Home

Nei til genmodifisert mat

Ja eller nei til genmodifisert mat? - adressa

Nei til genmodifisert mat - Mat for framtide

Norsk dokumentarserie. Folkeopplysningen sjekker ut genmodifisert mat. Hvor skeptiske har vi grunn til å være? Programleder Andreas Wahl undersøker helse- og miljøkonsekvenser, han møter miljøverneren som ble GMO-aktivist, lærer nye ting om grapefrukt, og serverer Frankenfood til Kurt Oddekalv. Sesong 3 (6:7 Du spiser kanskje genmodifisert mat for her hjemme holder man nå på å snikinnføre GMO-mat. Dette til tross for at flere uavhengige forskere finner Bør vi si ja eller nei til GMO.

Rapporten slår fast at kvinner og folk med høy utdannelse er mest kritiske. Rundt halvparten av de spurte var negative til salg av GMO-produkter i norske matbutikker i fremtiden. I følge SIFO-rapporten svarte kun 15 prosent at de var positive til å ha genmodifisert mat i norske butikker Dersom ei godkjend genmodifisert mat- eller fôrvare skal seljast i Noreg, må ho vere merkt. Forbrukarane skal dermed kunne velje om dei vil kjøpe og ete genmodifisert mat. Unntaket er viss produktet utilsikta inneheld materiale frå ein EU-godkjend GMO, og det utgjer under 0,9 prosent (det gjeld òg for éin ingrediens i eit samansett produkt) Tore B. Krudtaa. 5 . Bør vi si ja eller nei til GMO - genmodifiserte organismer? Du spiser kanskje genmodifisert mat daglig! Visste du ikke? Her hjemme er man nå i ferd med å snik-innføre GMO-mat, selv om uavhengige studier viser at GMO-mat kan resultere i dårlig hels 02.07.2018 Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2017; 06.09.2017 Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2016; 19.09.2016 Tilsyn med genmodifisering i mat fôr og såvarer 2015; 26.05.2015 Syv funn av ulovlig genmodifisert materiale i 201

Min professorkollega Trine Hvoslef-Eide argumenterer i Aftenposten 13. november for at Norge bør tillate genmodifisert mat (gm-mat). Spørsmålet gjelder akkurat nå import av to maissorter i dyrefôr. Begge sortene er laget for å tåle større mengder ugrasmidler, hvorav det ene middelet er så giftig at det er forbudt i Norge Med kallenavn som «frankenfood» er det kanskje ikke rart at mange får sterke negative assosiasjoner til helseeffekten av genmodifisert mat. Samtidig har det i dag blitt produsert GM-mat i snart to tiår uten at det er vitenskapelig dokumentert med godkjente studier at det er negative helsekonsekvenser for mennesker eller dyr som følge av inntak av denne maten Genmodifisert mat består av, I Noreg er det strenge krav til godkjenning og merking av genmodifiserte produkt. Ja Nei. Siste nytt om tema. Salg av ulovlig genmodifisert maismel i Norge 14.06.2019; Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet i 2017 02.07.2018 Nesten dobbelt så mange ungdommer er positive til genmodifisert mat, sammenlignet med eldre aldergrupper. Blant de spurte i undersøkelsen som var under 30 år, svarer nesten 4 av 10 at de kunne. Liten kunnskap om regelverket for genmodifisert mat og stadig nye aktører på markedet, bidrar til at genmodifisert maismel stadig dukker opp i butikkhyllene. Matimportører har ansvar for å sikre at produktene de innfører til Norge er trygge og overholder norsk regelverk både med hensyn til innhold og merking

Vi kan ikke si nei til genmodifisert mat - Aftenposte

 1. Ingen genmodifisert mat i Norge. Genmodifisert mat er mat som består av, inneholder eller har blitt fremstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret arveegenskapene ved hjelp av moderne teknologi. Det vil si at de har fått overført et gen fra en annen organisme, slik at de har fått endret gensammensetningen
 2. Matvaregigantene samles mot gen-mat. Vanligvis kriger de mot hverandre. Men nå går de tre matvaregigantene Rema, Coop og Norgesgruppen sammen - for å hindre at du får genmodifisert mat
 3. ister Vidar Helgesen (H) si nei til import av genmodifisert mais som tåler sprøytemiddel som er forbudt i Norge. - Maten vår skal være trygg for mennesker og miljø, framholder de og peker.
 4. 11 av 12 eksperter sier ja til genmat - Vi kan ikke utelukke at genmodifisert mat hos enkelte vil kunne medføre dårlig ernæring, kvalme, oppkast eller allergiske reaksjoner

