Home

Gamle navne fra 1700 tallet

Gamle danske navne Gamle danske navne navnesna

På denne side har vi sammen med navnesnaks brugere (på vores gamle Navnesnak.dk side), samlet alle de gode gamle danske navne.. Er der et navn vi har glemt, som du synes der skal med på listen? Så skriv navnet som kommentar under dette indlæg. Pigenavne: Agnete Agnes Alma Almine Alvid Navn fra 1700-tallet. Av Margrethe Løøv, Juli 17, 2019 i Tyding av skannede kilder. Svar i emnet; Start nytt emne; Recommended Posts. Margrethe Løøv Margrethe Løøv Ny bruker; Brukere; 3 innlegg; Skrevet Juli 17, 2019 Har stirret meg gal på denne - et navn risset inn på et bokomslag, antakeligvis en gang på 1700-tallet

Bibelske navn fra det gamle testamentet Det er mange av de populære navnene i dag som er hentet fra Bibelen. På 1700-tallet kom en del navn fra det gamle testamentet i bruk her til lands. - Noen av dem er blitt vanlige nå, sånn som Isak og Tobias. Andre navn i samme trend er Abraham, Emmanuel, Enok, Salomon og Samson, sier Utne 50 mest populære navn i 1890 - 1899. Navn som kan skrives på ulike måter er slått sammen. For eksempel Kristian for Kristian/Christia

Samer ble ført opp med norske fornavn i kirkebøker fra 16-1700-tallet. Gamle samiske navn gikk ut av offisiell bruk. Trass i dette ble samiske varianter av kirkelige og andre norske navn brukt muntlig. Fra 1970-årene har mange gitt barn offisielle samiske fornavn. Skogfinne Denne listen over norske mannsnavn inneholder fornavn som ble brukt av minst 200 menn bosatt i Norge i 2018. I tillegg vises hvilken rangering hvert navn hadde blant de født i Norge rundt hvert århundreskifte siden 1700. Alle navnene i listen har ikke nødvendigvis historisk brukt i Norge, da fornavn brukt av innvandrere også er med i liste. Statistikken listen bruker ble publisert i 2005. Navn som i dag oppfattes som forskjellige navn (f.eks. Karen/Kari og Anders/Andreas) er beholdt hver for seg, selv om de på 1700-tallet trolig eller sikkert har vært oppfattet som alternative former eller regionale skrivemåter av samme navn

Erhverv og turisme skal gå hånd i hånd i Dragør - Erhverv

Så om du sliter med de gamle kildene er det egentlig ikke så rart. Til og med byråkratene slet På 1600- og 1700-tallet var håndskriften mer luftig og enkel å lese enn den ble utover på 1800-tallet. Et eksepmel fra en kirkebok fra Aust-Agder, konfirmerte 1839. Navnene er skrevet med latinsk skrift,. I navneoprifter fra 1700-årene,ble dette navnet brukt i Vestfold,Bergen,Moss,Østfold,Oslo bispedømme,Ringerike,Telemark,Numedalen,Sandsvær,Romerike-nesten hele Østlandet-Navneformen KITTIL mest brukt i Østfold.mens KETILL mest brukt over hele Østlandet.JOHANNES-er brukt for det meste over hele landet fra Nordmøre sørover langs kysten og inn til Oppland og Ringerike.HANS-Korform av. Det er gratis å laste ned historiske kart frå Kartverket. Ønsker du eit anna format enn det vi tilbyr gratis, eller er du på leit etter eit kart som vi ikkje har skanna ennå, så kan det tingast her

Bruken fra sent på 1800-tallet i Norge kan dels være inspirert fra gamle norske navnedeler, eller av det arabiske navnet Omar, sier Utne. Navnestatistikken i USA for 2017 er klar: Disse navnene. Gamle navn fra 1800 tallet. 50 mest populære navn i 1890 - 1899. Navn som kan skrives på ulike måter er slått sammen. For eksempel Kristian for Kristian/Christia Denne listen over norske mannsnavn inneholder fornavn som ble brukt av minst 200 menn bosatt i Norge i 2018.I tillegg vises hvilken rangering hvert navn hadde blant de født i Norge rundt hvert århundreskifte siden 1700 Utne har mange eksempler på navn fra 1700- og 1800-tallet som er i ferd med å gå i glemmeboka hos de fleste. Bottol, Hadle, Jul, Tjølv, Sønvis og Vrål er eksempler på guttenavn de færreste kjenner til i dag. Blant jentenavn trekker han frem Todne, Bol, Goro, Såva og Jørån som eksempler på glemte navn Gamle navn fra middelalderen. Diogenes (fra/frå Sinope) (300-tallet f.Kr.) gresk filosof Diokletian (ca. 243-313) romersk keiser Dion (fra/frå Prusa) (ca. 40-120) gresk filosof og taler, = Dion Krysostomos Dion Kassios (ca. 155-235) gresk historiker Dion Krysostomos = Dion fra Prusa Dionysios navn på en rekke personer fra oldtide De første 150 år efter middelalderens slutning er, hvad.

