Home

Næringskoder

de 100 største transportbedriftene - TransportMagasinet

Næringsstandard og næringskoder - SS

Alle virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge skal tildeles nye næringskoder basert på ny standard for næringsgruppering. Den nye standarden gir en mer hensiktsmessig og oppdatert beskrivelse av aktivitetene i næringslivet og offentlig sektor med mer vekt på tjenesteytende næringer Einingsregisteret registrerer næringskodar ved nyregistrering av ei verksemd, og endrar næringskoden når ei verksemd melder ny aktivitet/bransje

Regnskapsanalyse by Arild Roksvaag - Issuu

Næringskodar Brønnøysundregister

Liste over næringskoder som beskriver bedriftens bransje. Søk med kode eller yrke. Se også sektorkode seksjonen Næringskoder. Næringskode må angis med minst to siffer og punktum. NB: Ikke glem punktum. Riktig næringskode finner du ved å gå inn på Brønnøysundregistrene og oppgi navnet på din virksomhet i søkefeltet. Dersom din virksomhet har en annen næringskode enn de som er oppgitt i tabellen, er den ikke industrivernpliktig etter hovedregelen, og du kommer ikke videre i skjemaet

Næringskoder tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næringskodene gir mulighet for å se fordeling av årsverk og utdanning på de ulike tjenestetypene, samt å se årsverk i sammenheng med regnskapstall. Eksempler på næringskoder for omsorgstjenester: 86.901 Hjemmesykepleie (helsetjenester i hjemmet Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) bygger på EUs tilsvarende standard (NACE Rev.2) som er regulert i en egen rådsforordning. Standarden er først og fremst beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk. Hovedformålet er å gi regler og retningslinjer for næringsklassifisering og entydige definisjoner av statistiske enheter Har virksomheten årsregnskapsplikt etter regnskapsloven, skal du levere Næringsoppgave 2 i stedet for Næringsoppgave 1. Oppfyller virksomheten vilkårene for forenklet regnskapsplikt etter regnskapsloven § 3-2b, kan virksomheten i stedet levere RF-1368 Næringsoppgave 5.. Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere i året, er. Virksomheter som kommer inn under forskrift om industrivern er pliktig til å etablere et industrivern. Det vil si virksomheter som gjennomsnittlig sysselsetter 20/40/50 eller flere personer i året og som er registrert i gitte næringskoder. Du kan se oversikt over hvilke næringskoder som er industrivernpliktige på Lovdata sine nettsider

Næringskoder - omta

Næringshovedområde K omfatter følgende næringskoder: 64 Finansieringsvirksomhet; 65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning; 66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet; En nærmere beskrivelse av næringskodene under næringshovedområde K finner du på ssb.no NACE-kode Bransje Antall Bransjekatalog Side 2 0811200 Bryting av kalkstein, gips og kritt 40 0811300 Bryting av skifer 89 0812000 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin 69

Forklaring - Næringskoder

 1. Næringskoder. Næringskoder. Virksomheter innenfor følgende næringsgrupperinger skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet: Næringskode: Hovedgruppe eller undergruppe der bare deler av hovedgruppen er omfattet: 02: Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk: 03
 2. Standard for næringsgruppering (forkortet SN) er en statistisk standard for næringsgruppering og er grunnlaget for koding av næring på foretak og bedrifter i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene og i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister.. Standarden er bygd opp med hovedgrupper og undergrupper. Næringskoden som benyttes i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene.
 3. @prefix dcatapi: . @prefix adms: . @prefix dct: . @prefix rdf: . @prefix dcatno: . @prefix xsd: . @prefix dqv: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix dcat.

Organisasjonsummer og næringskoder for boliger og

Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå. Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen; Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80 % eller mer av totalt area Føringsinstruks for matrikkelen Kartverket eiendomsdivisjonen Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Versjon 3.18 Ajourført 04.11.202 Etter arbeidsmiljøloven § 3-3 må virksomheten tilknytte seg godkjent bedriftshelsetjeneste når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Se forskrift om administrative ordninger § 2-2 Krav for å bli godkjent Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret inneholder informasjon om arbeidsforhold i Norge. Se hva du har rapportert inn til Aa-registeret. Oversikt over arbeidsforhold rapportert inn via a-meldingen (Skriv stikkord så foreslår vi næringskoder) Virksomhet: Icon showing if input is valid or not. Ingen treff. Prøv å søke med andre stikkord. Våre forslag: (hvis ingen passer kan du prøve nytt stikkord) %PATH% %NAME% %DESCRIPTION% Velg denne næringskoden Finn næringskode selv Her finner vi.

