Home

Maks lengde personbil og henger

Med «personbil mv.» mener man bil i klasse B, dvs. bil med tillatt totalvekt høyst 3500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Det er viktig å merke seg begrepene «tillatt totalvekt» som betyr den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for i vognkortet, og «aktuell totalvekt» som er den vekten kjøretøyet med eventuell last, har ved en. Hvilke tilhengere med tillatt totalvekt over 750 kg som du kan trekke med ren klasse B eller klasse B96, er omtalt på forrige side: Personbil (klasse B og B 96) Tar du klasse BE 19. januar 2013 eller senere, skal tilhengerens tillatte totalvekt være høyst 3500 kg

Type P omfatter personbiler og varebiler. Type LL omfatter små lastebiler, renholdsbiler og vanlige brannbiler, med unntak av stigebiler. Type L omfatter vanlige lastebiler og brannbiler med stige. Type B omfatter vanlige bybusser. Store turistbusser dekkes av type ST eller VT. Type ST omfatter semitrailere med inntil 15,5 m lengde Når lengden er mer enn 6,00 meter mer enn det som er tillatt etter forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) pkt. 4, eller bredden er mer enn 3,00 meter, eller tillatte aksellaster, last fra akselkombinasjoner eller totalvekter overskrider det som er tillatt etter forskrift om nærmere vilkår for.

Personbil mv. og trekking av tilhenger med tillatt ..

En personbilenhet, forkortet PBE eller pbe, er en måleenhet som benyttes for å tallfeste hvor mange personbiler en bilferge har kapasitet til å laste på bildekket. Måleenheten benyttes også til å angi hvor stort dekksareal et gitt kjøretøy vil ha behov for å benytte på bildekket og til å beregne fergetakstene for ulike kjøretøy. En personbilenhet tilsvarer om lag 11 kvadratmeter. Klasse B gjelder internasjonalt for føring av motorvogn (ikke motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg. Minstealderen er 18 år Maksimal lengde og vekt for trekkvogn med tilhenger i Norge er 17,5 meter og 50 tonn uten dispensasjon fra Statens vegvesen. Samtidig er det viktig å få understreket at ordet trailer er noe man kan bruke om en stor lastebil med henger eller et vogntog Med en stor bil og komfortabel campingvogn eller romslig henger skal det ikke mye til før vogntogets tillatte totalvekt overstiger 3500 kg. Klasse B 96 gir deg rett til å føre en bil og tilhenger med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten på 3500 kg for ren klasse B, dvs. vogntogvekt inntil 4250 kg for klasse B 96 Økte lengder: Frem til nå har man operert med to forskjellige maksimallengder innen vogntog (med unntak av tømmerbiler); 19,5 meter og 25,25 meter. Nå åpner Vegdirektoratet for at man kan øke lengden på vogntog til 24,00 meter, gitt at man benytter modulvogntogvegnettet. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Støle

§ 1-2. Definisjoner. Definisjonene i vegtrafikkloven og i forskrift 25. januar 1990 nr. 91 om krav til kjøretøy, forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) og forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil gjelder tilsvarende for denne forskrift « Min henger fra 1988 har sikkert rundet 200.000 km med normalt vedlikehold. Ingen møbler har blitt transport-skadet! Det skyldes uten tvil den gode fjæringen på hengeren speil og speilene skal gi slikt synsfelt at føreren kan se vegbanen - på venstre side i en bredde av minst 2,5 m på en avstand av 10 m bakenfor speil og videre så langt bakover som øyet rekker. - på høyre side i en bredde av minst 2 m på en avstand av 10 m bakenfor speilet og videre så langt bakover som øyet rekker

Klasse BE (personbil med tilhenger) Statens vegvese

Da får du den levert sikkert uten fare for å skade folk og fe. Jeg kjørte en 4 meter lang HEB200 bjelke på henger. Den veier rundt 400kg. Var ikke særlig høy i hatten under turen. sikret den så godt jeg kunne, i alle retninger. Men hvis den hadde løsnet under kollisjon, så hadde 4 meter HEB200 tatt turen igjennom bakruten Denne klassen gir rett til å føre motorvogn med tillatt totalvekt mellom 3501-7500 kg og som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Minstealderen er 18 år. Klasse C1 gjelder for førerrett i klasse B. Klasse C1 gir også rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg etter lett lastebil

