluminium 6063 er strategisk plassert i motor kretsen for å forhindre fluks modulasjoner, øke stabiliteten, senke induktansen og forbedre varmeutvekslingen fra tale spolen Lær mer om engelsk ord: legist, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale Straks betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Straks, i både bokmål og nynorsk Det at vi måler like stor fluks fra kildene når A har avstand r og B har avstand 2r, må bety at luminositeten til B er 4 ganger større enn luminositeten til A, siden fluks avtar med kvadratet av avstanden. Det nye forholdet mellom fluksene må da bli (1/2*)/(4/3*)=9/16. 22

Elektromagnetisk induksjon - Wikipedi

 1. Du finner definisjonen: refluks gastritis eller blandet gastritt duodenogastrisk refluks, som også kalles kjemisk eller gallrefluks gastritis eller reaktiv gastropati. Dette er den vanligste konsekvensen av å kaste duodenalt innhold inn i magehulen. Også komplikasjoner av duodenogastrisk refluks er: gastroøsofageal reflukssykdom; erosiv.
 2. Eksempel på en enkel magnetisk krets.De grønne linjene representerer magnetisk fluks som brer seg gjennom en jernkjerne. Det magnetiske feltet har sin årsak i strømmen I som går i viklingene som er rød.Elektromagneten C er en jernkjerne og denne har to luftgap (luftspalter) merket G.Jernkjernen forårsaker at permeansen bli høy, men luftgapene gjør at den blir lavere lokalt
 3. Kap 28: Magnetiske kilder 28.1 B-felt fra enkeltladningeri bevegelse 28.2 B-felt fra strøm i lednin
 4. Fluks (energifluks) •Effekt: Energi/tid •Definisjon: Absolutt magnitude er lik den tilsynelatende magnituden 10 pc unna stjernen Absolutt magnitude (størrelsesklasse) Objekt m M d (pc) Solen -26.7 +4.83 Fullmånen -12.6 +32.46 Sirius (mest lyssterke stjerne) -1.47 +1.4

Fluks i svensk - Norsk bokmål-Svensk Ordbok Glosb

Enheten til magnetisk fluks følger fra definisjonen. Magnetisk felt i SI-systemet måles i tesla T og et areal har dimensjon m 2.Herav følger SI-enheten Wb (weber) for magnetisk fluks hvor = ⋅ Fra Ampères kraftlov følger at enheten tesla tilsvarer T = N/A⋅m som betyr at = ⋅ ⋅ = = ⋅ ⋅ = ⋅ etter å ha benyttet energienheten joule definert som J = N⋅m = C⋅V hvor Vi fant 35 synonymer for brått.Se nedenfor hva brått betyr og hvordan det brukes på norsk. Brått har flere betydninger, avhengig av sammenhengen. 1 -akutt, direkte, fluks 2 -eventyrlig, forbausende, forunderlig Se alle synonymer nedenfor Søk etter egenskap. A list of pages that have property Definisjon:referanse with value Faggruppe for klimaordbok annotated.Nedenfor vises opptil 216 resultater fra og med nummer 1.. Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 Intoleranse involverer per definisjon ikke immunapparatet. For eksempel ved laktoseintoleranse der enzymet laktase som skal spalte laktose ikke skilles ut i tilstrekkelig grad fra slimhinnen på 12-fingertarmnivå. 70% av verdens befolkning mister gradvis evnen til å spalte laktose på slikt grunnlag en gang, gjerne mellom 3-12-års alder (=primær laktoseintoleranse)

fluks i italiensk - Norsk bokmål-Italiensk Ordbok Glosb

 1. Definisjon: Antallet magnetiske linjer med krefter satt opp i en magnetisk krets kalles Magnetisk Flux.Det er analog med elektrisk strøm jeg i en elektrisk krets. SI-enheten er Weber (Wb) og CGS-enheten er Maxwell. Det er betegnet av φ m.Den magnetiske fluss måler gjennom fluxmåler
 2. Hva magnetisk fluks er Hva magnetisk fluks er når feltet står vinkelrett på flaten og gjøre beregninger med dette «Magnetisk fluks» s. 244 Definisjonen for magnetisk fluks. Kunne brukeFaradaysinduksjonslovtil beregninger Kap. 11 Induksjon 241-243 11.08, 11.10-246 «Faradaysinduksjonslov» s.247-250 Oppgaver grunnbok
 3. Magn. fluks ΦBprop. med strøm I ikretsen L= sjølvinduktansmed enhet henry = H = Vs/A. • Solenoide: L = μN2A/l • Lkan uttrykkes: L= NΦB / I • Induksjonen ELmotsetter seg strømendringer i kretsen (Lenz' lov) Kap. 30: Induktans. Rekap. <= Definisjon
 4. Lær mer om engelsk ord: legists, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale
 5. Definisjon av bud og spørsmål Begrepet bud og spør refererer til et toveis pristilbud som indikerer den beste prisen som et verdipapir kan selges og kjøpes på et gitt tidspunkt. mer Hva er et toveis sitat? Et toveis sitat indikerer både gjeldende budpris og gjeldende pris på en sikkerhet
 • Smoker kurs hamburg.
 • Auto gewinnspiel 2018.
 • Bravecto hund død.
 • Transportbur katt öb.
 • Digital klokke dame.
 • Ford 2000 manual.
 • Foster 12 uker størrelse.
 • Kladdkaka arla.
 • Egenerklæring fra brudefolkene for prøving av ekteskapsvilkårene.
 • Snøen laver ned kim rysstad.
 • Buchenwald insassenliste.
 • Oldtidens egypt sminke.
 • Eifelherz herren ab 50.
 • Iron lung world record.
 • Inception theme piano.
 • Zwischenmiete koblenz.
 • Trivia quiz game.
 • Digibord portaal.
 • Russelåt 2017 youtube.
 • Tannlege nygård stavern.
 • International school of bergen pris.
 • Whisky spring öffnungszeiten.
 • Rc krets.
 • Hvor lenge holder stekt kylling seg i romtemperatur.
 • Sommer ol 1960.
 • Foran på båt.
 • Patrick dempsey filmer og tv programmer.
 • Brannalarm lyd.
 • Woche hartberg baby.
 • Spansk mojo oppskrift.
 • Fix autopolstring.
 • Jimi hendrix youtube.
 • Vikingmarked borre.
 • Møbelringen finnsnes.
 • Lutvann skole kalender.
 • Definisjon metode dalland.
 • Uni bremen bewerbung ausländer.
 • Säuglingspflegekurs crailsheim.
 • Nobel peace prize 2014.
 • I want you back chords.
 • Ideeen kinderfeestje 8 jaar.