Home

Arbeiderpartiets ideologier

Om Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

 1. Vår ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. Vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiets partiprogram 2021-202
 2. Arbeiderpartiet (Ap), tidligere Det norske Arbeiderparti (DNA), er et norsk sosialdemokratisk politisk parti.Arbeiderpartiet det største partiet i Norge, målt i antall medlemmer og oppslutning ved stortingsvalget i 2017.Partiets leder er Jonas Gahr Støre, nestledere er Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran, mens Kjersti Stenseng er partisekretær
 3. I Arbeiderpartiets tidligere program har visjonen vært: «En rettferdig verden uten fattigdom i fred og økologisk balanse.» Vi må bekjempe ytterliggående og voldelige ideologier. Solidaritet sveiser mennesker sammen og en lenke er ikke sterkere enn det svakeste ledd
 4. e kristne venner mener at Arbeiderpartiets ideologi er i samsvar med de første kristnes samfunn
 5. Ideologiene spiller ikke en så stor rolle lenger. Men ofte snakker vi om en høyre- venstre-akse i norsk politikk. På høyre side finner vi de partiene som er konservative og økonomisk liberalistiske partier, på venstresida finner vi sosialistiske partier, og i midten finner vi sentrumspartiene

Yrvin, tekstanalyser av Arbeiderpartiets partiprogrammer, og kontrastering med hjelp av sekundærkilder finner denne oppgaven ingen substansielle empiriske beviser for at det har vært klare observerbare ideologiske skifter Arbeiderpartiets ideologi i perioden 1994-2013. Men Arbeiderpartiet er ikke ideologisk dødt av den grunn. Hvor vikti Dette er en liste over politiske ideologier.Mange politiske partier baserer sine politiske handlinger og programmer på en ideologi.Innenfor samfunnsfaget er en politisk ideologi et bestemt etisk sett med idealer, prinsipper, doktriner, myter eller symboler på en sosial bevegelse, institusjon, klasse eller større gruppe, som forklarer hvordan samfunnet bør henge sammen og tilbyr en form for.

Arbeiderpartiet - Wikipedi

Arbeiderpartiet og ideologi Kristne Arbeider

 1. I Arbeiderpartiets tidligere program har visjonen vært: «En rettferdig verden uten fattigdom i fred og økologisk balanse.» Vi må bekjempe ytterliggående og voldelige ideologier
 2. Postadresse. Arbeiderpartiets stortingsgruppe Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo Telefon: 23 31 33 20 E-post: ap.postmottak@stortinget.no Arbeiderpartiet. Postboks 8743, Youngstorget, 0028 Osl
 3. Etter 5 års samarbeid med nazistene under krigen, ble den nazistiske ånd og ideologi smittet over på Arbeiderpartiet. Hvor godt AP folkene samarbeidet med nazistene under 2. krigen, er det ingen som har fått tillatelse til å skrive historie om. Dette er et mørkt og hemmelig kapittel i Arbeiderpartiets krigshistorie
 4. Arbeiderpartiets ideologi bygger på sosialistisk tankegang. De går under de rød-grønne partiene, og fører da en del av den samme politikken som for eksempel sosialistisk venstre parti. Arbeiderpartiet vil at staten skal ha mye makt. Hovedsakelig kan man si at arbeiderpartiets grunnverdier er frihet, likhet og solidaritet

Les også: Arbeiderpartiets barnehagepolitikk - fra pragmatisme til ideologi? Del denne artikkelen: Relaterte artikler. Barnehager: Utredning uten bakkekontakt. 16. januar 2020 Varslene var mange og konkrete. Men da tyske soldater marsjerte opp Karl Johans gate i Oslo, 9. april 1940, med hornmusikk foran, kom okkupasjonen som et stort sjokk. Arbeiderpartiets tabber og naivitet kan ha ideologisk forankring Partiskolen går over fire trinn/ kursdager og vil ta for seg et bredt spekter av temaer som er nyttig for både medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte i Arbeiderpartiet: Arbeiderpartiets historie og ideologi, partikultur, organisasjonsarbeid, partidemokrati, nasjonal politikk, regional politikk, lokalpolitikk og valgkamp Arbeiderpartiets maktspill. Veien, sannheten kollisjon med gamle konsesjonsprinsipper som går helt tilbake til 1906.Delprivatisering er ikke kjent for å ha vært Arbeiderpartiets ideologi