Motorkjøretøyer - Informasjon om veg og trafik

Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy - Lovdat

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 5. januar 2011 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 14 (direktiv 85/3/EØF som endret senest ved direktiv 92/7/EØF og erstattet av direktiv 96/53/EF) og nr. 15a. Varehenger PRO+ er bygd for røff og profesjonell bruk. Om du har behov for å frakte tyngre materialer, maskiner eller annet tungt utstyr, vil en varehenger PRO+ være perfekt for deg. Leveres med kraftige surrefester, alu.karmer, LED Lys, stålplate i bunn og konstruert for frakt av minimaskiner

- Grunnlag for revisjon av Håndbok 017 - SINTE

 1. dre synlig bak bilen, og rygging kan føre til at tilhenger sakser. Dette kan igjen føre til skader både på bil og tilhenger. Med langt drag får man lengre last uten at tilhenger blir baktung. Tysse har standard [
 2. kjøre lett lastebil inntill 7500 kg + tilhenger begrenset av bilens vognkort, maks 12 000 kg tilsammen. Traktor inntill 7500 kg + henger. kjøre personbil med henger (BE) Har du førerkort D1 får du D1E. Kilde: Statens Vegvesen (Se priser nederst på siden) Krav førekort klasse C1E lett - lastebil m/tilhenger (obligatorisk
 3. Samlet vekt maks 7 000kg forutsetter at du ikke trekker større henger enn bilen er godkjent for. Kjøre traktor og motorredskap, maks 25 000 kg inklusiv henger og maks 40 km/t. Hvorfor Hønsen Sjåførskole? Vi er størst på Romerike når det gjelder klasse BE. Utvidelse av førerkort til BE er enklere, raskere og billigere enn de fleste tror
 4. Se her, under den andre betydningen. Plastisk betyr at noe er formbart, og det er jo egentlig essensen med plastiske operasjoner også. Ordet plastikk, som har fått kortformen plast har samme opphav, og er ikke utgangspunktet, men rett og et annet og beslektet ord som sannsynligvis er dannet på ba..
 5. Åpner for økte lengder og vekter på modulnettverket fra 2019. Sist oppdatert 30.10.18, Publisert 30.10.18. Det vil da være antall akslinger på henger og bil som avgjør totalvekten, som med maksimal utnyttelse kan være inntil 60 tonn hvis endringen blir iverksatt

Max bredde på båt for frakt på norske veier? - Båt og

 1. Et vogntog består av en motorvogn med en eller flere tilhengere tilkoplet. Det brukes for det meste om lastebiler med tilhenger, men defineres også som personbiler med tilhenger. Man kan enten ha lastebil med tilhenger eller trekkvogn med semitrailer.Førstnevnte kan innebære to typer tilhengere - slepevogn eller påhengsvogn
 2. 50 - 75 kg, avhengig av biltype og henger. Se i vognkort på bil og henger punkt 8. Kjør på vekta og gjør rede for den aktuelle vekten på hengeren: Kjør på vekta på trafikkstasjonen og sjekk at den aktuelle vekten ikke overstiger det som er angitt i både bil og henger vognkort
 3. Er jo helt avhengig av hvilke materialer og hvor mye du skal ha med deg, men husk at standard lengde på de fleste plater (gips, spon osv) er 2400 mm. Ville aldri hatt en kortere henger enn det. Jeg bruker selv denne og er meget fornøyd, til tross for vektbegrensingen
 4. BK Hengeren. Hengeren for de kvalitetsbevisste. Hos oss finner du varehengere, båthengere, opplagshengere, skaphengere, hengere for ATV og andre typer tilhengere

Førerkort bil med henger klasse B96/BE informasjon og priser. Med førerkort klasse B96 har du lov å kjøre bil og henger med tillatt totalvekt opptil 4250 kg. Dersom du skal utvide førerkortet fra B til B96 må du ta et kurs på minst 7 timer på en trafikkskole. 2 av timene skal være om sikring og merking av last (lastsikringskurs) Tysse bilhenger har hel bunn med perforerte hull og kraftig vinsj. Bunnen gjør hengerne stive og stabile, og hullene kan også brukes som surrefester. Alle biltilhengerne leveres med 14 eller 13 helårsdekk. Tysses biltilhenger ligger godt på veien og gjør kjøreturen til en god opplevelse Varehenger uten eller med brems Om du skal ha en liten varehenger, kan du også kjøpe en tilhenger uten bremser. Tilhengeren bli da billigere, men vil ha en totalvekt på maks 750kg. Når du kjører med en tilhenger uten bremser og tilhengeren har totalvekt på 300kg eller mer er fartsgrensen maks 60 km/t. En tilhenger [ Lengden på vogntoget måles etter at bil og henger er sammenkoplet. Viktig å være oppmerksom på at lastebil og slepevogn (henger) kan være inntil 19,5 meter og trekkbil og semitrailer kan være inntil 17,5 meter. Tømmervogntog kan være 24 meter og modulvogntog 25,25 meter. Høyden på vogntoget kan også kreve egne tilpasninger