Les mer: Genmodifisert raps spredd i det fri; I 2001 presenterte Nature resultatene til forskere som hadde funnet gener fra genmodifisert mais i ville varianter av mais i Mexico. Men kontroverser rundt metodene i forskningen førte til at tidsskriftets redaktør senere skrev at funnene ikke var tydelige nok til å rettferdiggjøre publiseringa JA til norsk natur - NEI til vindkraft innenfor Norges grenser Innbyggerne i Norge krever en folkeavstemning MOT vindkraftutbygging / industriområder i naturen i vårt land. Vi krever innsyn (§ 100) i all tilgjengelig informasjon om kostnadene om utbygging, fjerning av vindturbinene etc. etter dets brukstid, herunder utbygging av vei og tilbakestilling av naturen slik den var før utbygging Genmodifisert mat er mat produsert fra organismer som har fått introdusert spesifikke endringer i genmaterialet ved hjelp av gensløyd, en type bioteknologi.Bioteknologi er et nyere navn på en gren av naturvitenskapen som omfatter bruk av levende organismer, som for eksempel planteceller, dyreceller og mikroorganismer, til å lage produkter som kan være til nytte for oss En nylig studie gjennomført av Bioteknologirådet og GENEinnovate konkluderte med at stadig flere blir positive til genmodifisert mat, og at mer kunnskap i befolkningen trolig vil gjøre folk enda mer positive til teknologien. SIFOs konklusjoner er noe annerledes, noe Bugge redegjør for i rapporten

Ja og nei. Vis mer Vis mindre «Genmodifisert mat fører til allergi» Genteknologi kan fjerne allergifremkallende stoffer. Nye organismer fører alltid til en risiko for at det oppstår nye allergener, det vil si stoffer som kan gi allergiske reaksjoner Flerstemt bønn til Arbeiderpartiet: Si nei til genmodifisert mais! Regjeringen vurderer i disse dager om genmodifisert mat skal bli godkjent for første gang i Norge, og dermed sparke bein under det norske GMO-lovverket. SV og Sp går mot godkjenning Faktisk.no: Ingenting tyder på at det er farlig å spise genmodifisert mat - Sterk overdrivelse fra Berit Nordstrand om uhyrlige mengder sprøytemidler, sier Norsk institutt for bioøkonomi Coop-sjef Geir Inge Stokke, kvalitetsdirektør Erlend Nesset i Norgesgruppen og Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan skriver i en kronikk i VG torsdag at de ber klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) si nei til import av genmodifisert mais som tåler sprøytemiddel som er forbudt i Norge. - Maten vår skal være trygg for mennesker og miljø, framholder de og peker på at vi i høst kan.

Genmodifisert mat - regjeringen

SIFO-rapport: Nordmenn kritiske til genmodifisert mat (GMO) Norske forbrukere generelt, og kvinner spesielt, er skeptiske til genmodifiserte mat, viser en fersk undersøkelse. Ønsker et fortsatt GMO-fritt landbru Genmodifisert mat fordeler Ja eller nei til genmodifisert mat? - adressa . For gmo? Fordelen med genmanipulering av planter kan være at de blir i bedre stand til å tåle både kulde, tørke, sprøytemidler og insekter, som igjen kan medføre større avlinger og bedre ressursutnyttelse for bøndene.Ifølge bioteknoemnda er det fire hovedargumenter for produksjon av genmodifisert mat: 1) økte. Sier nei: Undersøkelse viser at regjeringspartiene SV og Senterpartiet sier nei til genmanipulert mat, sammen med Kristelig Folkparti og Rødt. Foto: Scanstockphoto. Høyre mest positiv til genmodifisert mat Debatten rundt genmodifisert mat er aktiv. Det er uenigheter om hvor stor gevinsten her, og noen mener dyrking av for eksempel genmodifiserte soyabønner tar bort muligheten til å dyrke andre. Genmodifisert mat på forhandlingsbordet Nei til genmodifisert mais og raps..... 8 Livets tre tegnes på nytt merking av GMO-mat. Tvinges til nytt forsøk Nå kan det bli ny bevegelse i den fastlåste diskusjonen om internasjonal GMO-poli-tikk