Er Arbeiderpartiets ideologi i samsvar med det kristne

 1. Arbeiderpartiets ideologi er vårt politiske kompass og i vanskelige spørsmål er det den som hjelper oss med å finne de gode løsningene Arbeiderpartiet er kjent for. Hadia Tajik innleder og reflekterer over vår ideologi på Buen kulturhus i Mandal 15. august kl 18.00. Møtet er åpent for alle
 2. Sosialdemokrati er en betegnelse på moderate og reformorienterte former for sosialisme. Politiske partier som forfekter en slik ideologi, omtales gjerne som sosialdemokratiske partier, og personer som kretser til disse, kalles gjerne sosialdemokrater. Det forekommer også at land eller politiske systemer omtales som sosialdemokratiske, dersom slike partier har vært toneangivende i.
 3. 16. august 2013 kl. 16:56 Se Støres foredrag om Arbeiderpartiets ideologi. Jens Stoltenberg (Ap) er den eneste partilederen som ikke stiller i foredragsserien om partienes visjoner og ideologi.
 4. Men Arbeiderpartiets ideologi ble stadig dunklere utad. Vi bør tilkjenne Morgenbladets kommentator i 1978 rett i at sosialismen nå skulle komme bakveien, gjennom en operasjonalisering trinn for trinn, i retning av stadig mer statsstyring under partiet

Det ser ut som om Frøland, i motsetning til de fleste av oss andre, ikke er opptatt av hvordan totalitære og rasistiske ideologier vinner fram. Hitler-regimet dukket jo ikke opp som troll av eske i 1933. Det vokste fram av 1920 tallets ideologiske og politiske strider, en skakkjørt økonomi, sosiale problemer og antisemittisk propaganda Hadia har stor kunnskap om arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiets ideologi, og i den politiske debatten bruker hun ideologien aktivt. VGs politiske redaktør Hanne Skartveit uttalte nylig til Hadia i en podcast: Jeg har sjelden opplevd et større talent komme inn i norsk politikk enn deg, begavet, skarp og direkte, skriver og tenker godt, du har veldig raskt kommet veldig langt, og nå er. Men ideologi er ikke noe man diskuterer lenger og jeg har mange ganger tenkt at kanskje omgås ikke Arbeiderpartipolitikere folk som har svært dårlig råd, Så kom de som kjente Arbeiderpartiets historie på banen i Arctic Center-saken! Og ikke minst kom AUF på banen Arbeiderpartiets politiske pilegrimer. SVs støtte til Hugo Chavez og andre revolusjonære ledere peker mot deres hjemlige ideologi. 17.07.2015. Stryk den som ikke passer

Frps fall stanset opp

Historie. Det Forenede norske Arbeiderparti ble etablert som et sosialistisk parti ved fremveksten av den sosialistiske ideologi og sosialisme.Det ble stiftet 21. august 1887 ved Ormetjern i Barbu kommune utenfor Arendal med sagbruksarbeider Anders Andersen, opprinnelig fra Jevnaker, som formann. Samholdbevegelsen, som ble etablert etter Arendalskrakket høsten 1886, tok iniativ til. Arbeiderpartiet eller Arbeidarpartiet (), (Ap) eller Bargiidbellodat (), är ett socialdemokratiskt parti i Norge.Det är landets största parti med 55 representanter i Stortinget 2013.Dess officiella namn var tidigare Det Norske Arbeiderparti/Det Norske Arbeidarpartiet (DNA), men 2011 ändrades det för att stämma överens med den benämning som används i dagligt tal