Med tilhengeren som utgangspunkt vil vi hos Brenderup løse alle mulige transportoppgaver. Ikke rart at sortimentet vårt er veldig stort og veldig bredt. Gjennom lang erfaring har vi lært at en god tilhenger skal ha: slitesterk konstruksjon, robust chassis, gode kjøreegenskaper og best mulig sikkerhet. De tingene kan du alltid forvente deg av en tilhenger som det står Brenderup på Begrepet personbil med tilhenger ble i sin tid mange år siden innført på grunn av manges behov for transport ute i distriktene. Man betalte og fortsatt betaler med to klipp i kortet eller dobbel takst ved bruk av verdi/rabattkort for p-bil pluss henger under 10 meter Med en båthenger fra Tredal så gir du båten det aller beste. Ved bruk av vår unike tipp konstruksjon henter du båten opp utrolig skånsomt fra vannet. På våre minste hengere kan du tippe hele rammen, mens våre større båthengere er utstyrt med en stor tippvogge. Låsepalen på tippvoggen skal være fri når båten er på for at det alltid skal bli lik trykkfordeling på alle.

Bobil på ferje - Lengden AutoPASS for bobiler på ferje EasyGo, Bruk AutoPASS-brikken i Skandinavia Obligatorisk bombrikke i Norge AutoPASS-ferjekonto for bobiler Økt salg av Bobiler - men ikke i Norge Storebæltsbroen, Øresundsbroen - Bobil og Campingvogn priser Ferjekort spar 50 % på Bobilen på fergene i Norge. Ferge billetter til ferge mellom Norge, Sverige, Danmark, Tyskland. Hønsen sjåførskole tilbyr opplæring til klasse CE vogntog, lastebil + tilhenger og semitrailer. Førerkort klasse CE har en minstealder på 21 år. Teoretisk og praktisk må avlegges ved en av Statens Vegvesens trafikkstasjoner. Følgende skjemaer må fylles ut for at Førerkort klasse CE skal godkjennes: Søknadsskjema NA 020

Lengder på vogntog - Bil og motor - Diskusjon

Brenderup tilhengere og båttilhengere fullastede med smarte funksjoner. Tips og råd rundt eierskap, lastevekt, førerkortregler og hastighetsbegrensninger 08.10.20 BÅT PÅ HENGER - FULLT. Vi kan fortsatt tilby utendørs lagring av bobil, campingvogn og båt på henger til en pris av 4000,-Trygg vinterlagring på Olavsvern Vi tilbyr trygg og sikker vinterlagring for alle typer objekter i vårt fjellanlegg på Olavsvern i perioden 1. oktober 2020 - 14. mai 2021

Tilhenger lengde - Åpen Post - LRforu

 1. trekker lovlig 2300kg. Kan jeg 'nedjustere' hengeren til tillatt totalvekt på 2300 (inn i vognkortet selvsagt) slik at jeg lovlig kan trekke den med bilen
 2. Større lengde og bredde for offentlig veg enn tillatt etter vedlegg 1 . a) Største lengder og bredder for dispensasjon uten tidsbegrensning etter forskrift om bruk av kjøretøy § 5-6 nr. 1. Gjelder ikke veggruppe IKKE . Til ledsaging kan bare nyttes personbil eller varebil.
 3. Mitsubishi Outlander er en bilmodell i SUV-segmentet som produseres av den japanske bilprodusenten Mitsubishi Motors Corporation.Bilen ble opprinnelig introdusert som Mitsubishi Airtrek, og var basert på konseptbilen Mitsubishi ASX som ble vist på North American International Auto Show (Detroit i 2001.ASX (Active Sports Crossover) var Mitsubishis forsøk på å møte datidens trend med biler.