Felles datakatalog - data

Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntekten kommer fra næringsvirksomhet som er ment omfattet av ordningen, uavhengig av hvilken næringskode bedriften er registrert med. Se komplett liste med næringskoder (NACE) nederst i denne saken Næringskoder i Virksomhets- og foretaksregisteret. En enhet kan ha flere næringskoder i Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). Enheten må ha følgende næringskode for å komme inn i NSR: Grunnskoleskjema. 85.201 - Ordinær grunnskoleundervisning Alle bedrifter skal ha en næringskode. Du kan ikke velge næringskoden selv. Her ser du hvordan dette fungerer, og også om når du må registrere flere virksomheter (underenheter) Industrivernplikten gjelder bedrifter i bestemte næringskoder, med mer enn 40 sysselsatte. Du finner oversikt over hvilke type bedrifter som er pålagt industrivern her. Forskrift om industrivern beskriver krav til innhold og organisering

Standard for næringsgruppering - SS

Priser fra Skagerak Nett AS er oppgitt eksklusive Statens forbruksavgift på 16,13 øre/kWh. Kunder innenfor enkelte næringskoder (5-33) vil kunne få en avgift på 0,505 øre/kWh, eller fullt fritak. I tillegg kommer avgift til Energifondet (800 kr per år per målepunkt-ID) og MVA beregnet på alle ledd Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata Saken gjelder registrering av næringskode og betydningen dette har for adgangen til å få fakturert redusert avgift på forbruk av elektrisk kraft. Ombudsmannen kom til at særavgiftforskriften § 3-12-4 ga tilstrekkelig hjemmel til å legge registreringen i Enhetsregisteret til grunn for om et foretak kvalifiserer for å bli fakturert redusert avgift på elektrisk kraft

Næringsoppgave 1 - Skatteetate

 1. Her kan du registrere nye virksomheter, eller endre registrerte opplysninger. De aller fleste organisasjonsformene kan bruke tjenesten. Dette gjelder blant annet enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskap, ansvarlige selskap og samvirkeforetak. Det er kommet en ny og enklere tjeneste for søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 2. Maskinlæring og næringskoder var også temaet på en workshop som Brønnøysundregistrene arrangerte på høstens NOKIOS, som er NTNUs årlige konferanse for IKT i offentlig sektor. Tittelen var «Fra rådata til kunstig intelligens - virksomhetsreisen», og målet var å avmystifisere maskinlæring
 3. For 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk omfattes følgende næringskoder av særreglene: A 01.1 Dyrking av ettårige vekster, f.eks. korn, belgvekster, oljeholdige vekster, grønnsaker og rot- og knollvekste

Industrivern - Næringslivets sikkerhetorganisasjo

 1. Maskinlæring som støtte for fastsettelse av næringskoder. 23. oktober 2020 • 0 Comment Spor #8 AI (Kunstig intelligens) 8. oktober 2020 #7 Ledelsesperspektivet i vår autonome tidsalder. 8. oktober 2020 #6 Virksomhetsarkitektur med mennesker i sentrum. 8. oktober 202
 2. Virksomheter som kommer inn under Næringskode 52.10 - Lagring, er i dag omfattet av forskrift om industrivern, men i endringsforslaget er flere næringskoder som i praksis driver samme type håndtering av gods, som for eksempel engrosfirma og spedisjonsfirma, foreslått omfattet
 3. Det er mye usikkerhet om hvem som omfattes av den nye finansskatten som ble innført fra 1. januar 2017
 4. Starte og drive bedrift; Arbeidsforhold; A-meldingen - rapportering av lønn og ansatte; A-meldingen - rapportering av lønn og ansatte. Når du har ansatte og foretar lønnsutbetalinger har du en del lovpålagte rapporteringsplikter å forholde deg til
 5. Helse- og omsorgstjenesteloven - hol. § 1-2. Lovens virkeområde. Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes i riket av kommunen eller private som har avtale med kommunen, når ikke annet følger av loven her
 6. Ordningen med regionale verneombud er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og er et tiltak for å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte næringer
 7. Agder Energi Nett AS har som nettselskap ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet. Husholdninger og bedriftskunder betaler generelt full forbruksavgift

Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større sjanser for skader, sykdommer og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste, noe Salutis HMS er.. Hvilke bransjer dette gjelder fremgår av § 13-1 i forskrift om organisering ledelse og medvirkning Eksempel: 88911 Barnehager Næringskode tildeles av Statistisk sentralbyrå (delegert til Enhetsregisteret ved nyregistreringer) Mer om næringskoder: www.ssb.no Søkeresultat Organisasjonsn For å kunne bli forhandler hos oss må den aktuelle virksomheten være registrert i Brønnøysundregistrene med næringskoder innen handel, og drive med handel innen traktorredskap

Finansskatt - Skatteetate

 1. enerWE er en nettavis som skriver om energibransjen, og vi har som mål å skrive om og for bransjen på en måte som folk flest forstår. Som en del av det prøver vi å gå inn i forskjellige deler av energibransjen for å forklare hvordan den henger sammen, og hvordan ting vurderer
 2. Oslo Economics har på oppdrag for Difi gjennomført en pilot der har vi testet ut hvorvidt rapporter med transaksjonsdata for innkjøp fra utvalgte statlige virksomheter i kombinasjon med tilhørende næringskoder kan gi relevant styringsinformasjon for innkjøpere. I arbeidet med piloten fant vi at det krever noe tid og kompetanse å utforme rapportene. Svakheter i datagrunnlaget
 3. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov
 4. Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste? Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten
 5. Reglene er sånn at den første fakturaen som overstiger 50 000,- skal være med moms. Eksempel: La oss si at du har en omsetning til nå på 45 000,- og gjør et salg på 6 000,-. Da skal det beregnes moms på hele denne fakturaen
 6. Kompetansepluss. Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk

Vi tilbyr flybilletter, hotell og leiebil for din ferie og forretningsreise til kjente reisemål i Norge, Europa og resten av verden. Bestill flybilletten på sas.no MENON-RAPPORT NR. 104/2018 Av Erik W. Jakobsen og Siri Voll Dombu RAPPORT Reiselivsnæringens verdi Foto: Tjuvholmen Sjømagasin/Tommy Andrese

- Det er mange bedrifter som rammes av koronatiltakene, som faller utenfor ordningen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding. - Etter vårt syn burde vi hatt en generell ordning som ikke skilte på næringskoder, men som ga kompensasjon til alle bedrifter med stort. Filtrer kun skjema med målgruppe som passer til gitte næringskoder, komma-separert liste. ekskluderArbeidsgiver. Vis kun skjema som ikke gjelder arbeidsgivere. bruksomraade. Filtrer kun skjema som hører til minst ett av valgte bruksområder, komma-separert liste. Parametertype: Bruksområde. skjemanav For å komme med i statistikk over videregående opplæring må skolen være knyttet til en av følgende næringskoder: 85.310 (allmennfaglige studieretninger) 85.320 (tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger) 85.594 (voksenopplæring). Se også informasjon i Registreringshåndboken

Regjeringen har kommet med detaljer om hvordan støtteordningen blir og hvem som dekkes av den.. Som vi tidligere har omtalt kommer Regjeringen med en støttepakke til reiselivet på nærmere 1,5 milliarder kroner. Ordningen bygger på den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall som løp ut august 2020 Industrielt kraftforbruk som ikke er unntatt elsertifikatplikten som følge av fritak fra elavgift, kan søke om unntak dersom virksomheten faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4, da dette ikke anses som beregningsrelevant - Etter vårt syn burde vi hatt en generell ordning som ikke skilte på næringskoder, men som ga kompensasjon til alle bedrifter med stort omsetningsfall, legger han til skjenkebevillinger og feil bruk av næringskoder kan føre til at Mattilsynet og Arbeidstilsynet ikke får gjennomført nødvendige tilsyn av restaurantene. Hensynet til at det skal gjennomføres forsvarlig kontroll, tilsier at en person som hovedregel bare kan være styrer og/eller stedfortreder på ett sted. Undersøkelsen vise SAF-T innføres fra 1. januar 2020. ‹ Tilbake til artikler. 1. januar 2020 innføres SAF-T i Norge. Norges skatteblogg vil holde deg oppdatert gjennom en serie blogger om SAF-T. Det er også mer informasjon på vår hjemmeside.I denne bloggen tar vi for oss hvem som omfattes av kravet til å rapportere på SAF-T format