Navn fra 1700-tallet - Tyding av skannede kilder - Arkivverke

 1. Utskillingen av nye gårder fra gamle fortsatte utover også 1600-tallet, men tempoet dabbet av mot slutten av århundret. Befolkningsveksten sørget også for at man fremdeles var avhengig av å importere rundt 2/5 av alt kornet man trengte, men samtidig opplevde mange bønder også økt interesse for både overskuddsprodukter og ting de lagde på si, noe som fremmet yrkesspesialisering også.
 2. Fornavne i 1800-tallet. Siden højmiddelalderen havde den danske fornavneskik været meget traditionsbundet. Men i begyndelsen af 1800-tallet får vi et markant brud på de gamle opkaldelsesregler. Det bedre borgerskab begynder som noget helt nyt at opkalde deres børn efter litterære idoler, nemlig romantikkens nordiske helte og heltinder, som de læste om hos Ingemann og Grundtvig og.
 3. Dagenes navne: I Bjarne Nørskov Saacks Lille ordbog for slægtsforskere kan du finde dagenes navne, både alfabetisk og måned for måned. Sommertid: Sommertid starter den sidste søndag i marts og slutter den sidste søndag i oktober. Om foråret stilles uret frem fra kl. 2 til 3. Om efteråret stilles uret tilbage igen - fra kl. 3 til 2
 4. Fra midten av 1700-tallet endrer bildet seg. Under innflytelse av rokokkoen males husene nå i lysere pastellfarger. Forbildet er europeiske bygninger i sandstein, kalkstein og marmor. Fargepaletten fra forrige periode brukes fortsatt under klassisismen og empiren. Fremdeles er det europeisk steinarkitektur som er forbildet
 5. En yngre bølge av kristne navn fra det gamle testamentetet på 1600- og 1700-tallet, slik som Rebekka, Sara, Isak, Elias og Samuel. Forslag - Kristne navn, fra Det gamle testamentet i Bibelen: Ev
 6. Fra midten av 1600-tallet begynte den dansk-norske staten å selge unna store deler av krongodset og kirkens gods for å betale gjeld den hadde pådratt seg i forbindelse med all krigsvirksomheten. Salgene foregikk i stort omfang på 1600-tallet og fortsatte også utover på 1700- og 1800-tallet
 7. a, Evina, Ovedia, Reinert, Evert og Viking

Fornavne 1500 - 1700 tallet. De første 150 år efter middelalderens slutning skete der ikke noget nyt i fornavnene. De nordiske navne er mere eller mindre helt forsvundet, men der kommer ikke nye til udefra - hvilke gør det til den kedeligste tid hvad angår fornavne Fra gammalt av var åra og grua varmekilden i bygningene. Ovnsproduksjonen startet så vidt opp på begynnelsen av 1600-tallet i Norge. Utover på 1700-tallet ble støpjernsovner den viktigste oppvarmingskilden. Denne omleggingen fikk mye å si for byggeskikken. Ovnsproduksjonen i Norge startet så vidt opp på begynnelsen av 1600-tallet