Tilhenger til ditt behov Tilhengere siden 197

 1. Forordning teknisk masse og dimensjon. Kommisjonsforordning (EU) Nr. 1230/2012 av 12. desember 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om typegodkjenningskrav for masse og dimensjoner for bil og tilhenger til bil, og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF..
 2. Jeg var litt skeptisk til båt på henger - tralling. Men etter 10-12 turer syntes jeg dette fungerer genialt. Aldri groe på båten, og den står tørt og fint. Skal båten bli med fra Oslo til Sørlandet er det bare å svinge innom å henge den på bilen. Etter litt trening er båten på vannet på no time..
 3. • Personbil inntil 6 meter og under 3501 kg med tilhenger (båt-, heste- og vanlig henger, samt campingvogn), betaler personbiltakst med enkel, dobbel eller tredobbel personbiltakst for fergestrekningen, avhengig av vogntogets samlede lengde. Betaler du med Tromskort eller Troms Mobillett, brukes rabattert pris som beregningsgrunnlag

Personbilenhet - Wikipedi

Bremset henger, maks hastighet 80 km/t NB: Avbildet er en P 0716PIO, forskjell mellom dem er at P 0816PIO er bremset, derav annen aksling, påløp og hjul - Prisene er veiledende inkl mva. Pris kan variere pga frakt, registrering og klargjøring BE-Personbil med tilhenger Med dette kurset kan du kjøre bil + henger inntil 7 000kg. Merk deg at tilhengeren kan være maks 3 500 kg. Kurset starter med last- og sikringskurs 17.06.2020 kl. 16:30 - 19:30 Deretter avtales kjøretrening individuelt med deltakerne som skal gjennomføres 23. og 24. juni. Oppmøte ved Haugaland Transportskole sine lokaler i Ølen sentrum

Klasse B (personbil mv

Kjørebaneløfter for Last MLDJ250 MAXIMA 25 Ton | TIRELINE as

Video: Semitrailer (tilhenger) - Wikipedi

Sjekk førerkort og vognkort før du kjører med tilhenger NA

Vil tillate 24-meters vogntog i Norge Lastebil

Henger.no tilbyr nye hengere fra Brenderup, Ifor Williams, Fogelsta og BK-hengeren. Vi er blant landets største på hengerdeler og sender over hele Norge. Vi har ca 25 utleiehengere, blant annet 4 båthenger fra 12-30 fot. Vi har butikk og verksted på Årnes hvor vi utfører reparasjon og vedlikehold av hengere - Hel og pen liten henger med overtrekk - ingen kjente feil og mangler - Med følger ekstra nytt hjul. Mål og vekt Lengde 332 cm Bredde 136 cm Egenvekt 140 kg Totalvekt 495 kg Maks nyttelast 355 kg Maks aksellast foran 0 kg Maks aksellast bak 450 kg Dekk/felg Dekk 5.00-10 Hastighetsindeks Ikke oppgitt Lastindeks 5 Svingradius personbil parkering. 2 . Håndbøker i Statens vegvesen. Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse og ajourføring av håndbøkene Minimum svingradius (Minimum Turning Radius) Angir minimum svingradius for kjøretøyet Rekkevidde maks 62 km. Read More. H Stian Eikrem Storsveen April 17, 2020 Personbil. Gruppe J: Rekkevidde elektrisk maks 99 km. Kan trekke inntil 3500 kg henger. Read More. Stian Eikrem Storsveen April 17, 2020 Personbil. Gruppe X: Skapbil 19m3 med løftelem og automatgir. 17 seter med Automatgir. Førerkort KL B. Read More For personbil med henger har Statens Vegvesen en nyttig tilhengerkalkulator på sine nettsider. Der taster du inn registreringsnummeret på bil og henger, og legger inn din egen førerkortklasse. Da får du oppgitt lovlig nyttelast. Hvis den aktuelle bil / henger / førerkortkombinasjonen er ulovlig så får du varsel om det også

Maks nyttelast (kg): 2700-2800: Totalvekt (kg): 3500: Total bredde (cm): 210-230: Total lengde (cm): 495-558: Lastemål (cm): 303-366×157-18 Tillatt kjøretøy- og vogntoglengde for offentlig veg. Offentlige veger har ulike største tillatte lengder. For den enkelte vegstrekning er slike lengder fastsatt i riksveglisten i pkt. 6 nedenfor og i veglister for fylkesveger og kommunale veger. a) Fra 1. januar 2007 gjelder følgende lengder for enkeltkjøretøy og vogntog

