Home

Søkerliste dommerfullmektig

Offentlig søkerliste - dommer 159879 - To dommerembeter (Ref. 18/1436) UTDANNING YRKESERFARING UTDANNING YRKESERFARING UTDANNING YRKESERFARING ID: 1 - Filip Truyen Mann (53), Bergen. Universitetet i Oslo 1986-01 - 1991-06 Grad: Cand. ju Asker og Bærum tingrett har ledig to stillinger som dommerfullmektig, en med oppstart 1. januar 2020 og en med oppstart 1. mars 2020. Stillingene er tidsbegrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf. domstolloven § 55 g Vestfold tingrett har ledig 1 - 2 stillinger som dommerfullmektig fra 1. januar 2020. Kontorsted vil i hovedsak være i Tønsberg eller Larvik tinghus, men det må påregnes tilstedeværelse i alle domstolens tinghus Stilling som dommerfullmektig byr på faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt kollegialt samarbeid. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivtet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. Stillingen er et vikariat på ett år, men med mulighet for forlengelse, jf. domstolloven § 55 g

Valdres tingrett er en fullfaglig domstol med en embetsdommer, en dommerfullmektig og to funksjonærer, totalt 4 stillinger. Rettskretsen omfatter kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre Kongsberg tingrett - Dommerfullmektig. Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Det henvises i den sammenheng til offentleghetslova § 25 annet ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten. Dersom du har spørsmål om stillingen,. Offentlig søkerliste - dommer. download Report . Comments . Transcription . Offentlig søkerliste - dommer. Domstoladministrasjonen søkerliste Domstoladministrasjonen Norges Domstole . Domstoladministrasjonen (DA) er administrativ overbygningen for de alminnelige domstolene og jordskifterettene innen blant annet økonomi, organisasjonsutvikling, kompetansetiltak, kommunikasjon og IKT-systemer Offentlig søkerliste spr Lyngdal.pdf; Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme. Besøksadresse: Gyldenløvesgt 11 4611 Kristiansand. Postadresse: Postboks 208 4662 Kristiansand

 1. Det er full mulighet til selv å ta ut listen i excel og tilpasse den slik man selv ønsker å presentere denne. Utvidet søkerliste. I tillegg til den offentlige søkerlisten, skal det utarbeides en utvidet søkerliste som bare andre søkere til stillingen har rett til å se. Denne søkerlisten skal, i tillegg til opplysninger gitt i den offentlige søkerlisten, inneholde fullstendige.
 2. Søkerliste privat sektor. Ved ansettelser i privat sektor har arbeidsgiver ingen direkte formelle krav til hvordan ansettelser skal foregå, eller pålagt restriksjoner om hvem hun kan ansette. Det betyr at arbeidsgiver i kraft av styringsretten som utgangspunkt kan ansette den hun vil. Det er imidlertid noen bestemmelser som setter begrensninger for hva arbeidsgiver kan vektlegge i.
 3. Dommerfullmektig er en jurist som er midlertidig ansatt som dommer. I Norge er en dommerfullmektig en midlertidig ansatt dommer ved en tingrett. Ansettelsestiden er inntil to år. Den kan forlenges, men kan ikke samlet overstige tre år, jf. Domstolloven § 55 g. Justisdepartementet kan gi regler om unntak fra dette
 4. Som dommerfullmektig i Kristiansand tingrett vil du få en meget allsidig praksis, med gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Domstolen har også et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Ansettelse skjer på vilkår etter Hovedtariffavtalene i staten, og dommerfullmektigstillingen følger hovedtariffavtalenes bestemmelser
 5. Nettsiden bruker cookies Vi ønsker at du skal være trygg når du bruker dette nettstedet. Vi benytter cookies for å sikre at du får en best mulig brukeropplevelse og for å hente inn statistikk slik at vi kan analysere hvordan nettstedet benyttes
 6. Jobbnorge ID: 190853 Om stillingen Vi har ledig én tidsbegrenset stilling som dommerfullmektig kode 0247 i to år med tiltredelse etter avtale fra 01.12.2020. Kontorsted er Salten tingrett i Bodø, kontraktsvilkårene omfatter plikt til å behandle saker ved Lofoten tingrett i Svolvær ved behov. Sorenskriveren er faglig ansvarlig og veileder for dommerfullmektig