Arbeiderpartiet (også kjent som Apepartiet eller Apenes Parti, også markedsført under navnet LO) er en norsk mafiaorganisasjon stiftet i Arendal i 1887 ved sammenslåingen av organisasjonene «Arbeider» og «Partiet». Partiets første leder var Marcus Thrane, det er usikkert om Thrane selv noen sinne var klar over at han satt som leder for Arbeiderpartiet fra 1887 til sin død i 1890 Ved hjelp av to dybdeintervjuer av nøkkelinformantene Martin Kolberg og Karin Yrvin, tekstanalyser av Arbeiderpartiets partiprogrammer, og kontrastering med hjelp av sekundærkilder finner denne oppgaven ingen substansielle empiriske beviser for at det har vært klare observerbare ideologiske skifter Arbeiderpartiets ideologi i perioden 1994-2013 I Arbeiderpartiets kontinuerlige og hodeløse forsvar av EØS-avtalen, overnasjonalitet og markedsliberalisme, ligger mye av årsaken til at vi igjen er i en tid der arbeidere går fra arbeidsplass til arbeidsplass - med lua i hånden og spør om arbeid. I november 1994 sa det norske folk for andre gang nei til norsk EU-medlemskap Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Vår ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati

Norsk pressestøtte på ca 2 milliarder kr pr år, deles i dag ut til utvalgte aviser som er lojale mot arbeiderpartiets politiske ideologi. Derfor fungerer pressestøtten som en ulovlig politisk korrupsjons aktivitet, der penger deles ut til sine lydige samarbeidspartnere, i ren mafia stil Arbeiderpartiets sårbarhet. Det har ikke på noe tidspunkt vært grunn til å hevde at Arbeiderpartiet har latt hensynet til terroristers rettsikkerhet gå foran nasjonal sikkerhet. Publisert: 19. mar 2018 Først en takk til kommentator Håvard Nyhus for hans innlegg på side 2 i VL 17. mars Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Vår visjon er at enkeltmennesker sammen skal skape et fritt og rettferdig samfunn, der økologi settes foran økonomi og menneskelige verdier foran materiell velstand Horten skal være et godt sted å bo for alle. Fullt navn (påkrevd) Send kvittering på e-post (påkrevd) Ja, jeg vil få oppdateringer på e-post fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og andre politikere. Støtt Arbeiderpartiet For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner

Samfunnsfag YF Vg2 - Hva står de politiske partiene for

 1. Arbeiderpartiets Frp-politikk. Dato: 10 mar 2011 Forfatter: Kolon-nett 0 Kommentarer. Først litt opprydding i ideologidefineringen. Vi har grovt sett tre politiske ideologier her i landet: Det konservative, gjerne kalt verdikonservative eller også reaksjonære,.
 2. Det slo Arbeiderpartiets næringspolitiske talskvinne Else-May Botten, finanspolitiske talsmann Jonas Gahr Støre og landbrukspolitisk talsmann Knut Storberget fast da de torsdag offentliggjorde partiets nye landbrukspolitiske plattform. Les også: - Bygg landbrukspolitikken på kunnskap, ikke ideologi! Støre: - Ny vekkelse i Ap
 3. Tema: Arbeiderpartiets ideologi, Hvor står vi, hvor går vi? Innledere Ole J Johannessen & Eilert Jan Lohne. 21. jan, kl. 16:00 — 18:30, Bergen rådhus, Infosenter Kaigaten 4 På alle møtene blir det servert kaffe/te. Alle er hjertelig.
 4. En av Arbeiderpartiets beste ideologer gjennom tidene skal snart gi seg. Her er et fantastisk innlegg Martin Kolberg hadde på årsmøte til Skien Arbeiderparti i 2018

Velferd blir kampsak nummer én for Arbeiderpartiet Velferdspolitikken blir Arbeiderpartiets viktigste sak fram mot årets kommunevalg, fastslår Ap-leder Jonas Gahr Støre Den siste målingen er jo ikke bare spesiell fordi den har AP under 20 prosent men den har jo absolutt alle småpartiene over sperregrensa. Rødt (6,1), Venstre (4,3), MDG (4,7) og Krf (5,1) Hadde vært et artig valgresultat X