genmodifisert mat er for nytt for oss å vite om det kan ha en effekt på menneskekroppen. Endre essensen i en food kan også endre dynamikken i det på en måte ikke kjent. Siden mange av de endringene blant annet legge kjemiske egenskapene til avlingene, noen mennesker frykter hvilken effekt de samme kjemikaliene kan ha på oss USAs mattilsyn har besluttet at genmodifisert laks kan havne på folks middagsbord. Det er første gang et genmodifisert dyr godkjennes som mat Det er vanskelig fordi det ikke er noe krav til merking av genmodifisert mat i USA, der slik mat er mest vanlig. EU anbefaler 90-dagers fôringsforsøk på rotter, men det er ikke et krav — Norske forbrukere er svært skeptiske til genmodifisert mat. Vi mener den aktuelle maisen egner seg dårlig på det norske markedet, sier Nesset til samme avis. — Hvis statsråd Helgesen støtter Miljødirektoratet, går de baklengs inn i framtiden når de vil innføre et produkt som er designet for å tåle enda mer av sprøytemidler, sier kommunikasjonssjeg Mette Fossum Beyer hos Rema. - Norske forbrukere er svært skeptiske til genmodifisert mat. Vi mener den aktuelle maisen egner seg dårlig på det norske markedet, sier Nesset til samme avis. - Hvis statsråd Helgesen støtter Miljødirektoratet, går de baklengs inn i fremtiden når de vil innføre et produkt som er designet for å tåle enda mer av sprøytemidler, sier kommunikasjonssjef Mette Fossum Beyer hos Rema.

Ja eller nei til genmodifisert mat? - Forskning

— Nei, giften er der likevel. Kristian Gundersen ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo mener det ikke burde være noen grunner til at genmodifisert mat skal være skadelig for helsen vår.— De kunstige genene er veldig like alle andre gener En av grunnene til at Norge ikke vil importere eller lage genmodifisert mat er på grunn av «føre var-prinsippet». Dette begrepet sier at vi må være forsiktige med ting vi ikke vet konsekvensene av. Fattigere land som land i Afrika har ikke råd til å tenke «før var-prinsippet» Norsk lovgiving krever at genmodifiserte næringsmidler, herunder tilsetningsstoffer og aromastoffer, skal merkes som genmodifisert i innholdslista på innpakningen til næringsmidlet (både mat og fôr) Genmodifisert (GM) mat i norske butikkhyller kan bli resultatet når Bioteknologirådet vil myke opp genteknologiloven. Ny studie viser at norske forbrukere også er mer positive til GM-mat enn tidligere Sp vil ikke ha genmodifisert mais på norsk jord. Senterpartiet mener det er uaktuelt å ta inn to typer genmodifisert mais til Norge

Hvorfor nei til genmodifisert mat? - Aktuelle saker og

Les også: Dagligvarekjedene sammen mot genmodifisert mat Samtidig som regjeringen sier nei til raps og mais, tillates fem genmodifiserte nelliktyper, der fargen er endret. Nellikene er tillatt å importere som snittblomster og kan selges i Norge Nei, belgisk blå er ikke genmodifisert! og når også kalvene er ekstra kraftige, fører det til at de i 70-80 prosent av tilfellene må tas ut med keisersnitt *. og det er definitivt verdt å diskutere om vi ønsker avl av raser som lider unødvendig for å kunne gi oss mat, men ikke bidra til å spre løgnaktig propaganda Oppgave om genmodifisert mat på markedet i dag. Presenterer fakta og tar for seg debatten og dilemmaene rundt tema. Merk at oppgaven er skrevet på dansk

Nei til genmodifisert mais - Bioteknologiråde

Genmodifisert mat Mais og soya er de to matvarene som har dominert den kommersielle produksjonen av GMO. Mais har i hovedsak blitt genmodifisert på to måter. Den ene typen av mais er skapt ved at det har fått tilført et gen fra en jordbakterie, noe som igjen har gjort denne maisen istand til å produsere sin egen insektsgift (kalles Bt-mais) Fra kvalitativ til kvantitativ EU, og for så vidt også Norge, har de strengeste GMO-kravene. Mat som inneholder mer enn 0,9 prosent GMO må merkes spesielt. Dermed er behovet for eksakte målinger stort, samtidig som det er meget vanskelig å gjøre nøyaktige kvantitative målinger av molekyler som bare foreligger i noen få kopier Genmodifisert mat - Tilført et gen fra annen art - Prosessen skjer ofte gjennom innskytingen av et gen - Får endret arveegenskapene - Ris og tomater Genmodifisert mat Genteknologi:- Teknikker som tillater at DNA kan endres på. Genmodifisering: - Dette kan brukes til å framskaff I tillegg er det vanskelig å vite hvem som har konsumert genmodifisert mat, hva slags typer, og i hvilket omfang. Videre er mange av mulige helsemessige konsekvenser av en slik karakter at de vil gi en additiv effekt i tillegg til andre negative påvirkninger, slik at det vanskelig kan påvises konkrete årsaksfaktorer