Jobbnorge ID: 191591 Om stillingen Inntrøndelag tingrett har ledig stilling som dommerfullmektig. Arbeidsoppgaver Som dommerfullmektig hos oss får du varierte og krevende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Våre dommerfullmektiger får raskt full saksportefølje og behandler de fleste sakstyper Comments . Transcription . Offentlig søkerliste

Dommerfullmektig. Jobbnorge ID: 174838 Om stillingene Asker og Bærum tingrett har ledig to stillinger som dommerfullmektig, en med oppstart 1. januar 2020 og en med oppstart 1. mars 2020. Stillingene er tidsbegrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf. domstolloven § 55 g. Om de Dommerfullmektig må være norsk statsborger, jf. domstolloven § 53. Dommerfullmektig må være fylt 21 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, jf. domstolloven § 54. Søkerliste er offentlig iht offentlighetsloven § 25 andre ledd Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Stilling som dommerfullmektig forutsetter at du er norsk statsborger

Stillingstittel: Dommerfullmektig (151407), Arbeidsgiver: Aust-Telemark tingrett, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u Sigrid Sulland har studert jus ved UiB. Utdanningen ved Det juridiske fakultet ga henne jobb som dommerfullmektig ved Nedre Telemark tingrett This panel gives you access to some useful tools in your job search Dommerfullmektig, tjenestemann ved tingrett. I de domssogn det er påkrevd, kan domstoladministrasjonen bestemme at det skal ansettes en eller flere dommerfullmektiger. Stillingen som dommerfullmektig regnes som en lærestilling. En dommerfullmektig må ha fylt 21 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap (domstolloven av 13. august 1915 § 54)

I Danmark er dommerfullmektig stillingsbetegnelse for en overenskomstansatt jurist (ikke-utnevnt dommer) ved domstolene.Dommerfullmektiger og rettsassessorer (som er betegnelsen for tjenestemannsansatte jurister ved domstolene) ivaretar en rekke oppgaver med utøvelse av egentlig domsmyndighet, det vil si at de bekler retten som dommere i sivile saker og straffesaker Innledning. Statens personalhåndbok - 2020-utgaven. Til brukerne av Statens personalhåndbok (SPH) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten, og angir mål og setter rammer for utøvelse av arbeidsgiveransvaret lokalt

Dommerfullmektig Juriste

 1. Trondenes tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Harstad, Tjeldsund, Ibestad og Kvæfjord. Tingretten er lokalisert i Harstad. Ansatte ved Trondenes tingrett: Sorenskriver Kirsti Ramberg Tingrettsdommer Audhild Ulvang Dommerfullmektig Markus Arentsen Saksbehandler Berit Pettersen Saksbehandler Linda Karlsen Saksbehandler Ulla Normann Saksbehandler Odd Frantzen Saksbehandler Lillian Gra
 2. Den nye loven om dokumentinnsyn - offentleglova - som trådte ikraft 1. nyttårsdag, skal bidra til mer åpenhet om søkere på stillinger i det offentlige. I loven stilles særskilte krav til utlysningsteksten, og til den konkrete vurderingen av om en søker skal unntas fra søkerlisten. I likhet med det som var tilfellet etter den gaml
 3. Dokumentet Statens personalhåndbok 2019 (Statens personalhåndbok) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement
 4. istrasjonen Stilling: seniorrådgiver, juridisk enhet Fosen tingrett Stilling: sorenskriver (konst.) Oslo tingrett Stilling: dommerfullmektig Fosen tingrett Stilling.
 5. Offentlig søkerliste - dommer 112893 - Embete som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett (Ref. 15/560) ID: 1 Dommerfullmektig 1997-09 - 1999-07 Tønsberg byrett Stilling: Dommerfullmektig 1996-02 - 1996-10 Finansdepartementet, Skattelovavdelingen Stilling: Førstekonsulent 1994-08 - 1995-02 Universitetet i Oslo Stilling: Vitenskapelig.
 6. En dommerfullmektig kan ikke konstitueres etter paragrafen her. Offentlig søkerliste til dommerstilling skal inneholde samtlige søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet. Styrets innstilling uten begrunnelse er offentlig
 7. Offentlig søkerliste - dommer To embeter som tingrettsdommer ved Tønsberg tingrett (Ref. 15/268) ID: 1 - Beate Storesund Kvinne (41), Kristiansand. Universitetet i Bergen Grad

Sunnmøre tingrett har mottatt ti søknader på en ledig stilling som tingrettsdommer Han har også blant annet vært konst. dommer i Namdal tingrett, og vært dommerfullmektig i Nord-Gudbrandsdal tingrett. * I opprinnelig søkerliste publisert av smp.no sto navnet til Elin A.