Forskrift om bruk av kjøretøy - Lovdat

Førerkort klasse D1E - Minibuss m/henger. Hønsen sjåførskole tilbyr også Førerkort klasse D1E som gir rett til å føre minibuss med tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Maks hengervekt begrenses av minibussens tillatte hengervekt (vognkortet). Det stilles ikke krav til teoriprøve i trafikkopplæringen i denne klassen Det er verdt å merke seg at du kan kjøre i maks 60 km/t hvis aktuell vekt bak bilen (last i tilhenger + egenvekt på tilhenger) overstiger 300 kilo. Førerkortklasse B er nok. Maksimal tillatt totalvekt på henger og last er 750 kilo, men sjekk alltid vognkortet ditt for å se hva du har lov til å trekke med din bil. PS Har du førerkort klasse BE (personbil med henger) kan du også kjøre traktor med hastigheter opp til 40 km/t og maks tillatt totalvekt for traktor og henger på 25 tonn. Har du førerkort klasse CE (lastebil med henger) eller førerkort i klasse B (personbil) fra før 1. januar 2005 trenger du ikke ekstrakurs for å kjøre i 50 km/t

Dersom du har personbil på under 6 meter og 3501 kg, skal denne registreres som klasse 1 selv om du av og til har med henger eller campingvogn som gjør at lengde overstiger 8 meter. Om du tar ferjen med henger eller campingvogn, vil total lengde måles og prises deretter. Prisene er som følger: Personbil m/henger, total lengde t.o.m. 6 meter. Alle skaphengere fra Tredal er bygd på samme sterke rammekonstruksjon som våre varehengere er bygd på, og har selvfølgelig vårt Spirax akselsystem som gir fantastiske kjøreegenskaper. Har du kjørt en Tredal skaphenger, så vet du hva vi mener! Skapene er bygd i solid plywood finer i ypperste kvalitet. Alle skap er bygd med våre egne utviklede aluminiums hjørneprofiler, som gjør at. Har en totalvekt på 750 kg og kan laste 395 kg. For alle Freetrailere gjelder regelen med at den kan kjøres med vanlig førerkort for bil. Kassens innvendige mål er: 258 cm lang, 148 cm bred og 155 cm høy. Den totale lengden på tilhengeren er 4,06 m og totalhøyden er 2,20 m Kjøretøy/vogntog billetteres etter total lengde inkl. last og tilhenger. Personbil inntil 3500kg/ 6 meter + tilhenger.*** *** Har du personbil + tilhenger og vil benytte Troms Mobillett? Finn samlet lengde på bil + tilhenger + evt. utstikkende last. Kjøp enten 1, 2, eller 3 ganger enkeltbillett på strekningen for total lengde på vogntoget Dekkdimensjoner.no - Mye nyttig informasjon om dekkdimensjoner, dekk og felger. Mønsterdybde. Sommerdekk: min 1,6 mm i hovedrillene i midterste 3/4 av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets, bortsett fra de steder hvor eventuelle slitasjevarslere er plassert

Tredal tilhengere Proffhengere med kjøregled

Maks nyttelast 710 kg. Innvendige mål: Lengde* : 2.41m / 2.84m Bredde: 1.48m Høyde : 1.83m * Tilhengeren skrår i fronten, første mål er fram til der tilhengeren begynner å skrå, neste mål er helt fram i spissen Velkommen til oss som kunde enten ved vår avdeling på Gjøvik eller Toten/Lena! Vi tilbyr opplæring i følgende klasser: Am146 (moped), A1 (lett mc), A2 (mellomtung mc), A (tung mc), B (manuelt og automat) B96 og BE (bil og henger)

Den nye Caddy Cargo! 100% ny, men fortsatt 100% Caddy. Nå i salg hos din nærmeste Volkswagen Nyttekjøretøy-forhandler. Les mer her Direkte MultiJet Common Rail Turbo og intercooler: Maks effekt:kw (hk) ved o/min: Talento finnes også som personbil. Utvendig høyde (mm) 1971 - 2493. Antall personer. Fra 2 til 3. Vareromsvolum m3. Fra 5,2 til 8,6. Maks lengde. Fra 2537 til 2937. Maks høyde. Fra 1387 til 1898. Nyttelast (kg) Fra 1074 til 1249. Lastehøyde (uten.

