Home

Attestgebyr pantedokument

Overføring av andel i burettslag, heimelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, prioritetsvikelse, m.m. 480 kr: 440 kr: Tinglysing av nytt burettslag. 4300 kr-Fyljande tinglysing av nye andelar i eit burettslag og deling av burettslagsandelar. 430 kr-Anke over tinglysingsvedtak, til dømes nekting eller retting av grunnboka Dersom du har feilaktig påført verdien til eiendommen når du har fritak på dokumentavgift vil du få en faktura på dokumentavgift. Den fakturaen må du betale, men du kan sende en klage der du forklarer situasjonen og ber om å få dokumentavgiften refundert

Her finner du alle våre pantedokumenter. Klikk på navnet for mer informasjon om hvert enkelt dokument. Vi har to utgaver av Pantedokument for fast eiendom, SF-0205 med hjemmelshavers samtykke og SF-0203 uten side for hjemmelshaver. Pantedokument for fly og for skip finnes også på engelsk: Ship mortgage deed og Aircraft mortgage deed. Pantedokumenter for fast eiendom skal tinglyses hos. Attestgebyr for pantedokument kr 172,-Andre bemerkninger. Byggetrinn 1 er boligene merket fra 1.1 til og med 1.7. Vi gjør oppmerksom på at parkering er på grunn og det er ikke bygd garasje eller carport. Byggetrin 2 og 3 vil komme senere Kategori: Juridisk - Pantedokument Skjemaet Pantedokument skip er laget for bruk i Microsoft Word. Hjemmel for inngåelse av avtale om pant finner du i sjølovens § 41 Registrering som vilkår for rettsvern. Pantet får rettsvern ved registrering i skipsregisteret, jf

Tinglysingsgebyr Kartverket

Omkostninger. Dokumentavgift til Staten, kr 18 750,-Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten, kr 525,-Tinglysingsgebyr pantedokument (pr stk), kr 525,-Attestgebyr, kr 172, Hertil kommer tinglysingsgebyr kr. 525,- og attestgebyr kr. 172,- for hvert pantedokument kjøper ytterligere mà la tinglyse pà eiendommen i forbindelse med etablering av làn. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. Konsesjonsgebyret faktureres direkte ti

Hos blankettkiosken finner du diverse pantedokumenter. Her finner du pantedokumenter og andre relaterte skjemaer. Vi har blant annet Pantedokument Fast eiendom, Erklæring om pantsettelse næringsforhold, Avtale om realkausjon, Pantedokument leierett, Panterett i enkle pengekrav, Pantsettelse av VPS-konto, Pantedokument skip, og den engelske utgaven Ship mortgage deed 2.1 Dokumentavgift på skjøte til Staten (2,5%): kr x,- 2.2 Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten: kr x,- 2.3 Tinglysingsgebyr for pantedokument kr x,- 2.4 Attestgebyr for pantedokument kr x,- Til sammen kr x,

e) Tinglysings- og attestgebyr pantedokument (pr. stk.) kr 727,- f) Andel startkapital til sameiet, 2 x stipulert månedlige fellesutgifter kr g) Anleggsbidrag for fiber (kabel-TV/bredbånd) i leilighet kr 5.000,- h) Anleggsbidrag for strøm kr 5.000, Prisliste (gjelder fra 1.5.2016) Fastpris komplett oppgjør: 9.900,- inkl mva. (Dette er et komplett oppgjør, der vi i samarbeid med deg håndterer oppgjøret inklusive kontrakt 4. Attestgebyr for hvert pantedokument kr206 5. HELP forsikring kr 11 100 - valgfritt Sum omkostninger kr 21 256 ved prisantydning ekskl. forsikring. Attestgebyr kan variere mellom kr 172 og kr 250 avhengig av bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer. Tillegg Boligkjøperforsikring PLUSS kr 2 800 (valgfritt)

Attestgebyr for pantedokument Startkapital sameiet (2 mnd felleskostnad) kr 172,- Totale omkostninger kr ,- AB Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 2000,- pr kvm BRA for boligen Tinglysningsgebyr for pantedokument kr 525,-Attestgebyr kr 172,-Á konto innbetaling til sameiet kr 5000,-Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtagelse belastes sameiet. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer Attestgebyr for pantedokument Administrasjonsgebyr for TV/bredbånd Kapitalinnskudd til sameiet kr kr kr 172, 10 000 - - - Totale omkostninger kr ,- JAKTLIA - VEDLEGG Z. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon Attestgebyr pantedokument kr. 206,-. Det tas forbehold om endringer i offentlige gebyrer. STARTKAPITAL SAMEIET: Det påløper kr. 10.000,- pr. leilighet i startkapital til sameiet. Dette beløpet kommer i tillegg til kjøpesum og omkostninger og forfaller til betaling ved overtakelsen. Beløpet.