Offentlig søkerliste - dommer 132756 - Embete som lagmann ved Borgarting lagmannsrett (Ref. 17/90) ID: 1 - Thorbjorn Gaarder Mann (61), Oslo Domstol ledig stilling Ledig stilling Norges Domstole . Ditt innspill sendes redaksjonen for den generelle informasjonen på domstol.no. Vi ber om at du ikke oppgir sensitive personopplysninger.Har du derimot spørsmål om en konkret sak eller ønsker veiledning, må du henvende deg direkte til den aktuelle domstolen. 21 ledige jobber som Kommune Ledige Stillinger er tilgjengelig i Verdal kommune på Indeed.com. Dommerfullmektig, Sykepleier, Pedagogisk psykologisk rådgiver og mer Søk etter ledige stillinger. Heltid- og deltidsjobber i offentlig og privat sektor i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og alle kommuner i Norge

Dommerfullmektig ved Nedre Telemark tingrett - Rett2

Dommerfullmektig Valdres tingrett - Rett2

Om Heggen og Frøland. Dagbladet har forsøkt å komme i kontakt med Solberg fredag, men vedkommende har ikke besvart våre henvendelser. Domstolen legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne Både søkerliste og innstilling offentliggjøres så snart de foreligger. 2.7 Midlertidige dommere. Beskrivelse av gjeldende ordninger: foreslår at denne konstitusjonsmyndigheten og behandlingen av mindretallsanke ved tilsetting av dommerfullmektig legges til Innstillingsrådet for dommere. 5 hitler didi farsi linda morris virginia; gun store johnson city tn bygge fall mot sluk (pjevac fahrudin buljbasic faks 0,00 Dommerfullmektig Brønnøysundregistrene er Norges sentrale registeretat med. ansvar for flere statlige registre. De største registrene er i dag. En stilling som dommerfullmektig blir ledig. med tiltredelse ca. 15. august 2003. Embetet har full fagkrets og to dommerfullmektiger. Den. som blir tilsatt kan regne med allsidig praksis. Vanlige. Hjort Kraby jobbet som dommerfullmektig i Lofoten sorenskriverembete i perioden 1990 til 1993, Barneombudet: Søkerliste med 9 kvinner og 14 menn

Dommerfullmektig - Kongsberg tingret

Klikk på bilde for å forstørre Dovre er en kjent ovnsprodusent med lange tradisjoner fra 1933 Ovnene er støpejernsovner som holder godt på varmen, og har tradisjonelle og moderne design. De fleste ovnene er konveksjonsovner som ikke blir ekstremt varme, og alle tilfredsstiller de strenge kravene til utslipp. De fleste ovnene er konstruert for separat friskluft. Selve monteringssettet for. Trondenes tingrett, Harstad, Norway. 503 likes · 1 talking about this · 23 were here. Trondenes tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Harstad, Tjeldsund, Ibestad og Kvæfjord. Tingretten er..

Oppdag Willy Wonkas magisk godtepulver i pose! Fun Dip er nå tilgjengelig her hos oss på nett i Norge

Offentlig søkerliste - domme

Trondenes tingrett, Harstad, Norway. 502 likes · 23 were here. Trondenes tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Harstad, Tjeldsund, Ibestad og Kvæfjord. Tingretten er lokalisert i Harstad Saker ved Trondenes tingrett uke 18 30.04.18 kl. 09:00. Hovedforhandling i straffesak. Mann (26) tiltalt for kroppsskade samt oppbevaring og bruk av.. Samtlige av Ski Bygg sine butikker ble sertifiserte miljøfyrtårn i 2017.. Vurderingen til Ski Bygg 2017. Ski bygg har gjort en bra jobb i sertifiseringprosessen