Brønnøysundregistrene, Brønnøysund. 4K likes. Vi driver mange av landets viktigste registre, og lager digitale tjenester som gjør det enklere for personer og virksomheter å ha dialog med det offentlige Brukerveiledning Førstegangsregistrering Autosys kjøretøy bransjeløsning 4 Innledning Tilganger Det er forhandler selv som bestemmer hvilke roller og rettigheter hver enkelt bruker skal ha Regjeringen har nemlig valgt å innrette kompensasjonsordningen slik at det er definerte næringskoder (eller NACE-koder) som avgjør hvorvidt et selskap er innenfor eller utenfor, vel vitende om at nettopp dette gjør at selskaper som utfører et lovpålagt vakthold ved norske flyplasser eller andre vektertjenester til reiseliv og uteliv, ikke vil kunne søke om kompensasjon Proff.no gir deg rolleinformasjon om Zhanna Nilsen. Se hennes roller (1) og relasjoner (0) i næringslivet - og hvilke bransjer Zhanna Nilsen er aktiv i

Flere anleggsfirmaer får støtte - se liste - AnleggsMagasinet

Næringskoder - Bergen Bedriftshels

Næringskoder er strukturert i et hierarki. Trykk på + for å åpne en gruppe for å se næringskoder på dypere nivå Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende Regjeringen forlenger kontantstøtteordningen til reise- og utelivsbransjen til februar. LO mener flere bedrifter må få støtte Industrifisk er bearbeidet på fabrikktrålere eller i fiskeforedlingsindustrien. Industrifisk blir ikke brukt til mat, men går i stedet til produksjon av kraftfôr

Standard for næringsgruppering - Wikipedi

Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå. Dersom energiuttaket brukes av andre enn den nettleieavtalen er registrert på, må den virksomheten som mener seg berettiget til reduksjon/fritak selv søke refusjon hos Skattedirektoratet Både NHO og LO ville i utgangspunktet ha ei ordning som omfattar alle bedrifter med stort omsetnadsfall, i staden for bedrifter registrert med næringskoder knytt til reiselivet. - Vi er nøgd med at dei utvidar og forlengar ordninga, men må sjå nærmare på om utvidinga er omfattande nok, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen i ei pressemelding Les mer om næringskoder. Forankring. Signert samarbeidsavtale mellom alle deltakende organisasjoner og tilbyder i opplæringstiltaket skal legges ved søknaden. Samarbeidsavtalen må være signert av ledelsen hos både søker og samarbeidspartene For å komme med i de fleste statistikker for SSB og Utdanningsdirektoratet må bedriftsnummeret være knyttet til et eller flere av følgende næringskoder: 85.310 - Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger 85.320 - Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger 85.594 - Voksenopplæringssentre

Enhetsregisteret - bedreInnsiktÅpne data fra Brønnøysundregistrene

§ 2. Virkeområde. Forskriften gjelder planlegging, organisering, dimensjonering, vedlikehold og samarbeid om industrivern i virksomheter som er registrert i næringskoder angitt i tabellen og som gjennomsnittlig i året sysselsetter minimum det antall personer som følger av tabellen Koronaviruset. Følg med på rådene og bestemmelsene som gis av regjeringen og nasjonale myndigheter.Se også spørsmål og svar fra Tolletaten.Det er Politiet som håndhever persontrafikken og karantenereglene. For informasjon om innreise og utreise av Norge se gjeldende føringer fra Regjeringen og Politiet Næringshovedområde K omfatter følgende næringskoder: - 64 Finansieringsvirksomhet - 65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning - 66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet. Det er den faktiske aktiviteten som er avgjørende, ikke registreringen i Enhetsregistere