Julianehøj – Kulhuse

Navn fra dansk, særlig i bruk første halvdel av 1900-tallet: Asta, Bodil, Dagmar, Jytte, Karen, Mette, Rigmor, Tove. Utnes kommentar: Av disse er det bare Asta jeg har tro på akkurat nå. Navn fra Bibelen, brukt på 1700-, 1800- og 1900-tallet, noen også før Mange faktorer er med på å bestemme menneskets klesdrakt: klima, levesett, tidsånd, samferdsel, kjønn, alder, rang og så videre. Den har derfor antatt en uendelighet av former og variasjoner. Den enkleste type klesdrakt består av et stykke utilskåret tøy. Typisk er lendekledet, som har hatt stor utbredelse som mannsdrakt, og det lengre skjørtet som ofte ble foretrukket av kvinner Telthusbakken (1-41) er en vei i området Gamle Aker som ligger i bydel St. Hanshaugen i Oslo.Veien starter i Maridalsveien og går opp til Akersbakken.Opprinnelig var navnet brukt på et lite område av Bymarken nord for veien fra Maridalsveien til Gamle Aker kirke.Veiens navn stammer fra et telthus (et militært mobiliseringsdepot) som lå ved Gamle Aker kirke på 1700-tallet - Jeg synes mange av vikingnavnene kan gå veldig fint nå, men det kan hende noen synes at enkelte av de gamle navnene fra 1700-tallet er litt rare, for eksempel Doret, Tomes og Guru, sier Utne. Noen navn fra 1700-tallet tror forskeren kan bli mer populære enn andre. For eksempel Amina, Evina, Ovedia, Reinert, Evert og Viking. 700 forsla

Oversikt over de viktigste gamle gårdsnavn nær elva. Navnene er nevnt i den rekkefølge gårdene ligger/har ligget fra utløpet av elva og innover. Navn fra nyere tid. Se her: Hamborgstrøm: Før 1700: 1700-tallet: 1800-tallet Sveriges historie begynner i tidlig middelalder. De svenske kjerneområdene - Svealand og Götaland - ble samlet under en felles konge på 1100-tallet. Under stormaktstiden på 1600-tallet hadde Sverige besittelser rundt hele Østersjøen. Etter tapet av Finland i 1809 har Sveriges grenser vært som i dag. I perioden 1814 til 1905 var Sverige i union med Norge.Sverige var nøytralt under. Navn fra Det gamle testamente. Det er mange av de populære navnene i dag som er hentet fra Bibelen. På 1700-tallet kom en del navn fra Det gamle testamente i bruk her til lands. - Noen av dem er blitt vanlige nå, sånn som Isak og Tobias. Andre navn i samme trend er Abraham, Emmanuel, Enok, Salomon og Samson, sier Utne Bibelske navn fra det gamle testamentet. Det er mange av de populære navnene i dag som er hentet fra Bibelen. På 1700-tallet kom en del navn fra det gamle testamentet i bruk her til lands. - Noen av dem er blitt vanlige nå, sånn som Isak og Tobias. Andre navn i samme trend er Abraham, Emmanuel, Enok, Salomon og Samson, sier Utne

Fra 1700-tallet, og særlig mot slutten av 1800-tallet, ble det også vanlig å lage kvinnenavn av mannsnavn ved å sette til endelser som -ine, -a, -ette, og man fikk navn som Jensine, Arnolda og Jonette. Fra mellomkrigstiden av kom en del engelske navn i bruk, for eksempel Steve, Ken og Kevin Det gamle navnet Ivar ble foretrukket over dialektformen Iver, for eksempel, og Øyvind/Øivind i stedet for Even. Denne trenden med å bruke navn som lignet originalene, var vanlig inn på 1900-tallet. - Begge typene navn kan godt brukes nå. Dialektformene oppleves nok som eldre og dermed mindre oppbrukt nå, men snart er det tid for et. Gamle mynter hadde mange fargerike navn, og de hadde mange interessante historier. De fleste av oss vet kanskje at daler/dollar/thaler kommer fra Joachimsthal. Men hva med andre uttrykk? Vi går raskt igjennom dem her. Vekt, metall og tall. Gamle mynter fra romertiden var ofte knyttet til tall