Tromsø skal være et godt sted å bo for alle. Fullt navn (påkrevd) Send kvittering på e-post (påkrevd) Ja, jeg vil få oppdateringer på e-post fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og andre politikere. Støtt Arbeiderpartiet For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner Arbeiderpartiets barnehagepolitikk - fra pragmatisme til ideologi? Publisert: 28.09.2020. Aslak Versto Storsletten. Barnehagepolitikk har stått sentralt i Arbeiderpartiet i over 50 år. I store deler av perioden har det vært en tydelig pragmatisme i partiets forhold til private barnehager Venstres historie. Venstre ble stiftet den 28. januar 1884 og er Norges eldste parti. Venstre vektlegger både stor individuell frihet og sterkt sosialt ansvar.Partiet har i nyere tid engasjert seg sterkt i sosialpolitiske saker som skole, miljø, skaping av nye arbeidsplasser, velferd, og i distriktspolitikk/levende folkestyre Arbeiderpartiets historie Arbeiderpartiet - Wikipedi . Arbeiderpartiet (Ap), tidligere Det norske Arbeiderparti (DNA), er et norsk sosialdemokratisk politisk parti.Arbeiderpartiet det største partiet i Norge, målt i antall medlemmer og oppslutning ved stortingsvalget i 2017.Partiets leder er Jonas Gahr Støre, nestledere er Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran, mens Kjersti Stenseng er. Innledning «Hva Mekka er for Islam, og hva Moskva er for kommunistene, var Wien den gangen for oss sosialister», skriver Haakon Lie i boken Loftsrydding (1980): «Der var den mønsterbyen bygd, som vi hadde drømt om i unge år. Til det røde Wien gikk våre tanker og våre veier.» 1 Lie besøkte Wien i 1933, som en av de siste tillitsvalgte fra Arbeiderpartiet (Det norske Arbeiderparti.

Video: Liste over politiske ideologier - Wikipedi

I Arbeiderpartiets historie ligger det tykke lag med slike bestrebelser. Sosialisten Øverland i 1931 skrev det slik: «Stryk kristenkorset av ditt flagg, og heis det rent og rødt». Sosialistene synes gjennom embetsverket - og på en særdeles stille måte - å ha fått lovendringer på plass Sunndal skal være et godt sted å bo for alle. Fullt navn (påkrevd) Send kvittering på e-post (påkrevd) Ja, jeg vil få oppdateringer på e-post fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og andre politikere. Støtt Arbeiderpartiet For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner

Ideologien vår, hva vi sier og hva vi mener Arbeiderpartiets begreper og hva de betyr for oss Nyheter Frihet, likhet, solidaritet, fellesskap og jevn fordeling Vi politikere har et stammespråk. Vi har et sett begreper som for oss er selvfølgelige, men. Men selv om vedtaket ble opphevet, bevarte partiet ideologien. Arbeiderpartiets politikk støttet helhjertet opp om den tradisjonelle arbeidsdelingen mellom kjønnene, også etter at yrkesforbudet forsvant. Etter krigen innførte de i stedet Samskatten, en ordning der ektefellene ble liknet felles som ei inntekt Arbeiderpartiets stortingsrepresentant hevder at Jonas Gahr Støre, som leder av Arbeiderpartiet, har knyttet sterkere bånd til fagbevegelsen. Sterkere enn i Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli og Reiulf Steens ledertid? Odvar Nordli ledet LO-DNA-komiteen som la fram forslag til Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 Arbeiderpartiets klimafiendtlige politikk undergraver derfor ideologien de hevder de er forkjempere for. Det tar fra dem kredibilitet i arbeidet for et solidarisk Norge og verden, så vel som i klimasaken