Si nei til genmodifisert mais - Ytring - NR

 1. Når vi bruker moderne genteknologi til å endre arvestoffet til et dyr eller en plante, sier vi at maten som produseres kommer fra en GMO eller en genmodifisert organisme. Søknader om innførsel av genmodifisert mat og fôr Tilleggsstoff. Tilleggsstoff Bioprospektering: Naturen sett.
 2. - Genmodifisert laks er forbudt, og det er heller ikke lov å bruke genmodifiserte råvarer. Det forholder vi oss til, sier Rein. Hun mener dagens avgjørelse i USA ikke er dramatisk for de norske havbruksnæringen. - Det er Europa som det er store laksemarkedet vårt ed over 70 prosent av all eksporten
 3. Sterkt skepsis til genmodifisert mais. fôr og selges til forbrukerne som mat. Det er «ikke identifisert noen helse- og miljørisiko med produktet», konkluderte DN. Bayer fikk avslag på søknaden om å få dyrke maistypen i Norge. De fikk også nei til frøavl. DNs innstilling i saken ble oversendt Miljøverndepartementet 5. juni i fjor
 4. Genmodifisert mat er mat som er produsert fra organismer som er blitt spesifikt endret i genmaterialet av en gensløyd, eller bioteknologi. Ved hjelp av denne kan man utvikle mat på en helt annen måte, og man bruker levende organismer for å lage produkter som er til nytte, som for eksempel mat
 5. Genmodifisert mat, GMO, setter følelsene i sving, men det har hittil vært lite forsking på hva norske forbrukere mener om dette. En ny undersøkelse fra januar og februar 2017 avdekker nå forbrukernes holdninger

Genmodifisert mat er næringsmidler som består av, inneholder eller er fremstilt ved hjelp av planter, Europas nei til GMO. Motstanden mot GMO er stor verden over, og sterke allianser blant forbrukere, bønder, solidaritets- og miljøorganisasjoner arbeider aktivt mot GMO genmodifisert mat på norsk bokmål oversettelse og definisjon genmodifisert mat, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. Allergi, overføring av genmateriale til mennesker, og blanding av gener med vanlige matplanter som påvirker matsikkerheten og indirekte menneskers helse

Hva er genmodifisert mat? - NHI

Sjekk genmodifisert mat oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på genmodifisert mat oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Hvordan har nordmenns holdninger til genmodifisert mat endret seg de siste tre årene? En ny rapport forklarer noe av skepsisen. Av Redaksjonen 30. april 2020, 08:4 Kroppen for voksne gir svar som er til å forstå om kropp og helse, og om hvordan det vi spiser og drikker påvirker kroppen vår og miljøet. Lege og programleder Trond-Viggo Torgersen samtaler med kolleger innen forskermiljø og helsevesen. Har du spørsmål? Send til kroppen@nrk.no. 100/70,- (stud.

Forsker krever genmodifisert mat - NRK Viten - Nyheter

Kronikk i NRK Ytring: Si nei til genmodifisert mais. 28.09.2016 . På Klima- og miljøministerens bord ligger det en søknad om godkjenning av en genmodifisert mais. Vi mener søknaden må avslås fordi vi mangler informasjon om maisens effekter på miljø, helse og samfunn. Les resten av kronikken hos NRK Ytring Folk fra hele verden er skeptisk til mat eller drikke som er merket som genmodifisert eller unaturlig. Mat som er merket som naturlige matvarer blir ansett å være fri for negative egenskaper. Selv om genmodifisert og manipulert mat skulle vise seg å ha en helsefordel, vil det nok bli vanskelig å overbevise folk om fordelene Eit så lågt innhald er vurdert til ikkje å representere nokon helsefare. Alle næringsmiddel som inneheld meir enn 0,9 % genmodifisert materiale, skal merkjast. Tilsyn Mattilsynet har utvikla eit system for å føre tilsyn med genmodifisert mat, og kontrollerer årleg mat-, fôr- og såvarer for innhald av fleire genmodifiserte plantar