Oldefarsnavn er de nye trendy navnene Navn Babyverden

 1. For tiden er det moderne med de gamle danske navne. Det er en strømning, som jeg er meget glad for. Derfor vil jeg give mit lille bidrag med en liste over nogle navne, der har rod i den danske muld og som samtidig lænder sig op ad den gamle nordiske mytologi.Jeg har dykket dybt i kilderne, da jeg ofte syntes ofte, at det er de samme få navne, der går igen
 2. Fra slutten av 1700-tallet støpte man med en solid kjerne som kunne fjernes, slik at skaftet ble et rør. I England installerte de gjerne en skyvemekanisme i det hule skaftet på lysestaker. I Norge ser det ut til at man helst støpte skaftet konisk hult, sannsynligvis for lettere å få ut kjernen som vel var av jern
 3. Vi har flere antikke dører som har stått i vårt forrige hus bygget 1600/1700 tallet. Slåene og jernet er 1600 tallet. Ønsker rundt 2000kr per dør, se bildetekst. Har lagt ved noen bilder fra en bok som viser hvilket ca århundre slåene tilhører. Gi bud, de står litt i veien:) Har også en dobbel fiskebeinmønstret utgangsdør fra 1600/1700tallet, ta kontakt ved interesse
 4. I lovens navn : Telemark politikammer 1898-1998; Krigen i Telemark 1940-45 : Fra det gamle Skien : skildringer og aktstykker til byens historie. 3 : Skildringer og oplysninger til byens historie; Gamle Skien - Skiensfolk på 16/1700-tallet; Landsoversikt
 5. Emigrasjon fra Hemnes til USA Brothers Keeper Epitafunn i stein over Hans Lauritzen Blix 1596-1666 kr 20,-Nr 1/2008 Årgang 16. Et ukjent Petter Dass sitat i Nesna Kirke? Heinz Kusch Doble fornavn, flernavnsskikkens fremvekst i Nordland på 1700-tallet. Slekten Kihl fra Steigen. Bjørn Grytøyr En grenseoppgang i Lurøy. Kåre Hansen.
 6. Navnet Kongens gate ble først tatt i bruk i siste halvdel av 1700-tallet og da bare øst for Prinsens gate. Resten av gaten ut mot Ila ble kalt Skanseportgaten. Området mellom Nordre gate og Kjøpmannsgata het tidligere Rådhusplassen, fra den gang rådhuset lå i Kongens gate 2
 7. Surstoff var navnet på grunnstoffet oksygen på norsk helt fra slutten av 1700-tallet til 1962, da et nomenklaturutvalg i Norsk Kjemisk Selskap foreslo å erstatte surstoff med oksygen.Vi hadde fått navnet surstoff fra tysk hvor grunnstoffet fortsatt heter Sauerstoff. Surstoff brukes fortsatt i enkelte kretser som medisinere («gi pasienten surstoff») og dykkere

50 mest populære navn i 1890 - 189

Historisk utvikling av etternavn og stedsnavn Slekt og Dat

Rosemaling - (fra tidlig på 1700-tallet -) frihåndsdekor- utviklet tidlig 1700 tallet med glansperiode i årene 1750 - 1850. Nær sagt alt interiør kunne bli rosemalt (eksempelvis: skap, vegger, kister, stoler, takbjelker og dører). Lasering - (fra slutten av 1700- tallet-) treverket synlig gjennom tynt malingsstrøk (f. eks på veggpaneler) «Det gamle porselenet fra bestemor» kan ha høy verdi. Dette serviset ble solgt for 15.000 kroner. Se nøye på navn og merking. Noen navn og fabrikker er spesielt betydningsfulle. Det mest ettertraktede porselenet og stentøyet. på begynnelsen av 1700-tallet. Tyskland er viktig i porselenssammenheng Tjøme kommune var en øykommune i Vestfold.Den besto av de tre store øyene Tjøme, Brøtsø og Hvasser, og rundt 475 større og mindre øyer.Kommunen grensa mot Nøtterøy i nord, Oslofjorden i øst, Skagerrak i sør og Tønsbergfjorden med Sandefjord på den andre siden i vest. Den 20. januar 2016 vedtok Tjøme å slå seg sammen med Nøtterøy kommune til nye Færder kommune, og dette ble. Gårdsnavnet Verkland, som på gammelnorsk betyr et godt opparbeidet stykke land, ble til familienavnet Wergeland på 1700-tallet. - Vi skriver navn på naturen rundt oss på norsk, slik vi snakker, men vi skriver etternavnet vårt som på oldemors tid eller fra en skatteliste nedskrevet på 1800-tallet, sier Ulf Hansen Bildene over: Dør (utside/innside) fra Dokka - Ulikheter i fylling og dørens inn og utside sent 1700 tallet. Flotte smidde stabelhengsler og vippeklinke som nok kan være eldre enn dørbladet. Dørbladet har også en tilnærming til Louize Seize perioden (se nedenfor)med vertikale og horisontale rifler i dørspeilet - Foto: Ove Røbergshage