PARTIPROGRAM 2017-2021 Alle skal med

 1. Kl. 17-20 Om Arbeiderpartiets historie, ideologi, partikultur og organisasjon.Dag 2. Kl. 10-15 Praktisk styrearbeid og Arbeiderpartiets digitale verktøy. Frokost fra 9:00. Påmelding til akj@arbeiderpartiet.no Husk å oppgi ditt verv og partilag
 2. Hun fant gode løsninger i kompromisser, samtidig som Arbeiderpartiets grunnholdninger, ideologi og partiprogram lå som et stødig kompass. Lene var en sterk og sentral leder av kvinneutvalget i Oslo Arbeiderparti fra 1984 til 1987. Hun var nestleder i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse fra 1992 til 1998
 3. Mange trekker i disse dager fram Arbeiderpartiets retningsløshet og mangel på idérikdom som forklaring på deres fall på meningsmålingene. Det gjør de trolig rett i. Det Arbeiderpartiet mangler ser ikke først og fremst ut til å være politikk, men en manglende vilje til å styre etter en ideologi
 4. Hedmark Arbeiderparti og Elverum Arbeiderpartier inviterer til et inspirerende møte med Hadia Tajik i vår ideologi. Møtet holdes på Lille Gråberg i Elverum - torsdag 19. mai kl. 18.00 - 20.00. Hadia har stor kunnskap om arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiets ideologi, og i den politiske debatten bruker hun ideologien aktivt
 5. Arbeiderpartiets partilederforedrag 2017. Hadia Tajik om hvordan Arbeiderpartiet vil forandre Norge. 10.08.2017. 19:00. Oslo . Foredrag Etter hvert som valgdagen for stortingsvalget nærmer seg, snevres rommet for ideologi, lengre resonnementer og diskusjonen av store veivalg inn. Litteraturhuset har derfor invitert partiene til å holde.

Arbeiderpartiet

DREINING: Arbeiderpartiets venstredreining viser at de er mer opptatt av prinsipper og ideologi enn et godt skoletilbud som gir foreldre og elever valgfrihet, skriver Kjell Ingolf Ropstad. På bildet ser vi Ap-nestleder Hadia Tajik Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg stiller ikke, så Jonas Gahr Støre holder foredrag om Arbeiderpartiets ideologi i hans sted. Foto: NRK/Scanpix Vilde Helljesen Journalis

Når vi går til valg gir vi stemmen vår til et politisk parti. Alle partier har et mål om et best mulig samfunn, men de er ofte uenige om hvilken vei som er den beste til målet Slik vil SVs ideologi se ut i praksis, hvis den får spille seg ut fritt i bare ti uker. Å være et sosialistisk miljøparti gir oss retning og trygghet i den praktiske politikken. Alt vi gjør skal bidra til å nå våre to store mål: En verden der makt og ressurser er rettferdig fordelt, og en verden der naturens tålegrenser respekteres Merete og Hanne informerte så om siste nytt fra Fellesnemda for kommunesammenslåinga. Deretter fikk vi en god innføring i Arbeiderpartiets historie og ideologi av Desire Helen Craggs, med gruppeoppgaver og mange flotte ideer til Nordre Follo Arbeiderparti. Dette var et engasjert og motiverende medlemsmøte

Under Emil Stangs ledelse ble viktige prinsipper for Høyres arbeid trukket opp: Høyre skulle være et sosialt reformparti som arbeidet innenfor de konstitusjonelle rammer et parlamentarisk demokrati setter.. Oppslutningen om Høyre har variert betraktelig. Størst andel velgere hadde Høyre i 1894 da 49,4% stemte Høyre. Høyre har dermed aldri hatt rent flertall på Stortinget Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, og partiets symbol er den røde rosen. Vi ble stiftet i 1887. Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv Etter siste kommunestyremøte kan vi konkludere med at Arbeiderpartiets ideologi er viktigere enn fornuften og hva som er best for de gamle i Tønsberg kommune Arbeiderpartiet - AP fra Oslo Sentrum, 100355382S1 - Arbeiderpartiet - A