Hvor bred er det lov å ha en henger? - narkiv

* nyttelast ved max 30 km/h ** justerbar bredde. Vognene kan leveres med varierende utstyr og lengde Lena & Centrum Trafikkskole AS ble etablert for 26 år siden og holder hovedsaklig til på Gjøvik og Toten, men vi tilbyr i tillegg kjøreopplæring både i Hamarregionen og Ringsaker. Vi tilbyr opplæring i følgende førerkortklasser og kurs: *Trafikalt grunnkurs *Førstehjelurs *Mørkekjøringsdemonstrasjon *AM146 - Moped *A1 - Lett. Merke og modell: TYSSE Kjøretøygruppe: Tilhenger (O2) Årsmodell: 2013 Antall aksler: 2. Mål og vekt Lengde: 477 cm Bredde: 154 cm Egenvekt: 540 kg Totalvekt: 2 000 kg Maks nyttelast: 1 460 kg Maks aksellast foran: 1 920 k Maksimal lengde og bredde i et parkettgulv. mandag 10. april 2017 og dersom disse to parkettflatene henger sammen kan det oppstå sårbare punkter i parketten. Dette gjelder spesielt i døråpninger hvor det i verste fall kan oppstå glipper i skjøtene i parkettgulvet

Maks fart for en tilhenger med brems er 80 kilometer i timen, selv på motorvei. På vanlig vei er fartsgrensen 60 kilometer for en henger uten brems og med en totalvekt på over 300 kilo. - Bruk speilene godt og følg med på trafikken bak. Kjør inn til siden og slipp andre biler frem hvis du er til hinder for dem, sier Svendsen Maks vogntogvekt 66 000 kg Maks taklast Ikke oppgitt Luftfjæring Ja Motor/kraftoverføring Drivstofforbruk Ikke oppgitt Antall aksler 4 Antall aksler med drift 2 Hybrid Nei Motor 1 Slagvolum 16 353 cm3 Drivstoff Diesel Motorytelse/effekt 478 KW (650 HK) Dekk og felg Hastighetsindeks G (90 km/t) Henger: EU-kontroll Sist EU-godkjent 28.05.202 Gaupen hestehenger H2-1500, med varenummer 13130. Totalvekt 1 500 kg og koster 50495 kr

P76 Weekend en optimal flerbruksbåt Layout og innredning følger i samme fotspor som P92 SUV og P79 Weekend, selv om denne båten er mer en dagstur- og weekendbåt enn en turbåt, slik som sine større søsken. Båtkonseptet er optimalt for aktivt hobby- og fritidsfiske, vannsport, turkjøring og enkle overnattinger UfoSkantraf er Sørlandets ledende senter innen trafikksikkerhet og føreropplæring. Vi har opplæring i de aller fleste førerkortklasser; moped MC, bil (automat og manuell), lastebil, buss, yrkessjåfør, ADR, truck og kran, varme arbeider.Senteret benyttes av trafikkskolene slik at obligatorisk sikkerhetskurs på bane til førerkort for personbil og tungbil kan gjennomføres Parabel foran og luft bak LOHR påbygg i galvanisert materiale. Henger EU-godkjent til 11.06.2021 2009 mod LOHR påbygg Lengde 10,55 m Egenvekt 7200 kg Nyttelast 7800 kg. Beskrivelse Lavprofil dekk på bil og henger (22,5) Laster 4 på bil og 4 på henger (8 biler totalt EØS-avtalens krav til bremser på personbil (M1) og varebil (N2)(ECE-regulativ 13H): Innført som krav i Norge gjennom forordning EF 661/2009

 • Kontinentalseng skeidar.
 • Vega star.
 • Jacques frederic watch.
 • Hvorfor jobber kvinner deltid.
 • Xxl sykkelservice pris.
 • Hanoi reisetips.
 • Trio valkyrien.
 • Gratis psykolog haugesund.
 • Spiterstulen overnatting.
 • Besserwisser spill.
 • Kjøkkenarmatur best i test.
 • Czasowniki regularne angielski.
 • Norgips prisliste.
 • Øvelseskjøre med l.
 • Mini bmx norge.
 • Tegne bad mac.
 • Onepiece dyr voksen.
 • Klokka 1 trinn.
 • Massage berlin.
 • Anwälte der toten rtl sendetermine.
 • Fiat københavn.
 • Ungarn kryssord.
 • Hva er ressursknapphet.
 • Reggaeton wiesbaden.
 • Hvorfor jobber kvinner deltid.
 • Kurzreisen schwarzwald last minute.
 • Hugh dancy filmer og tv programmer.
 • Hennig olsen åpningstider.
 • Sound grußkarte individuell.
 • Celine bag tote.
 • Storgata 40 oslo.
 • Cecilia braekhus pojkvän.
 • Gvh linienplan.
 • Tegne bursdagskort.
 • Lsk strøm.
 • Kinderbibliothek paderborn.
 • Weihnachtsmarkt auerbach 2017.
 • Tyfoidfeber vaksine bivirkninger.
 • Iron man 3.
 • Kloramfenikol øyedråper hund.
 • Average height males.