Prisliste Giljehagen BYGG A: 05.12.2019 Leilighet nr. Navn Etasje Rom Areal BRA Areal balkong/ terrasse Parkering Estimerte felleskostnader Pris Andel dokumentavgift Stiftelseskostnader for sameiet Tinglysingsgebyr for skjøte Tinglysingsgebyr for pantedokument Attestgebyr Totale omkostninger Samlet pris inkludert omkostninger A101 Urtebedet 1 2 37 4 1 645 Solg Attestgebyr for hvert pantedokument kr 206 Sum omkostninger kr 13 576 ved oppnådd prisantydning. Informasjon om tomten Innhold. Hyttetomten selges som råtomt. Parkering. Parkering må lages på egen tomt. Adkomst. Fra Stavanger: Følg E39 til Vigeland, sving av her i retning Lindesnes/Spangereid. Kjør fra. Vurderinger fra gjester. Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesum Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,-Tinglysningsgebyr pr pantedokument kr. 525,-Attestgebyr pr pantedokument kr 172,-HELP Boligkjøpsforsikring enebolig, tomannsbolig (del av halvpart),rekkehus, hytte/fritidsbolig og tomt kr. 9.200,-(valgfritt) Sum omkostninger kr 50 972,- ved oppnådd prisantydning ekskl. forsikring Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr pr. pantedokument kr 757,-Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter. Revidert dato: 09.01.20 SOLG - tinglysnings- og attestgebyr: for skjøte- og pantedokument: 1 222,- Kjøper må blant annet påregne følgende årlige kostnader: - Festeavgift på tomt kr 2 000,- per dekar - Medlemsskap i velforening p.t. kr 5000,- Relevante lenker og dokumenter (i tillegg til prospekt) Se informasjon om prosjektet på Finn.no (klikk her

Tinglysning for hvert pantedokument: kr 585,-Attestgebyr: 172,-Totalkostnad: kr 48.842,-OPPGJØR. Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Gebyr for pantattest kr. 172,- Oppstartskapital til sameiet kr. 5 000,-Stipulerte felleskostnader. Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi,. Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Gebyr for pantattest kr. 172,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi Tinglysingsgebyr og attestgebyr for . hvert pantedokument kr. 525,- Gebyr for pantattest kr. 172,- Totale omkostninger kr 27.472,- Dokumentavgift beregnes av andel . tomteverdi. Det gjøres oppmerksom . på at det er tomtens verdi på . tinglysingstidspunktet som legges

Dokumentavgift og gebyr Kartverket

Pantedokument inkl attestgebyr kr. 525,- + 199,50,-/stk Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi. Andel tomteverdi er beregnet til kr 2 500,- pr kvm BRA. Det tas forbehold om eventuelle endring av avgiftssatser fra Staten. Startkapital til sameiet kr 5 000,- per enhet. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften p Tinglysningsgebyr for pantedokument kr 585,- Attestgebyr kr 172,- À konto innbetaling til sameiet kr 7.000,-. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Oppgjør 10% av kjøpesummen forfaller til betaling ved kontraktsinngåelse, 20 % derso Attestgebyr for hvert pantedokument kr 172 5. HELP forsikring kr 9 200 - valgfritt Sum omkostninger fra kr. 12.549 - 20.049 ekskl. forsikring. Attestgebyr kan variere mellom kr 172 og kr 250 avhengig av bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer Attestgebyr for pantedokument Administrasjonsgebyr for TV/bredbånd Kapitalinnskudd til sameiet kr kr kr 172, 10 000 - - - Totale omkostninger kr ,- Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den . JAKTLIA - VEDLEGG 7 enkelte seksjon - Attestgebyr for pantedokument kr. 204,- - Administrasjonsgebyr for TV/bredbånd kr. 5000,- Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være kr. 8374,- pr kvm BRA i boligen. Det tas forbehold om.

Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,- Gebyr for pantattest kr. 172,- Gebyr for utstedelse av målebrev kr. 15.000,-Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplys Vi har 27 resultater for Småbruk til salgs i Møre & Romsdal til de beste prisene. Den billigste boligen ligger ute til Kr. 590 000. Vurderer du flere alternativer? Sjekk ut alle annonser for Eiendom til salgs i Møre & Romsdal

Vi har 4 resultater for Fritidsbolig og hytte til salgs i Larvik til de beste prisene. Den billigste annonsen ligger ute til Kr. 3 650 000. Sjekk ut alle annonser fra hundrevis av markedsplasser på Rubrikk.no Attestgebyr for hvert pantedokument kr 202, I tillegg kommer: 5. Kommunal gebyr for oppretting av grunneiendom: Areal 501-2000 kvm, kr 24 000,- Areal over 2 000 kvm, økning pr. påbegynt daa, kr 1 800,- - i tillegg kommer tinglysningsgebyr kr. 525,- 6 Kort om prosjektet Store selveiertomter i flotte omgivelser. Tomtene ligger i Otrosåsen hyttefelt som er et veletablert hytteområde. Tomtene er av meget god størrelse som vil sikre god avstand til nabo og nabohytter

Pantedokument tinglysing Last ned skjema SignFor

Prisantydning: 4 900 000,- Omkostninger Dokumentavgift til Staten, kr 18 750,- Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten, kr 525,- Tinglysingsgebyr pantedokument (pr stk), kr 525,- Attestgebyr, kr 172,- Omkostninger kr 19 972,- Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-Gebyr for pantattest kr.172,-Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-Gebyr for pantattest kr. 206,-Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi og kr 657,- pr evt. pantedokument inkl. attestgebyr. Dersom det er aktuelt å kjøpe ekstra garasjeplass så kryss av for det i kjøpetil-budet. Kjøp av garasjeplass etter at garasjeplassen er tatt i bruk, medfører at det må svares full dokumentavgift, dvs. 2,5% av hele kjøpesummen for garasjeplassen. OMKOSTNINGER: kr. 5 000,- andelskapital

Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Gebyr for pantattest kr. 172,-VESTERHAGEN BT1 Prisliste/ Salgsoppgave Revidert 25.08.20 VESTERHAGEN. REVIDERT 25.08.20 VESTERHAGEN BT1 (BLOKK A) 2 Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi Dokumentavgift til Staten, kr 18 750,- Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten, kr 525,- Tinglysingsgebyr pantedokument (pr stk), kr 525,- Attestgebyr, kr 172,- Objekttype Fritidseiendo

Prisliste hellandsjoenpar

 1. 2.4 Attestgebyr for pantedokument kr 172,-2.5 Eierskiftegebyr til forretningsfører kr ,-Til sammen kr 21222,-Tinglysingsgebyret beløper seg til kr 525,- for hvert pantedokument kjøper må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån
 2. Velkommen til Grevlingveien 1A og denne nyere eneboligen i moderne, funksjonell byggestil. Boligen er beliggende nær sentrum, og har en solrik, godt skjermet og pent anlagt hagetomt. Innvendig fremstår boligen som gjennomgående lys, moderne og tiltalende med en svært god planløsning som skaper et godt bomiljø og flere soner. Dette er en lekker familiebolig hvor man har vært svært.
Flott tømmerhytte i Arbuviki til salgs | Gaardslaft

Pantedokument - skip Skjema for næringslivet SignFor

4. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 172 5. HELP forsikring kr 11 100 - valgfritt Sum omkostninger fra kr 1 972 ved prisantydning ekskl. forsikring. Attestgebyr kan variere mellom kr 172 og kr 250 avhengig av bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer. Tillegg Boligkjøperforsikring PLUSS kr 2 800 (valgfritt) pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning OMKOSTNINGER 1. Dokumentavgift til staten 2,5 % av tomteverdi (kr. 707 000,-) 2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525 3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 525 4. Eierskiftegebyr til forretningsfører kr 0 5. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 206 6. HELP forsikring kr 7 100.