Dette gjaldt også for produkter fra dyr som har spist genmodifisert fôr. • Forbrukerne er delte i synet om GMO-mat vil bli nødvendig for å produsere nok mat i verden i fremtiden. 31 prosent mente det blir nødvendig, 37 prosent mente det ikke vil bli nødvendig Genmodifisert mat - IKKE nødvendig for å sikre verdens matforsyning GMO videoer Genmodifisert mat - IKKE nødvendig for å sikre verdens matforsyning Selv etter gjentatte henvendelser til Bioteknologirådet, hevder rådet at de ikke får svar fra den personen som filmet foredraget til Devinder Sharma Genmodifisert materiale i mat fra norske butikkhyller ARNE HOLST-JENSEN, ASTRID LØVSETH OG HILDE KRUSE Veterinærinstituttet i Oslo, Pb. 8156 Dep., (GMO) til bruk i næringsmiddel- og fôrproduksjon, og godkjennelse av disse i USA, EU og en rekke andre land, har forbrukere Nei, det var litt simpelt formulert, det har du rett i. Mye av problemet er jo knyttet til en feilfordeling av ressurser - som blant annet fører til at mens vi i den rike delen av verden kaster overskudd av mat fordi den blir for gammel, så går betydelige mengder mat til spille allerede før den når markedet i mindre ressurssterke land Gluten finnes i våre vanligste kornslag: hvete (spelt), rug og bygg. Du kan lage mye mat uten gluten og med vanlige oprifter. Bokhvete, hirse, quinoa er noen av de matvarene som er naturlig glutenfrie. Les mer om hvilke matvarer som inneholder gluten, og hvilke som er glu tenfrie her

Ja eller nei til genmodifisert mat? - adressa

- Om noen år spiser vi alle genmodifisert mat og ler når vi tenker tilbake, mener seniorforsker Askild Holck, som mener martvarekrisen nødvendiggjør at det satset på genteknologi - Vi kan bidra til å ufarliggjøre og normalisere mat, slik at det ikke blir kategorier som nei-mat og ja-mat. For en pasient som står i fare for å bli underernært, er en bolle og et glass saft langt bedre enn et glass vann, fordi han trenger all energien han kan få Genmodifisert mat er mat laga av plantar eller med som har fått endra på arvematerialet sitt gjennom genmanipulasjon.Ein kan også bruka omgrepa som genmanipulert mat og genmat om emne. Det er strid kor vidt det er sunt å ete genmodifisert mat. Bakgrunnsstoff. Artikkel i Dagbladet om genmodifisert mat Det vanlige er jo argumenter mot genmodifisert mat (GM-mat). For å vise frem den andre siden, nemlig for GM-mat (og da ikke med argumenter fra industrien !!) har jeg oversatt et oppslag fra bloggen Tomorrows Table forfattet av Pamela Ronald, professor i plantebiologi (utgangspunktet er google translate så dersom noen finner unøyaktigheter så si ifra under kommentarer) Det er sikkert mye ubegrunna skepsis til det å spise genmodifisert mat. For noen framstår slik skepsis som reint hysteri, andre ser på den som en forståelig føre-var-holdning. faren for omfattende biologisk forurensing med virkninger ingen i dag kan overskue. Basta-resistent ugras. det nye rapsgenet er skreddersydd for ugrasmidlet Basta