I Arbeiderpartiets storhetstid sa partiet nei til høyrepolitikk, nei til ytre-venstrepolitikk, og ja til gode løsninger. Privatisering er Høyres ideologi. Fædrelandsvennen En progressiv patriotisme sikret Arbeiderpartiet på New Zealand rent flertall ved valget for to uker siden, det er noe Ap her hjemme kan lære av Vår ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. Vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 Stortingsgruppa 2017-2021 Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter. I stortingsvalget i 2017 fikk Senterpartiet 10,3 prosent av stemmene Arbeiderpartiets ideologi er vårt politiske kompass og i vanskelige spørsmål er det den som hjelper oss med å finne de gode løsningene Arbeiderpartiet er kjent for. Hadia Tajik innleder og reflekterer over vår ideologi på Buen kulturhus i Mandal 15. august kl 18.00. Møtet er åpent for alle. Teater for hele fylke Arbeiderpartiets største opplæringsopplegg siden 1900-tallet er i gang! Partiets tillitsvalgte i alle kommunepartier skal få tilbud om skolering i løpet av 2018, og nå har turen kommet til Moss. Det blir 3 kvelder fulle av spennende undervisning, diskusjoner og idemyldring om Arbeiderpartiets arbeid, ideer og hverdager

Den store historien - Arbeiderpartiet og Norge - YouTub

Les kilde 2 og vurder Arbeiderpartiets politikk i 1928 i forhold til i 1918 (kilde 1). Hornsrud-regjeringen fikk bare sitte i to uker i 1928, men i 1935 dannet Johan Nygaardsvold en Arbeiderpartiregjering som ble sittende i flere år. Les kilde 4 og vurder hva som har endret seg ved Arbeiderpartiets politikk fra 1918 og 1928, til 1935 ARBEIDERPARTIETS NEDERLAG. Posted on 20/04/2006 by baj «Det å bygge velferdsstaten er kanskje ikke en særlig fengende visjon, men ikke mindre at behandlingen AP har gitt mange mennesker innenfor deler av helse-og sosialomsorgen radikalt bryter med partiets ideologi. Sosialisme er jo nettopp å sørge for at alle mennesker i samfunnet har. Arbeiderpartiets ideologi er vårt politiske kompass og i vanskelige spørsmål er det den som hjelper oss med å finne de gode løsningene Arbeiderpartiet er kjent for. En skolering med vår nestleder gir oss muligheten til å lære, høre nye idéer og reflektere over vår ideologi Arbeiderpartiets landsmøte med venstrevri? Jonas Gahr Støre. I forrige uke gjennomførte Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Dette ble ført an av partiets nye leder, Gahr Støre. En leder med borgerskapets bakgrunn, ingen røtter i arbeiderklassen og personlig mangemillionær. Dette.

Her finner du klipp, intervjuer og taler fra Arbeiderpartiet 1. Det er i denne konteksten Tajik sier hun hører til. Å privatisere i denne sammenheng islam som «min religion» blir som å si: Jeg er tilhenger av Arbeiderpartiets ideologi og politikk, men ingen kan definere min politikk for meg. I den samme artikkelen gir Haida Tajik uttrykk for synspunkter som helt klart er på kollisjonskurs med islam Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der alle mennesker er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Vår ideologi, eller grunnsyn, er sosialdemokrati. Vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet Arbeiderpartiets flørt i asylpolitikken er absolutt ikke en «videreføring av en politikk som er ført tidligere». Heller ikke i nærheten av Aps verdigrunnlag og vedtatte uttalelse på landsmøtet i 2015. Vi er som kjent vitne til den verste flyktningkrisa siden 2. verdenskrig. Dette er en krise som The Islamic State of Iraq and the Levan Hadia Tajik og Arbeiderpartiets ideologi - mandag 15. august i Mandal 13. august 2016 Hadia Tajik innleder og reflekterer over vår ideologi på Buen kulturhus i Mandal 15. august kl 18.00 - 20.00. Møtet er åpent for alle. Denne invitasjonen er hentet fra Vest-Agder Arbeiderparti

Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Vår ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. Vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet,. Kom og diskuter politikk og ideologi med Hadia 13. mai 2016 23. mai klokka 18 på Folkets Hus i Sandvika kan du gi dine innspill om Arbeiderpartiets nye partiprogram til Hadia Tajik. Skuffet over Høyres nei til gratis vaksine mot hjernehinnebetennels Slikt nazi-inspirert visvas står veldig langt fra Arbeiderpartiets ideologi og formål. Jeg håper han melder seg ut av Ap. Disse holdningene og meningene har ingenting med det vi historisk og på alle måter står for. Dette er ikke forenlig med noe av vår ideologi og våre verdier, sier Johansen til NRK. ©NTB Arbeiderpartiets historie og ideologi, partikultur, organisasjonsarbeid, partidemokrati, nasjonal politikk, regional politikk, lokalpolitikk og valgkamp. De tre første trinnene er i Innlandet. Fjerde samling legges til Oslo/Stortinget. For å få diplom for gjennomført kurs må du ha deltatt på alle fire av trinnene, men d

Arbeiderpartiet og ideologi - Debat

Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside Vi i Bargiidbellodat mener at man må ta grep og politisk styring over situasjonen. Vi må ha en rettferdig fordeling også innenfor fiskeripolitikken - tuftet på Arbeiderpartiets stolte tradisjon, ideologi og verdier. Fremtiden for våre fjord- og kystsamfunn er folkene som bor der - ikke kapital og markedskrefter At Arbeiderpartiet lekker som en sil med velgere til alle kanter, hersker det ingen tvil om. Både strategi, lederskap, splittelse og indre stor uro i partiet skaper splittelser og flere spørsmål enn svar. I dag preges Arbeiderpartiets tabloide ordvekslinger mellom Høyre og regjeringspartiene mes Hun var en dyktig politisk administrator, men ikke en som fornyet Arbeiderpartiets ideologi i tråd med endringene i samfunnet. Thorbjørn Jagland kunne vært en mer ideologisk leder av Ap

Arbeiderpartiet (A) - stortinget

Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen har i det siste hatt flere utspill i nasjonal og regional presse. I et oppslag i Klassekampen kom han med forslag om å gjøre Statskog til et lokomotiv i utviklingen av ny skogindustri. «Hele folket i arbeid» sto det i Østlendingen og andre aviser litt senere Tar selvkritikk for Høyre-oppgjør Jonas Gahr Støre innrømmer at Ap har vært for spake i møte med Høyre under tidligere valg. - De er vår ideologiske motpol, sier partilederen og varsler kamp «De tapte ideologier Arbeiderpartiets sosialisme, hvor rettferdig fordeling av samfunnets goder, men også samfunnets byrder etter sosialismens lærebok skal fordeles likt,. Arbeiderpartiets kjernevelgere. Tradisjonelt har Arbeiderpartiet vært det som navnet tilsier. Et parti for og av arbeidere, tuftet på sosialdemokratiets ideologi. Det er dette som er mitt parti. Det er dette folkelige partiet for og av arbeidere med de samme målene som meg jeg støtter

Arbeiderpartiets nazistiske forhistorie, del 1 (Læretiden

Slike målsettinger traff kjernen i Arbeiderpartiets ideologi. Partiet oppnådde sin store valgseier ved stortingsvalget 1933, og 1935 kunne Johan Nygaardsvold danne regjering. Samme år ble Mot Dag oppløst, og sammen med de fleste motdagistene vendte Evang tilbake til moderpartiet Les også: Hvordan klarte 68-er generasjonen å lure inn en massemord-ideologi i vårt samfunn? For de som vil utdanne seg litt mer i Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti, Raudt, Miljøpartiet De Grønne og deler av Arbeiderpartiets ideologiske grunnmur så kan dere se en rekke videoer om temaet her Velkommen til Aurskog-Høland Arbeiderparti sin grunnskolering. Tema for den første dagen er Arbeiderpartiets ideologi og historie. Det blir pizza i etterkant av skolering. Det er påmelding på Facebook eller på e-post til steinar_ottesen@hotmail.com før 17. april. Alle medlemmer er hjertelig velkommen Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre er her under helikoptertransport mellom Kristiansund og Florø på sitt vestlandsbesøk. De brygger først den medisinen de selv ønsker å bruke i valgkampen av x antall grunner (eksempelvis fastlåst ideologi og gamle mer velbrukte slagord),.