Ikke glem omkostningene Huseiern

 1. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 172 5. HELP forsikring kr 11 100 - valgfritt Sum omkostninger kr 8 472 ved prisantydning ekskl. forsikring. Attestgebyr kan variere mellom kr 172 og kr 250 avhengig av bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer
 2. Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-Gebyr for pantattest kr. 206,-Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi
 3. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 172 5. Fradeling av tomt kr. 18 000 6. HELP forsikring kr 9 200 - valgfritt Sum omkostninger kr 50 730 ved prisantydning ekskl. forsikring. Attestgebyr kan variere mellom kr 172 og kr 250 avhengig av bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer
 4. - Attestgebyr for hvert pantedokument kr. 206,-Møbelpakke; Hytta er blandt annet møblert med flott spisestue samt sofagruppe fra Signature Collection/Halvor Bakke, senger, vaskemaskin, tørketrommel, lamper osv. Totalt kr 250 000,- som kommer i tillegg til kjøpesum
 5. Tinglysningsgebyr per pantedokument kr 585,-Attestgebyr kr 204,-Oppmåling og fradeling av tomt kr 22 500,-Tilkobling til vann- og avløpsrør kr 54160,-Totale omkostninger ved kjøp av festet tomt til eksempelvis kr 2.000.000,- vil utgjøre kr 78.034,
 6. 4. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 172 5. Fradelingskostnader kr. 18 432 Sum omkostninger kr 44 404 ved prisantydning ekskl. forsikring. Attestgebyr kan variere mellom kr 172 og kr 250 avhengig av bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer. ANDRE FASTE KOSTNADER Byggesakskostnader etter kommunens regulativ
 7. Tverlandet / Måsheia - 7 nye eneboliger med fantastisk beliggenhet i et nytt boligfelt - KUN 1 LEDIG - BYGGING IGANGSATT. Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønske

2.4 Attestgebyr for pantedokument kr 172,-Til sammen kr 16972,-Tinglysingsgebyret beløper seg til kr 525 -for hvert pantedokument kjøper må latinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i ovenstående avgifter/gebyrer. Side 1 av 4. 3 Hertil kommer tinglysingsgebyr kr. 525,- og attestgebyr på kr. 202,-, for hvert pantedokument kjøper ytterligere må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån • Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,- • Gebyr for pantattest kr. 206,- Totale omkostninger fremgår av prislisten over. Det tas forbehold om endring av gebyrer. Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko. Parkering Parkering i parkeringsanlegg Ved kjøp av tomt vil denne overskjøtes på ny eier. Kjøp av tomt reguleres av avhendingslova. Tomtene blir på ca. 1500 kvm. Arealer mellom og rundt er regulert til friluftsområder Tinglysingsgebyr for pantedokument kr. 1 935,-. Attestgebyr kr. 202,-. Samlede omkostninger kr.63.685 ,- Omkostningene er beregnet ut i fra prisantydning. Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer Hellemyr - Nyere 4-roms andelsleilighet med solrik uteplas... 1 250 000 ,-Solgt . 8 år sedan