Forsker krever genmodifisert mat – NRK Viten – Nyheter

Er genmodifisert mat løsningen for verdens bønder og forbrukere? Foto: yaymicro.com. » Hans Herren sa at mer mat ikke nødvendigvis betyr færre sultne fordi produksjonsveksten kommer i land som allerede har nok mat, og refererte dermed til den urettferdige fordelingen av mat i verden Foto: Alexander Raths/dollarphotoclub.com FDA (Food and Drug Authorities) har nå godkjent at genmodifisert laks kan selges som mat, samt at merking er frivillig. Den genmodifiserte (GM) laksen er et produkt fra selskapet AquaBounty Technologies i Canada. GM-laksen vokser dobbelt så raskt som sin opprinnelse, vanlig atlantisk laks som brukes i akvakulturindustrien. Grunnen er noen ekstra Flere studier gjennomført på 1990-tallet viser at norske forbrukere er svært skeptisk til genmodifisert mat. Begrunnelsen for bekymringene har blant annet vært knyttet til usikkerhet om konsekvenser mat produsert ved hjelp av genmodifisering kan gi for menneskelig helse og miljø Fra Rådet til Tinget: Genmodifisert mat og landbruk. Fra Rådet til Tinget: Genmodifisert mat og landbruk - utvikling og utfordringar. Last ned. rapport Postet april 23-2010 Tema Forsknings og næringsaktivitet . Marianne Barland Marianne.Barland@teknologiradet.no. Tips en.

NRK TV - Folkeopplysningen - Genmodifisert mat

Den genmodifiserte maisen 1507 er godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU. En søknad om godkjenning av maisen til dyrking er til behandling i EU-systemet. I motsetning til konvensjonelle maissorter inneholder den genmodifiserte maislinjen 1507 et cry1F -gen fra jordbakterien Bacillus thuringiensis var. aizawai og et pat -gen, fra jordbakterien Streptomyces. Dette vil gjøre det vanskelig å produsere nok mat til alle i fremtiden. Regjeringens løsning er industrialisering av landbruket og innføringen av GMO. Det er sant at folk ønsker seg billig mat. Men det er en myte at genmodifisert mat er billig! Kostnaden for miljøet og for folks helse bør ikke bli glemt Mange er skeptiske til genmodifisert mat. Men mennesket har jo alltid tuklet med naturen... Se Andreas Wahl utforske temaet i Folkeopplysningen:.. Debatten om genmodifisert mat på bistandsblogg; Debatten om genmodifisert mat på bistandsblogg. Har du gått deg vill i debatten om genmodifisert mat (GMO) er bra for utviklingsland eller ei? Nå kan du oppdatere deg om saken og delta i debatten på den engelskspråklige bloggen til avisen Bistandsaktuelt. Skriv ut. Del. Del. Twee Delt om genmodifisert mat Norske forbrukere er delt i synet på genmodifisert mat, men kun 15 prosent av oss ønsker slike produkter i norske matbutikker. Av Mona Tiller Mandag 27.03 201

Debatten om genmodifisert mat (GMO) har pågått i vel 25 år, og er like konfliktfylt i dag som på 1990-tallet. Denne oppgaven undersøker hva konfliktene bygger på, og hvilke temaer som hindrer debatten fra bevege seg videre fra skyttergravene Bruken av genmodifisert melk er forbudt i land som Japan, Canada, Australia og også i EU. Les mer om maten som bidrar til sunn aldring , eller om matvarene du ikke visste inneholder gluten

NEI-mat for deg med irritabel tarm syndrom. Lyngstad kan fortelle det hovedsaklig finnes fem ulike stoffer innenfor gruppen av FODMAPs som kan bidra til symptomene nevnt ovenfor. Disse er kalt fruktaner, galaktaner, laktose, fruktose og polyoler Da EU fikk nytt regelverk om genmodifisert mat og fôr 18. april 2004, var enkelte av bestemmelsene strengere enn i Norge. I påvente av at Norge skulle implementere EUs forordninger på dette området, gav derfor de tre matdepartementene Mattilsynet i oppdrag å lage endringer i regelverket for å få et regelverk på nivå med EU Genmodifisert mat i Norge kan bli en realitiet. Bioteknologirådet vil myke opp genteknologiloven, og hvis politikerne følger rådet, øker det sjansen for at vi for første gang får genmodifisert mat i norske butikkhyller, melder NRK