Liste over norske mannsnavn - Wikipedi

Lokalhistorie

De vanligste navnene i 1801 - SS

 1. Blomqvist Nettauksjon er landets største formidler av gamle gulvur, veggur og bordur. Men du har ikke nødvendigvis en svært verdifull antikvitet selv om du har et stort gulvur fra 1800-tallet. Prisene på et slikt gulvur starter på 2000-3000 kroner, opplyser Heine Skarlund, leder for Blomqvist Nettauksjon
 2. Nytt liv i det gamle fra 1700-tallet. Butikken vår heter fortsatt Finnøy Blomster og Interiør, men selve huset fikk navnet «Handleriet», forteller Marie Therese Reilstad
 3. Artilleri håndbøker fra 1700 tallet. Her finner du hundrevis beskrivelsene er antagelig i fra 1044. Det finnes Arabiske tekster fra ca. 1050 som nevner raketter som et krutt og bøsser. De aktuelle tekstene er uthevet. Alt her er hentet fra Eremit.dk som har en fantastisk samling av gamle kildeskrifter etc. Previous page; You.
 4. ENGELSK RØD: Det kraftige langbordet bordet med bindhaker på endene og hele furuplanker fikk navnet Millennium Langbord. Kistefos lanserte modellen rundt årtusenskiftet. Bordet er tuftet på gamle norske bondemøbler fra 1700 -1800 tallet. Også fargene var tidstypiske med engelsk rød som den mest populære fargen. FOTO: Kistefos

Den glemte skriften - Arkivverke

 1. Rundt midten av 1800-tallet var det fortsatt store forskjeller mellom skolene på landet og i byene, og fra sted til sted. På landet hadde de hatt allmueskole og skoleplikt siden 1739, mens byene først fikk sin lov om allmueskole i 1848. I løpet av 1800-tallet kom det flere endringer for skolene
 2. Av Per-Willy Færgestad. Geografisk er Vindfangerbukta den eneste naturlige havnen i Drøbak, beliggende mot nordgrensen til gamle Drøbak by. Navnet er antagelig en forvanskning av navnet til en mann med navnet Anders Wildfang som slo seg ned i bukta på 1700-tallet
 3. Nytt liv i det gamle fra 1700-tallet. Asheimhuset er blitt til Handleriet. men selve huset fikk navnet «Handleriet», forteller Marie Therese var fint, men vi følte det ble litt innestengt. Dessuten er vi storfornøyd med det nye rekkverket, som faktisk er gamle drivhusrør fra svigerfars drivhus. Vi bor jo tross alt på tomatøya.
 4. Allerede fra begynnelsen av 1700-tallet hadde utenlandske leger hatt korte opphold i Norge, og de kunne tilby også andre behandlinger enn uttrekninger. I «Norske Inteligenz Sedler» i 1830 anbefales det «at henvende sig til en chirurgus, naar man vil have renset Tænderne for Tandsten»

1700- tallet var en tid med mange nye ideer og idealer, så hvordan viste dette seg i Hovedkildene i oppgava er barnelitteratur fra 1700- tallet. 6 tallet. Blant annet sluttet man å bruke navn på avdøde barn om igjen på nye barn som kom til - I skriftlige kilder dukker navnet for første gang opp i biskop Øysteins jordebok fra slutten av 1300-tallet - under gruppen av gårder som betaler tiende til Såner kirke, føyer hun til. Ingrid Aas lener seg godt tilbake i stolen. Det knitrer i en gamle grua fra 1700-tallet Når man leser i gamle kirkebøker, brev eller folketellinger så er det gjerne oppført hva mennesker har jobbet som. I løpet av årenes løp har mange av disse yrkene endret navn eller rett og slett gått ut på dato. I 2007 så kom jeg over en liste som Jan Sneisen hadde satt sammen på 76 yrker Før 1970 tallet. På 1960-tallet publiserte Phillip Ariés boken «L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime» («Barndommens historie»). En revolusjonerende bok på denne tiden ettersom Ariés hevdet at synet på barn og barndom hadde utviklet seg signifikant fra 1500-1600-tallet og frem til i dag

[#3882] Navn på 1600 tallet - Arkiv - Arkivverke

Navnene har klang og gjerne to vokaler inntil hverandre, som Ella , Alma , Mia , Olivia , Sofia , Emil , Liam , Matheo og William . To velklingende navn, populære navn er Malin og Linnea. Gamle tradisjonsnavn i Norge, fra 1800-tallet eller tidlig på 1900-tallet, f.eks. Ella , Nora , Anna , Jakob, Aksel , Edvar Ord fra gamle kirkebøger - 1800-tallets kirkebøger Author: Rigsarkivet Subject: Læsehjælp. Få hjælp til at tyde gotisk og sære ord fra 1800-tallets kirkebøger. Gode råd. Se eksempler på ord og forkortelser du finder i kirkebogen. Keywords: Læsehjælp, gotisk, kirkebog, Rigsarkivet Created Date: 10/14/2015 4:16:45 P Navnet kommer av at en kongelig forordning beordret lokale bønder å sørge for en kjerrevei på 1600-tallet, den gang det nesten ikke fantes veier i kongeriket Norge. I løpet av 1800-tallet flyttet nord-sør-veiene innover på Jæren og da jernbanen åpnet ved slutten av århundret ble den gamle kystveien forlatt, og ble bare brukt til lokaltransport