Video: Lov om pant (panteloven) - Lovdat

Velkommen til Stronde Øystese Hardanger nye

 1. dre hyttefelt med ialt 13 tomter. Naturskjønne omgivelser nær Iddevannet hvor man kan bade og fiske. Terrenger i feltet er åpent og nokså flatt . Sol fra morgen til kveld. Gode forhold for fottur og skiturer. Støle er et populært område for skiturer, og ligger ca. 5 km unna. Tomtene er merket i terrenget kan fritt.
 2. Forsinkes innbetaling av kjøpesummen, samt betaling for alle tilleggsarbeider/endringer som kjøper måtte ha bestilt, med mer enn 14 dager for beløp som forfaller 10 dager etter kontraktsinngåelsen og 30 dager for andre avtalte innbetalinger
 3. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 4. Varmekabler på bad.Tomteforhold Felles solrik tomt med gode parkeringmuligheter, garasjer i rekke, lekeplass og benker.Omkostninger Dok. avg. til Staten 2,5% av kjøpesum kr. 42.250,- Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 1.548,- Tinglysingsgebyr for pantedokument kr. 1.935,- Attestgebyr kr. 202,- Eierskiftegebyr forretningsfører kr. 3.220,- Samlede omkostninger kr. 49.155,- Omkostningene er.
 5. Vidsyn hyttefelt - Solrike utsiktstomter. Hvitvaskingsreglene Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon
 6. 2.4 Attestgebyr for pantedokument Til sammen kr kr kr kr 72500,- 525,- 525,- 172- 73722,- Tinglysingsgebyret beløper seg til kr 525,- for hvert pantedokument kjøper må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i ovenstående avgifter/gebyrer
 7. Attestgebyr Kr. 202,- 4. Tinglysningsgebyr pr. pantedokument Kr. 525,- I alt Kr. 000,- [2] Hertil kommer tinglysingsgebyr kr. 525,-, for hvert pantedokument kjøper ytterligere lar tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i.

pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning OMKOSTNINGER 1. Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum 2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525 3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 525 4. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 172 Sum omkostninger kr 21 030 ved prisantydning ekskl. forsikring Tinglysingsgebyr for pantedokument kr 525 ,- Attestgebyr kr 202 ,- Oppstartskapital sameiet tilsvarende 3 mnd fellesutgifter kr ,- Tilkoblingsavgift bredbånd/tv Kr 5 000 ,- Seksjonering og registrering av sameie Kr 15 000 ,- Sum omkostninger Kr ,- Kjøpesum inkl. omkostninger, i alt Kr. Tinglysningsgebyr for pantedokument kr. 525,- (per pantedokument) Attestgebyr for pantedokument kr. 172,- (per pantedokument) Totale omkostninger kr. 21.722,-(forutsatt solgt til prisantydning . og tinglysing av ett pantedokument) Totalt (kjøpesum + omkostninger) kr. 841.722,-(med ovennevnte forutsetninger) BUDSJETT OG REGNSKA Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Gebyr for pantattest kr. 172,-REVIDERT 12.05.20 : ØVRE GAUSELVÅGEN : 2 : Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen 4. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 230,-5. Engangsavgift, kr 29 000,-Sum omkostninger fra kr 52 530,- ved prisantydning Attestgebyr kan variere mellom kr 172,- og kr 250,- avhengig av bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer. KOMMUNALE AVGIFTER Kommunale avgifter fastsettes etter at eiendommen e

Prisliste › Vigtil Terrass

Attestgebyr for hvert pantedokument kr. 206,-Sum omkostninger kr. 1 256,-Attestgebyr kan variere mellom kr. 172,- og kr. 250,- avhengig av bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer. INNHOLD 1.etasje: Gang, stue, kjøkken, bad og 3 soverom pantedokument. Attestgebyr for hvert pantedokument tilkommer. Dette gebyret kan variere mellom kr 172 og kr 250 avhengig av bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer. Evt. boligkjøperforsikring må beregnes hvis kjøper ønsker dette. Kjøpers omkostninger Kjente omkostninger: Dokumentavgift til Staten (2,5%): 35 75 2.4 Attestgebyr for pantedokument Til sammen kr kr kr kr kr 72500, 525,- 525,- 172 - 73722,- Tinglysingsgebyret beløper seg til kr 525,- for hvert pantedokument kjøper må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i ovenstående avgifter/gebyrer Tinglysningsgebyr for skjøte med kr 585,-, tinglysningsgebyr pr. evt pantedokument kr 585,- og attestgebyr kr. 199.50,-. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige omkostninger og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted

To smakfulle og arealeffektive massivtrehytter med høy

2005/3880-1/60 20.05.2005 PANTEDOKUMENT Beløp: NOK 5 630 000 Panthaver: HUSBANKEN LØPENR: 7523061 2005/9581-1/60 18.11.2005 PANTEDOKUMENT Beløp: NOK 2 800 000 Panthaver: DNB BANK ASA ORG.NR: 984 851 006 2009/580414-1/200 10.08.2009 PANTEDOKUMENT Beløp: NOK 115 000 000 Panthaver: DNB BANK AS pantedokument Attestgebyr for panteattest: kr 202,- Evt. medlemskap i borettslaget. BETALINGSVILKÅR: 10% av kjøpesummen må innbetales ved kontraktsmøte. 7 Kjøper er oppfordret til å besiktige eiendommen. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Attestgebyr for hvert pantedokument. Kr: 172 Beliggenhet Eiendommen ligger syd/vestvendt, solrikt og med utsikt mot Blefjell og høyfjellsryggen som danner inngangsporten til Hardangervidda. Hytta ligger på ca 830 moh og ca 13 km fra Veggli sentrum. Høybuli/Persbu er kjent for sitt flott