Domstoladministrasjonen søkerliste — søkerliste til to

 1. Transcript Juristkontakt 1 JURIST w w NR w 1 . - j 2011 u r i 45. s t k ÅRGANG o n t a k t . n k o n t a k t Schjødt med egen granskingsgruppe Ønsker flere jurister til eiendomsmekling Tar juridisk krafttak i NVE Humoristen som aldri ble jurist John Christian Elden Hverken sjelesørger eller talsmann o Testamentarisk gave til hjerteforskningen
 2. Trondenes tingrett, Harstad. 502 J'aime · 23 personnes étaient ici. Trondenes tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Harstad, Tjeldsund, Ibestad og Kvæfjord. Tingretten er lokalisert i Harstad
 3. istreres arrangementer, deltakere, tidtakning og resultater. Ta i mot påmelding og betaling til karuseller og.
 4. istrasjonsseksjonen utarbeider søkerliste for stillingen. Søkere til stillingen er part i saken og har innsyn i hht. Forvaltningsloven. 5.8.7.1 Dommerfullmektig. Det kan innvilges permisjon inntil to år for arbeidstaker som tjenestegjør som dommerfullmektig
 5. Trondenes tingrett, Harstad. 502 Me gusta · 2 personas están hablando de esto · 23 personas estuvieron aquí. Trondenes tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Harstad, Tjeldsund, Ibestad og..
 6. dommerfullmektig. Etter nærmere regler kan ansatte gis begrenset permisjon for å arbeide med forskning innen sitt fagområde. Det er en forutsetning at forskningen skjer i tilknytning til en forskningsinstitusjon. Det kan gis nødvendig permisjon i forbindelse med avtaler om utveksling av arbeidstakere mellom kommuner / fylkeskommuner
 7. Utvidet søkerliste Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf CV Kaja Misvær Kistorp Vedtak Kaja Misvær Kistorp ansette i en fast 50 % stillingen som førsteamanuensis i tjenestedesign ved Institutt periode som dommerfullmektig, og har i hele denne perioden arbeidet med de

Offentlig søkerliste - Agder og Telemark bispedømm

Denne ukens rettssaker i Trondenes tingrett: Mandag 8. februar: Rettssal 1 (0900-1600). Hovedforhandling i sivi sak. Saken gjelder fast bosted og.. Saker ved Trondenes tingrett uke 47 21.11.17 kl. 09:00. Hovedforhandling i straffesak. Mann tiltalt for uaktsom kjøring med motorsykkel. Aktor: Mona.. Sivilombudsmannen (SOM) (sivilombudsmannen.no) (klageskjema). Plikter å journalføre tekstmeldinger (aftenposten.no 22.10.2009). SIVILOMBUDSMANNEN: Det er en trussel mot rettssikkerheten at det ikke gjøres lyd og bildeopptak av hva som blir forklart i retten (tv.nrk.no 5.4.2013).). Vil ha ny runde om bierverv (helserevyen.no 27.3.2007). Sivilombodsmannen tek Obiora-saka Riksadvokaten meinte. personer, steder, ting, dyr eller idee Fabrics & yarn in all shapes and sizes. Welcome to the STOFF & STIL webshop. Here you can find all you need for your creative DIY projects from fabrics, sewing patterns and yarn to sewing accessories and hobby items

Download this file. 46388 lines (46387 with data), 833.3 k National Integrity System (NIS) måler sårbarhet og korrupsjonsrisiko i viktige samfunnsinstitusjoner. Norge vurderes å ha et robust system bestående av institusjoner som stort sett har. 24.1 Maktarrogansen - det ytre kjennetegn «Maktarroganse» er blitt et sentralt tema i norsk politikk. Vi siterer stortingsrepresentant Lars Sponheim (V) 1 «Med Arbeiderpartiets maktarroganse, der de bruker makten for å beholde makten, har Norge aldri vært nærmere adelskapet enn idag. Verdens helseorganisasjon, WHO, definerer vold som forsettlig bruk, eller trussel om bruk, av fysisk makt eller tvang, rettet mot en selv, andre enkeltpersoner eller en gruppe, som enten resulterer i, eller har høy sannsynlighet for å resultere i, død, fysisk eller psykisk skade, eller mangelfull utvikling