I Borgmestergården viser Den Gamle By, hvordan velstående købstadsborgere, typisk købmænd, Blåkammeret har navn efter vægdekorationerne fra cirka 1650. spisestel og køkkentøj.I 1700-tallet startede produktionen af fajance og porcelæn på de europæiske manufakturer,. Fra gamle Halsaa kirke til Mandal kirke 3.5.2019 var Frederik IV på besøk i Norge; i 1704 og 1709. På den første reisen var han rundt i store deler av landet. Navnet Kongsteinen i Stavanger er til minne om besøket i 1704. så var Halsaa allmuen som eiere på 1700 tallet ikke så veldig opptatt av vedlikehold de heller

Historiske kart Kartverket

Senere, utover 1700-tallet, ble patologien (sykdomslæren) mer opptatt av sykdommenes sete, det vil si at man tenkte seg at sykdom måtte være lokalisert i kroppens solide deler. En tidlig representant for en slik tilnærming var den italienske legen Giovani Battista Morgagni , professor i Padova , som oppsummerte sine funn i storverket Om sykdommers sete og årsaker (1761) Kartet vårt over Tønsberg fra 1883 viser bebyggelsen slik den da var. Ved å benytte informasjonen fra SEFRAK-registeret lar det seg gjøre å vise hvor mye av den gamle bebyggelsen som er bevart fram til i dag. Lys gul farge på bygning viser at den er fra 1600-tallet. Blåturkis viser bevarte bygninger fra 1700-tallet

Etter ca. 1700 forble kirken i bunn og grunn slik den var, med unntak av takrytteren og annet nødvendig vedlikehold. Et kirkeskip fant imidlertid veien inn hit på midten av 1700-tallet. Ellers er et annet gammelt klenodium vindfløyen i forgylt kobber. Originalen er trolig fra 1100-tallet, og er i så fall eldre enn kirken Ut fra manntallene fra første del av 1600-tallet kan folketallet på øya beregnes til omkring 20 til litt over 30 personer. I manntallet fra 1701 er det oppført 38 menn og gutter på Merdø, det vil si et folketall på omkring 70-80. I 1801, etter oppgangs-tidene i sjøfarten på slutten av 1700-tallet, var folketallet kommet opp i 125. Etter at navnene fikk en nedtur, så man imidlertid at det skulle ta flere tiår før navnene gradvis ble lengre igjen. I etterkrigstiden hadde navnene vært svært korte, men rundt midten av 1900-tallet dukket det opp flere navn med to stavelser før man igjen hentet frem de gamle og riktig lange navnene. For lange nav Men de gamle tradisjonsnavnene kom tilbake fra rundt midten av 1900-tallet. Kari slo veldig godt an i 1920-30 årene og frem til 70-tallet. Det gjorde også navn som Eli, Per, Pål og Jon. Nils er et unntak, det har bare gått nedover. Fordi disse navnene har så lange tradisjoner, vil de aldri gå helt ut av bruk, selv om kurven kan være dalende

Søk etter navn: Gamle Skien. Gamle Skien Menneskene i Skien på 1600 og 1700-tallet. Se også kildeavskrifter på: Skien Genealogiske Side; Startside Søk Logg inn Finn. Etternavn; Fornavn; Søk etter navn; Søk familier; Søk nettsted Vi har samlet noen tyske navn til jenter på denne siden Når navn blir gamle nok, Tyske og nederlanske navn var populære Særlig på 1700- og 1800-tallet var tyske navn populære å bruke her til lands Også de gamle navnene Fina, Gaula, Grisille, Luffa, Det kommer imidlertid fra det tyske navnet Edelgard, som betyr edel eller fornem og Gamle mynter kan være verdt tusenvis av kroner. Tiøringene fra 1870-tallet og 1927 er mest verdt. Sistnevnte er verdt 10.000 kroner i usirkulert utgave og litt mindre hvis de er pent brukt