Wordmaler for pantedokument - blankettkiosken

Tingl.gebyr pantedokument kr 575,-Attestgebyr kr 172,-Med forbehold om feil. * Beløpet viser den månedlige kostnaden (etter rentefradrag) ved lånefinansiering via Husbanken. Regnestykket er basert på følgende forutsetninger: 80 % grunnlån i Husbanken, 20 % egenkapital,. tinglysing av pantedokument påløper det ytterligere et tinglysingsgebyr på kr. 525,- pr. pantedokument samt et attestgebyr på kr. 202,- pr. gårds- og bruksnummer. Kjøper oppfordres til å gjøre seg godt kjent med kjøpsbetingelser og øvrige gebyrer som må forventes å påløpe jfr. salgsdokumentasjonen, og som er gjeldende for kjøp av tomt for senere oppføring av nye boenhete

Prisliste (gjelder fra 1

1. Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum/ andel tomteverdi2. Tinglysingsgebyr for skjøte, kr 1 060,-3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedokument, kr 1 060,-4. Attestgebyr for hvert pantedokument, kr 172,-Sum omkostninger ved oppnådd prisantydning: kr 124 542,-Det tas forbehold om endringer a Tinglysingsgebyr pantedokument (pr. stk.) kr. Attestgebyr kr. eksempelvis gjennom å samtykke til tinglysing av kjøpers pantedokument på eiendommen, og at kjøper kan disponere over eiendommen, blant annet gjennom videresalg. Se for øvrig punkt 4.4 fjerde ledd. 4.3 Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,- og tinglysningsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr 525,- Det tas forbehold om endringer i gebyrer. Oppmål tomteareal kan awike ved endelig oppmål.ng. 12 14 Ta kontakt for mer informasjon! KIRSTEN VIK 900 38738 KIRSTEN.VIK@HSH-AS.N

Hyttetomt - 4521 Lindesnes - Hyttetomt uten klausul - Fin

* - Klar for bygging. Omkostninger: 1. 2,5 % dok.avg til Staten 2. Tinglysningsgebyr for skjøte. 3. Tinglysningsgebyr for hvert pantedokument. 4. Attestgebyr I tillegg til kjøpesummen skal det betales følgende: Dokumentavgift til staten med 2,5% av andel tomteverdi. P.t er dokumentavgiften beregnet til å utgjøre i størrelsesorden kr. 250,- per kvm BRA av leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte med kr. 585,-, tinglysningsgebyr per evt pantedokument kr. 585,- og attestgebyr kr. 199.50,- Attestgebyr for hvert pantedokument kr 206 5. HELP forsikring kr 9 200 - valgfritt Sum omkostninger fra kr 16 606 til kr 19 606 ved prisantydning ekskl. forsikring. Attestgebyr kan variere mellom kr 172 og kr 250 avhengig av bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter o Se mer av Strand hytteservice as på Facebook. Logg inn. elle