Offentlig- og utvidet søkerliste - Help Manager - N

 1. commercial manager jobs middle east mathisen as brumunddal 0,00 kr sende tung pakke Total
 2. Utvidet søkerliste skal i tillegg inneholde all utdanning og tidligere praksis organisert i rekkefølge, og er kun offentlig for søkerne til stillingen og et utvalg av tillitsvalgte. Det kan innvilges permisjon uten lønn inntil 2 år for arbeidstakere som tjenestegjør som dommerfullmektig
 3. Rakel Surlien 1 er født 1944 i Svelvik i Vestfold (datter av gårdbruker Magnus Surlien og Marit Elisabeth Eriksen).Hun tok artium i 1963 og juridikum i 1970 (folkerett som spesialfag). Hun var lærervikar 1963-64, saksbehandler i Justisdepartementet 1970-71, saksbehandler hos Sivilombudsmannen 1972-74 og 1976-78, og dommerfullmektig i Sandefjord 1974-75
 4. Transcript Juristkontakt 6 JURIST w w NR w 6 . - j 2011 u r i 45. s t k ÅRGANG o n t a k t n k o n t a k t Angrepet på demokratiet Sorg og samhold i Justisdepartementet Høyesterett fikk store skader Foto: Aleksander Andersen/Scanpix.
 5. Ring: 64 95 29 11 / [email protected] Dommerfullmektig Ved Oslo byfogdembete er det ledig en stilling som dommerfullmektig. Det er ønskelig med tiltredelse fra ca 1. april 2013. Oslo byfogdembete er en av de to førsteinstansdomstolene i Oslo. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste,.

Søkerliste privat sektor — privat sekto

119349 a.a a.a a.a.C a.a.C.a A.B a.c a.C.n a.Chr.n a.d a.f a.i a.l a.m a.p adm.dir b.m bill.mrk bl.a c.c c.l cand cand.act cand.agric cand.jur cand.mag cand.med cand. Det var noen som hadde gitt den til meg og så ble den vel med på bildet i avisen. 17 år gammel innledet Carsten Smith sitt lange kjærlighetsforhold til Universitetet i Oslo, et forhold som skulle komme til å vare i over førti år, bare avbrutt av ganske korte sidesprang som advokatfullmektig og som dommerfullmektig

Dommerfullmektig - Jusleksikon

Dommerfullmektig - Kristiansand tingret

 1. Jobbnorge.n
 2. Dommerfullmektig Bodø www
 3. Dommerfullmektig Steinkjer www
 4. Offentlig søkerliste
 5. Ledig stilling: Dommerfullmektig - Asker og Bærum Tingrett
 • Farge vegg stue.
 • Luftbild brandenburg.
 • Ex on the beach season 7 sverige.
 • Wer ist die braut film.
 • Trax club ludwigsburg.
 • Morse code audio decoder.
 • Hjørnebord bohus.
 • Lader til mobil.
 • Adtech performance 2018.
 • St1 raffinaderi göteborg.
 • If storebrand.
 • Fjell i brasil.
 • Interaksjonsdesign jobb.
 • Hva er myelin.
 • Buy clue.
 • Kampsport mma.
 • Inception theme piano.
 • Bayern 1 frequenz unterfranken.
 • Cupido griechische mythologie.
 • World's fair hotel.
 • Frequency serie.
 • Hva heter beholderen i et oljeraffineri der oljen blir skilt i ulike fraksjoner.
 • Bryllup islam wikipedia.
 • Espen hilton ex.
 • Områdeleder securitas.
 • Noble willingham.
 • Romulus und remus hörspiel.
 • Regnskogen.
 • Kjøpe samisk sjal.
 • Spring break 2018 dates.
 • Kafka prosessen utdrag.
 • Dromen over overval.
 • Innlevering masteroppgave ntnu.
 • Rhein mosel eifel.
 • Eddik bakepulver.
 • Zauberberg club würzburg.
 • Step up 5.
 • Taylor swift producer.
 • Bilder av gamle båter.
 • Når ble norges første jernbane åpnet.
 • Blue lagoon movie 2.