Øvrige næringskoder vil kunne vise andre prisdifferanser. HMS (Helse, miljø og sikkerhet) Det finnes flere fordeler på HMS. I regneeksempelet er EcoOnline sin kjemikaliehåndtering brukt som beregning av fordelen. Besparelse oppstartskostnad: 5.100 kr Industrivern er bedrifters egen beredskap som raskt kan håndtere brann, personskader, oljesøl/utslipp, lekkasjer av gass og farlige kjemikalier eller andre ulykker/hendelser før nødetatene kommer. Virksomheter som kommer inn under forskrift om industrivern er pliktig til å etablere et industrivern. Det vil si virksomheter som gjennomsnittlig sysselsetter 40 eller flere personer i året og. Merk følgende: Av flere feilmuligheter nevner vi at gode transportører kan ha andre næringskoder. Det er heller ikke alle bedrifter i bransjen som hadde registrert 2017-regnskapene på det tidspunktet. Og ikke minst finnes det bedrifter på listen med svært gode tall som skyldes andre ting en ren drift. Med ønske om trivelig listelesing Kommaseparert liste med næringskoder. sisteInnsendteAarsregnskap. Årstall for siste innsendte årsregnskap for enheten. String. Kommaseparert liste med årstall på 4 siffer. sort. Sortering av resultatsett. String. Feltnavn i enheten. size. Sidestørrelse. Int. Tall større enn 0. page. Sidenummer. Int. Tall større enn eller lik Veilederen min er positiv til et lengre kurs jeg ønsker å ta, men hun må visst ha bedriftsnummeret til skolen. Når jeg kontaktet skolen fikk jeg beskjed om at de ikke har registrert noe bedriftsnummer fordi de ikke har faste ansatte og er et enkeltmannsforetak og ikke AS. I følge disse er det bar..

Norhus ørsta, om norhus ledige stillinger for nedlasting

KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov Hvilke virksomheter som er pålagt å etablere et industrivern er bestemt på bakgrunn av type virksomhet og størrelse, og skal være tilpasset de ulykker og situasjoner som kan oppstå ved bedriften. I praksis vil det si at virksomheter i bestemte næringskoder med mer enn 40 sysselsatte er industrivernpliktige Det er kun visse næringskoder angitt i avgiftsvedtaket § 5 som kan benytte særreglene for landbruks- og fiskerivirksomhet. Videre er det et vilkår for anvendelse av satsene for landbruk og fiske at virksomheten er begrenset til å omfatte produkter som faller utenfor EØS-avtalen. 7 Øystein frafjord. DAGLIG LEDER. Mobil: 975 29 529 Epost: of@stavanger-klima.no stein chr. egeland. SERVICELEDER. Mobil: 916 53 141 Epost: sce@stavanger-klima.no REIDAR MELING. MONTØR. Mobil: 990 98 48

 • Åfk ålgård.
 • Gjennestad hagesenter påske.
 • Was kann man in dornbirn machen.
 • Tredreiing emner.
 • Årsregnskap frist 2017.
 • Ron orp wohnungen bern.
 • Chrysler voyager 2.5 crd zahnriemen wechselintervall.
 • Sende store pakker med posten.
 • Radio bremen bremerhaven.
 • Paludarium einrichten.
 • Hobbyplater furu biltema.
 • Hvordan er det å bo på kringsjå studentby.
 • Painting effect online.
 • Kitchentime butik stockholm.
 • Echthaar extensions bondings 1g.
 • Kjøleskap.
 • Mekonomen dekkhotell.
 • Må man ha visum til vietnam.
 • 1 meter i cm.
 • Biffstrimler i ovn.
 • Berryalloc grand avenue ku damm.
 • Beutelboxer omnibus.
 • Hannah hest ulykke.
 • Årsregnskap frist 2017.
 • Uu 6 wochen vorschau.
 • Vekt golden retriever valp.
 • Union øye det blå rommet.
 • Löpning efter bröstförstoring.
 • Diego rivera paintings.
 • Facebook app installer.
 • Ujevn varme i varmekabler.
 • Kindle paperwhite tilbehør.
 • 1 meter i cm.
 • Gluhwein oppskrift.
 • Blink kjøreskole.
 • Zirkonacetat.
 • Københavns kulturcenter parkering.
 • Blåtur film.
 • Frelsesarmeen stavanger.
 • English calendar.
 • Formica vivix monteringsanvisning.