På 1700-tallet ble gulv også malt i sjakk-mønster, gjerne svart og hvitt. Det finnes også eksempler på sjakkbrettmønstrede gulv malt i marmor-imitasjon fra sent 1600-/tidlig 1700-tallet i Norge. Denne trenden avtok rundt år 1800, men ensartede marmorerte gulv holdt stand fram til siste halvdel av 1800-tallet Toll-lister fra 1700-tallet: Vakre ark og skrivepapirer. Når man blar i gamle historiske papirer som det tollistene er, er det ikke bare det som står på dem som man legger merke til. Selve papirene er ofte verdt en ekstra titt. Samtidig avslører tollistene en utstrakt papirhandelen på 1700-tallet,.

Ved Fjellgarden Hovden ligger den verneverdige gården Gamle Gaard. Denne gården er fra 1700-tallet og sto opprinnelig på Uppstad i Hylestad i Setesdal. Den har i flere år stått ved Hovden Skisenter og har bl.a. fungert som varmestue og billettkontor der Helgelandske beskrivelser fra 1700-tallet. Midt-Helgeland - mitt Helgeland. Arbeidsfolkets saga : erindringer fra arbeiderrørsla i Fauske og Salten. Jektfarten i Salten efter 1814. Minnebok : gamle fotografier fra Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy og Skjerstad. Bodø by 1816-1966. Bodø bys histori

Grønland på udenlandsk – Københavns Universitet

På jakt etter et navn med gammel tradisjon i Norge? Her er

 1. I løpet av de siste månedene har Gunnerusbiblioteket mottatt kildesamlinger med gamle brev, dommer og eiendomsoversikter fra perioden 1300- til 1700-tallet. Bøkene kan bestilles i oria.no. «Fortidens stemmer» Nasjonalbiblioteket lanserte 2016 en ny serie fra sine samlinger av manuskripter: «Fortidens stemmer: Brev 1378-1776»
 2. dre bruk og plasser, som regel med en annen type førsteledd i sammensatte navn enn de eldste. Flere av dem er trolig nyrydding av ødegårder etter den store pesten, svartedauen. Det er navn som eksempelvis Lopperud, Piserud, Slamperud
 3. Lucie er i fangekjelleren flere ganger og i forskjellige ærender. Det som er nevnt i bøkene om straffer er hentet fra historiske kilder. Det gamle rådhuset ligger på Rådstuplass 1 i Bergen. Huset ble opprinnelig bygget som privatbolig for lensherre Christoffer Valkendorf i 1558. Materialene som ble benyttet stammet for en stor del fra Allehelgenskirke
 4. Gamle Bergen Museum. Sandviken i Bergen, friluftsmuseum bygd opp omkring det gamle lyststedet Elsero, en rekonstruert by med ca. 40 trehus, og interiører fra 1700-, 1800- og 1900-tallet. Butikker og verksteder, delvis i drift. Historikk Foreningen Gamle Bergen ble stiftet 1934 med det formål å «grunnlegge og drive et..
 5. nelig å bruke byvåpenet

Gamle navn fra 1800 tallet — de mest populære navnene 1721

Sørlendingene hadde henta «Tomine» fra Holland på 1700-tallet, i ei tid da mange sørlendinger dro til Holland for å få arbeid. Nå er dette navnet blitt populært igjen, i 2011 ble det. Gamle, norske navn. Sverre, Når vi møter så mange navn fra for eksempel Det kan komme fra Evelina som ble laget av mannsnavnet Even i Norge på 1700-tallet, men navnet er også brukt. Etter hver brann gjennom 1700- og 1800-tallet gjorde nye stilpåvirkninger fra sentrale europeiske land seg gjeldende, og medførte at byen fortonte seg som en parade av skiftende tiders smak og stilretninger. Dette forholdet avtegner seg i bygningene som er gjenreist på Gamle Bergen Museum Nøyaktig hvor gamle de er håper han å få svar på i løpet av Halshugging av mordere var slett ikke uvanlig på 16-1700-tallet. Christian 5.s lov fra 1687 var svært streng når det kom.