Hytte rauland finn Om livet i Norg

Dokumentavgift til Staten 2,5% av tomteverdi (700.000,-)Kr 1 060,- i tinglysningsgebyr for skjøte.Kr 1 060,- i tinglysningsgebyr for pantedokument.Attestgebyr kr 202,-. Strand hytteservice as 27. april 2013 Beliggenhet Tomten ligger solrikt og flott beliggende i et barnevennlig og populært boligområde. Gangavstand til Heistad sentrum, skoler, barnehage, idrettsanlegg og bussforbindelse Selger dekker advokatutgiftene og omkost - ninger knyttet til oppgjøret. Kjøper er ansvarlig for tinglysningsgebyrer som pr. idag er kr. 525,-* for skjøte, kr. 525,-* for tinglysning av pantedokument, 2,5%* av kjøpesum i dokumentavgift til staten og kr. 172,-* i attestgebyr for grunnboksutskrift. *) Med forbehold om endringer Ve Kr. 525,- i tinglysningsgebyr pr. pantedokument. Kr. 172,- i attestgebyr ved tinglysing av pantedokument. Kjøper bærer alle omkostninger forbundet med kjøpers egen byggesak herunder rammesøknad, tilknytningsavgifter, offentlige gebyrer, samt eventuelt konsesjonsgebyr. Betalingsbetingelser og oppgjør ADRESSE Vassveita 5, 2660 Dombås. REGISTERBETEGNELSE Gnr. 7, bnr. 175 i Dovre kommune. PRIS Prisantydning kr 525 000 Omkostninger kr 14 342 Totalpris inkl. omk. kr 539 34

Reguleringsforhold. Iflg. kommuneplan Lindås 22.09.2011 ligger eiendommen i område som er avsatt til boliger. Iflg. opplysninger fra Lindås kommune ref. kommuneplan 2011 - 2023 ligger eiendommen i et område merket med faresone for steinsprang I tillegg kommer tinglysingsgebyr og attestgebyr, til sammen kr 679,50 for hvert pantedokument kjøper ytterligere ønsker å tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Fellesgjeld: Se prisliste for spesifikasjon per leilighet. Borettslagets fellesgjeld vil lånes hos 4 DnB. Renten på felleslånet er flytende. De Evt. tinglysingsgebyr for pantedokument kr. 525 4. Attestgebyr kr. 206 5. Help Boligkjøperforsikring kr. 11.100 (frivillig) For prisant. kr. 4 250 000 utgjør dette samlet kr. 118.606 inkl. Help Boligkjøperforsikring. Finansiering. Finansiering i Sparebanken Vest etter bankens kredittvurdering Dok.avg. til staten, 2.5%: kr 69 750,-Tinglysning av hjemmelsdok.: kr 525,- Tinglysning av pantedok.: kr 525,-Attestgebyr: kr 206,-Sum omkostninger: kr 71 006,-Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.Boligkjøperforsikring kr 11 100 - 13 900 (valgfritt tillegg Illustrasjon. Moderne kjøkken fra Sigdal, type Fjell i fargen S 5500-N. Spotlights i tak er tilvalg og det leveres malte gipsplater i tak - 10 - - 11 - BOLIGNUMMER 7, 9, 11, 13, 21 OG 24 2-MANNSBOLIG 1. ETG 2-MANNSBOLIG 2. ETG * Bolig nr. 8 har ett soverom mindre og carport. FAKTA Kontakt oss for tegninger

 • Barnehage definisjon.
 • Petra jordan map.
 • Lutvann skole kalender.
 • Regne ut g krefter.
 • Schipperke kaufen.
 • Www sandhill whisky de.
 • Wohnsitz ummelden münchen online.
 • Kermit bilder mit sprüchen.
 • Badisches staatstheater karlsruhe kommende veranstaltungen.
 • Panduro arendal.
 • Slavery in america prezi.
 • Utleie betongsliper.
 • قناة اورينت الاخبارية.
 • Gravemaskin pris.
 • Bjerkaker tromsø.
 • Opalescence go tannbleking.
 • Gaggenau bop 220 101.
 • Uci innsbruck 2018.
 • Radio 7 zahlts wann.
 • Diameter diameter.
 • Regne ut g krefter.
 • Herpes barn.
 • Brokkoli sesong.
 • Oxford paviljong 3x4.
 • Gluhwein oppskrift.
 • David bisbal me enamoré de ti.
 • Babyhotel südtirol 5 sterne.
 • Sandwichmaker rezepte nutella.
 • Today's date short cv.
 • Intel all processors.
 • Tjøme kommune telefon.
 • The state connecticut.
 • The maze runner book report.
 • Små barn i buss.
 • Mietpreise minibagger hkl.
 • Schluckmuskulatur verspannt.
 • Michelangelo kunst.
 • Politi narvik twitter.
 • Winnie pooh wandtattoo für rauhfaser.
 • Yolocaust projekt.
 • History of tabloid journalism.