Bør vi si ja eller nei til GMO - genmodifiserte organismer

Genmodifisert mat. Kristin Halvorsen: - Ikke rimelig å anklage mat-kjedenes GMO-protest for å være profittmotivert. 26. september 2016 16.49 Republikanernes forrige president, George W. Bush, gratulerer Joe Biden med seieren til tross for at Trump ennå nekter å anerkjenne valgresultatet: Twitter feed video Hvorfor er det spennende? De undersøker om GMO-mat er trygg. Hvordan selskapene i denne bransjen oppfører seg er et helt annet tema. Ingen er imot datamaskiner eller telefoner fordi Apple er en kynisk bedrift, og det er heller ingen grunn til å være mot genmodifisert mat fordi monsanto er en kynisk bedrift Funn av genmodifisert ris og mais i Norge i 2015. Publisert 15.09.2016 Endret 15.08.2017. (GMO) i mat, fôr og såvare i 2015 avviker ikke vesentlig fra tidligere år. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for GMO i mat, fôr og såvare, og har ansvar for laboratorieanalysene Urinsyregikt er den aller vanligste formen for revmatisk sykdom i den vestlige verden. Tilstanden forårsaker en svært smertefull og akutt betennelsestilstand i ledd. Flere studier og analyser viser at sykdommen er på frammarsj og noen kaller faktisk økningen en epidemi. Urinsyregikt er heldigvis en tilstand som kan reverseres ved konkrete grep

SIFO-rapport: Nordmenn kritiske til genmodifisert mat (GMO

Genmodifisert mat på bordet snart Genteknologien har kome langt sidan me fekk genteknologilova i 1993, og Bioteknologirådet vil ha ny debatt om genmodifiserte organismar, også kalla GMO. Der nokre ser løysinga på verdas matmangel, ser andre tukling med gener som kan få uante konsekvensar for mattryggleik og miljø Vi fant 131 synonymer til NEI. nei består av 2 vokaler og 1 konsonant. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen til tross for dette så er nordmenn fremdeles skeptiske til genmodifisert mat. Det kan tolkes slik at genmodifisert mat ikke har ført til den nytten som ansees nødvendig for å ta den risikoen det innebærer å gjøre et betydelig skifte i matseddel. Matpatriotisme og en kulturell konservatisme når det gjelder skifte i matvaner bidrar også.

Tobakksplanten som medisinfabrikkIngen GMO- avklaring før jul - UtviklingsfondetGrønn Torsdag – Side 4 – Et møterom for grønn politikk

Mange sorter genmodifisert mais og soya er godkjent som mat og fôr i EU. Ingen varianter av ris eller papaya er EU-godkjent, men påvises jevnlig ved kontroller. Fôr: Det ble tatt ut prøver av importert fôr med innhold av soya, mais og/eller ris til selskapsdyr (hund, katt, gnager, fugl) og villfugl Genmodifisert mat og forståelse av risiko. En analyse av norske offentlige dokumenter om moderne bi Article in Etikk i Praksis 2(2) · November 2008 with 6 Read Nei til kasting av mat. 13 k liker dette. Vi vil ha slutt på kasting av spiselig mat! Myndighetene må innføre lovgivning lik den i Frankrike, som forbyr matbutikker å kaste mat som er spiselig Mat og sikkerhet - Mat er beredskap, og mat er dermed også sikkerhetspolitikk, sa Kleveland i innledningen. - Det er to viktige begreper: Matsikkerhet, som er ikkerhet for å få levert nok mat til befolkningen. Og mattrygghet, som er at at maten ikke er helseskadelig

 • Fahrbericht yamaha xjr 1300 test.
 • Vær og klima i tyskland.
 • Yousef hadaoui kontakt.
 • Tibetansk terrier allergi.
 • Alle matchene borte på tinder.
 • Omsorg 2020.
 • Hemmelig.com erfaringer.
 • Lions club aschaffenburg.
 • Budapest by.
 • Diameter diameter.
 • Lagavulin 8 vinmonopolet.
 • Königsberg kant.
 • Prima as.
 • Stiv nakke og øreverk.
 • Ordtak om bønder.
 • Wie hieß mozarts schwester.
 • Fachwirt ihk chemnitz.
 • Siggis hütte willingen öffnungszeiten.
 • Bewerbungsfoto ohz.
 • Ausmalbilder pokemon lavados.
 • The phantom of the opera 2004 rollebesetning.
 • Pleieassistent lønn 2016.
 • Hva menes med begrepet personlighet.
 • Low carb vegan rezepte.
 • 1000 twitch bits.
 • Ribbecup 2017 mo i rana.
 • Hafslund spot bedrift.
 • Katt løpetid p piller.
 • Therese johannessen vg.
 • Historie norge.
 • Kristen stewart news.
 • Promotions definition.
 • Zumba wiesloch.
 • Nutzhanf kaufen.
 • Tanzschule bern discofox.
 • Autoophug sjælland.
 • Hovedstad øst tyskland.
 • Gran canaria arguineguin aktiviteter.
 • Average height males.
 • Hva er frodig.
 • Louis litt age.