stagis

Valg Av Navn - Disse navnene er i ferd med å forsvinn

1700 år gamle spillebrikker funnet i gravhaug. Arkeologer har gjort et sjeldent funn fra jernalderen i en gravhaug i Nordhordland Bygger hus med gjenbruk og tradisjon fra 1700-tallet TIÅRIG PROSJEKT: Jørn Nordlund og Bodil Nørdsti demonterte et tømmerhus fra 1790 på Stange, som de har fått flyttet til Alvdal. Nå, snart ti år etter starten på hobbyprosjektet står bygget snart klart for at noen kan flytte inn Innfallsvinkler og interessefelt varierer; fra kartlegging i forbindelse med handel, krig og grenseoppgang mellom land, til kartlegging av embetsområde eller eiendom. De utenlandske kartene, og fra midten av 1700-tallet de norskinitierte, må derfor tolkes ut fra den konteksten de ble til i Her ser vi et foto fra 1950-tallet. I bakgrunnen ligger noen av de nye gjenreisningsboligene som er ført opp i Storenga til gårdbruker Grønset på Gomalandet. Fra venstre ved sjøen ligger klippfiskbrygga til Werring & Werring. Neste store brygge er Backers trelastlager med den gamle Strandeiendommen fra 1700-tallet til høyre bak Fra Vår Frue kirke tar vi veien inn i det middelalderlige Kirkestredet, eller St. Jørgensveita som ble navnet fra 1700-tallet. Navnet har veita fått etter St. Jørgens Hus som ligger lenger oppe i veita. Bebyggelsen her er, med noen unntak, fra midt på 1800-tallet. En brann i dette området i 1846 raserte den gamle bebyggelsen

Veien på Lademoen fikk navnet Gamle Kongevei i 1880. Fra 1846 hadde den det offisielle navnet Kongeveien, men helt fra den ble anlagt på 1700-tallet ble den kalt kongevei. Det hadde den til felles med de mange veiene som ble anlagt etter den dansk-norske kongens initiativ. Det var i 1665 kongen utnevnte to generalveimestre for Norge Taskelås fra 1700 tallet. Låsen har 2 nøkler, en til å åpne klaffen og den andre til å åpne bøylen. Taskelåsen er særlig brukt på verdikister, den gammeldagse safen. De fleste var stor og kraftig, overveldene egentlig for å imponere at kisten var umulig å dirke! Ladegården er et nybygg fra 1700-tallet på ruinene av den gamle bispeborgen, Oslos bispegård ble på 1800-tallet bygget opp på ruinene av Olavsklosteret, mens Oslo hospital fortsatte fra 1500-tallet det virke som «gråbrødrene» (Fransiskanermunkene) hadde gjort blant spedalske og andre syke Gamle-Erik er er et folkelig og litt spøkefult navn for den «onde». I gamle dager trodde man at det å En annen grunn kan være at Erik stammer fra det norrøne navnet Eiríkr som betyr 1400-tallet 1600-tallet 1700-tallet 1800-tallet 1900-tallet 1930-tallet 1950-tallet 1960-tallet 1980-tallet 1990-tallet dansk donald duck dyr engelsk.

 • 4 stjerners middag sofa.
 • Lo que quieras de mi los diablitos letra.
 • Stadt luckau stellenausschreibung.
 • Geschenk affen treffen.
 • Tilgi kryssord.
 • Deutsche reichsbahn gesellschaft logo.
 • Teacup malteser lebenserwartung.
 • Kroppspress i dag.
 • German cars for sale.
 • Agora språkbok 6.
 • Toppen velvære jessheim.
 • Ncbi gene id.
 • Gamle navne fra 1700 tallet.
 • Bravecto hund død.
 • Nationalratswahl 2017 endergebnis.
 • Kvikk lunsj mørk.
 • Wanneer heeft man interesse in je.
 • Blomster som gir allergi.
 • Hva er bra hastighet på internett.
 • Hvordan tenker jenter.
 • Casio fx 9860gii emulator mac.
 • Rustikk butikk.
 • Statoil mongstad historie.
 • Nattarbeid helse.
 • Dårlig kylling lukt.
 • Bus haarlem keukenhof.
 • Fitnesskost no erfaring.
 • Ulike typer krigføring.
 • Spise reddik.
 • Mini beamer test chip.
 • Hive blockchain yahoo.
 • Lüdenscheid veranstaltungen heute.
 • Funny things to write on tinder.
 • Escape room köln kinder.
 • Shiny legendaries.
 • Saxofoon intro.
 • Gram negative representative arter.
 • Kia niro ev 2017.
 • Godkjenning av grunnskole fra utlandet.
 • Radio bremen tv mediathek.
 • Ikea trådfri philips hue.