Arbeiderpartiet - Studienett

Antyder tillitskrise mellom Breivik og Lippestad . Breivik ville stille spørsmål om AUFs ideologi til generalsekretær Tonje Brenna, men ble nektet av dommer Arntzen Arbeiderpartiets leder vil ha et sterkere oppgjør med islamisme, på lik linje med oppgjøret man hadde med kommunistenes ideologi Kl 18.30 Kveldens program: • Arbeiderpartiets historie og ideologi. • Arbeiderpartiets organisasjon. Kl 21.00 Avslutning Sør-Aurdal Arbeiderparti Politikk Våre politikere Om Sør-Aurdal Arbeiderparti Arbeiderpartiet.no. Forskjellen på Høyre og Ap. En lærer undrer på om hun har en jobb å gå til etter ferien. På Madla står en ny hall til 256 millioner kroner for det meste ubrukt, for det meste betalt av dine skattepenger

Målene for Arbeiderpartiets internasjonale engasjement er: å avskaffe fattigdom og få en mer rettferdig fordeling globalt. å skape fredelig sameksistens mellom mennesker, stater, ideologier og sivilisasjoner. at alle mennesker skal ha demokratiske rettigheter og innflytelse over sine livsvilkår. å sikre Norges nasjonale interesser Høyre er Norges viktigste politiske verksted. Det forplikter! På denne siden kan du lese vårt partiprogram Arbeiderpartiets uttalte ideologi er sosialdemokrati. Sosialdemokrati er ifølge Store norske leksikon en betegnelse på moderate og reformorienterte former for sosialisme Han mener at Arbeiderpartiets politikk på dette området er basert på ideologi og synes det er synd at vi er så bastante i vår konklusjon. Cederby har rett i at Arbeiderpartiets grunnleggende skepsis til privatisering av offentlige tjenester er basert på ideologi, på samme måte som Høyres entusiastiske omfavnelse av privatisering selvfølgelig også er det ‎Podden for deg som lurer på hva som rører seg på innsiden av Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Eva, Martin og Torstein legger bort talepunktene og prater om aktuelle saker med gjester som detter innom kontoret deres på Stortinget

 • Aftenposten sommerjobb 2017.
 • Sommerhus bornholm inkl færge.
 • Butzbach elegance.
 • Low carb vegan rezepte.
 • Saalfelder einkaufsnacht.
 • Tänzerische früherziehung braunschweig.
 • Icelandair menu.
 • Cpv koder doffin.
 • Feuer bilder kostenlos ausdrucken.
 • Storebrand reiseforsikring test.
 • Verdensatlas på nett.
 • Studiespesialisering lillestrøm.
 • Sommerklær 2018.
 • Ral 7000.
 • Langt kryssord.
 • Twilight books in order.
 • Kildehenvisning lærebok.
 • Schipperke kaufen.
 • Betongrens.
 • Danske ord til norsk.
 • Blomkåløre hund.
 • Bergene holm fdv.
 • Lavfodmap suppe.
 • Monsterbedriften.
 • Seebühne bregenz 2019.
 • Små barn i buss.
 • Hytter på geilo til leie.
 • Neuruppin see.
 • Fremtidens yrker 2017.
 • Michael bolton the one thing.
 • Norwegian cashpoints shop.
 • Aggregat el start.
 • 2vk tidslinje.
 • Engelsk fotball tabell 2017.
 • Dobbel derivasjon.
 • Karla linhave siverts.
 • Spørsmålsrunde svar.
 • Tove lo pojkvän.
 • Münzgasse leipzig.
 • Bcaa tabletter.
 • Wot scharmützel panzer.