Home

Cpv koder doffin

Du kan filtrere søket på kategorier (CPV-koder), kunngjøringstype, tilbudsfrist og kunngjøringsdato og du kan søke opp en spesifikk kunngjøring hvis du har Doffin referansen tilgjengelig. Søkefunksjonen er fullstendig avhengig av hva oppdragsgiver velger å legge til av informasjon i kunngjøringen For å logge på Doffin: Tast inn brukernavn og passord (skill mellom små/store bokstaver) Klikk så på Logg inn.. Registrer leverandør; Glemt ditt passor Av Europeiska kommissionens förordning 213/2008 framgår samtliga CPV-koder. På SIMAP:s webbplats finns även en tabell i Excelformat som innehåller samtliga CPV-koder. Även de elektroniska upphandlingsstöd som finns använder sig av CPV-koder. Använd CPV-koden på ett konsekvent och tydligt sätt. Tanken med klassificeringen är att den upphandlande myndigheten ska välja den CPV-kod. Oversigt over CPV-koder. Vær opmærksom på at der er 9454 CPV-koder. Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter (03000000) Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder (09000000) Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter (14000000

CPV-koder - Mercel

 1. ologi «drop-down» 45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet 45100000 Forberedende anleggsarbeid 45110000 Nedrivning av bygninger og jordarbeid 45111000 Nedrivning, forbereding og rydding av byggeplas
 2. Er verdien under NOK 1,3 mill er det frivillig for oppdragsgiveren å bruke Doffin for å kunngjøre. For å avgrense søket til konkurranser som er aktuelle for din virksomhet kan du filtrere søket på for eksempel kategorier (CPV-kode), geografisk område, kunngjøringstype eller oppdragsgiver
 3. Hoved-CPV-kode. 03000000 - Landbruk, gårdsbruk, fiske, skogsbruk og relaterte produkter. NUTS-kode: NO01 - Oslo og Akershus. Region: Oslo og Akershus. NUTS-kode: You are leaving Doffin. for an external system. Support:.
 4. istrasjon. CPV koder. 48219300 - Ad
 5. Tilleggs-CPV-kode(r) 71310000 - Rådgivning ingeniør- og byggetekniske tjenester. II.2.3) Sted for gjennomføring. NUTS-kode: NO043 - Rogaland. Fylke: Rogaland Dato for publisering i Doffin. 23.08.2019. Du forlater nå Doffin. for et annet system. Brukerstøtte: support@doffin.no
 6. ske. Vil du søke i emnene finnes det støtte for å legge til en eller flere CPV koder (Kategorier) som filter i søket. Når du setter inn filteralternativene du ønsker,.

Hoved CPV kode. 45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet. CPV koder. Tilbudsdokumenter. Åpne Dokumenttype Dato Versjon Navn Beskrivelse Filtype Størrelse; Innleveringfristen har passert. Det er ikke mulig å melde interresse for å delta på konkurransen lengr Doffin Database for offentlige innkjøp. A+ A a For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Supplerende CPV-kode: DA39 HA29 LA43. II.1.3) Type kontrakt. Tjenester. II.1.4) Kort beskrivelse. Any CF. Doffin Database for offentlige innkjøp. A+ A a For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Supplerende CPV-kode: FF01 IA07 LA04. II.1.3) Type kontrakt. Bygge- og anleggsarbeid. II.1.4) Kort beskrivelse. Se konkurransegrunnlag. II.1.6). Hoved CPV kode. 34144213 - Brannbiler. CPV koder. 34144212 - Brannkjøretøyer med vanntank 34144213 - Brannbiler. Tilbudsdokumenter. Åpne Dokumenttype Dato Versjon Navn Beskrivelse Filtype Størrelse; For å melde interesse og få tilgang til innlevering av tilbud må du logge inn på À jour Bedriftporta

Felles koder for offentlige kontrakter (CPV) europalo

Doffin A+ A a For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Her viser Doffin deg alle kunngjøringer av konkurranser på traktorer. Legg merke til at den søker på CPV-kodene 1600000 (landbruksmaskiner), 34138000 (veitraktorer) og 42415000 (Gaffeltrucker, trucker, perrong traktorer). Det lønner seg å bruke litt tid på å finne ut hvilke CPV-koder som passer for akkurat din bransje I tillegg er det opsjon på utarbeidelse av anbudsgrunnlag, totalentreprise, utlysning i Doffin, inkl. kontrahering og utarbeidelse av kontrakt. Se forøvrig vedlagte 71000000 - Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester. CPV koder. Tilbudsdokumenter. Åpne Dokumenttype Dato Versjon Navn Beskrivelse Filtype Størrelse

CPV koder. 90911000 - Renholdstjenester for lokaler, bygninger og vinduer. Tilbudsdokumenter. Åpne Dokumenttype Dato Versjon Navn Beskrivelse Filtype Størrelse; Innleveringfristen har passert. Det er ikke mulig å melde interresse for å delta på konkurransen lengr Hoved CPV kode. 39515100 - Gardiner. CPV koder. Tilbudsdokumenter. Åpne Dokumenttype Dato Versjon Navn Beskrivelse Filtype Størrelse; Innleveringfristen har passert. Det er ikke mulig å melde interresse for å delta på konkurransen lengr Hoved CPV kode. 79100000 - Juridiske tjenester. CPV koder. 79500000 - Kontorstøttetjenester. Tilbudsdokumenter. Åpne Dokumenttype Dato Versjon Navn Beskrivelse Filtype Størrelse; Innleveringfristen har passert. Det er ikke mulig å melde interresse for å delta på konkurransen lengr

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, norsk utgave) 1) Anvendelsen av ulike nomenklaturer skader åpenheten og klarheten med hensyn til offentlige innkjøp i Europa. Slik anvendelse virker inn på kvaliteten til og fristene for kunngjøringer av konkurranse, og utgjør en begrensning for næringsdrivendes tilgang til offentlige kontrakter Hoved CPV kode. 45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet. CPV koder. 45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet. Tilbudsdokumenter. Åpne Dokumenttype Dato Versjon Navn Beskrivelse Filtype Størrelse; Konkurransen er avlyst. Det er ikke mulig å melde interresse for å delta på konkurransen lengr CPV koder. 09000000 - Oljeprodukter, brensel, elektrisitet og andre energikilder. Tilbudsdokumenter. Åpne Dokumenttype Dato Versjon Navn Beskrivelse Filtype Størrelse; Innleveringfristen har passert. Det er ikke mulig å melde interresse for å delta på konkurransen lengr

CPV og CPC - regjeringen

For å filtrere kategoriar, bruker Doffin CPV (commom procurement vocabulary) kodesystem for å kategorisera verksemdssektorane. Vel avkryssingsboksen ved sida av koden. Du kan finne underkodar dersom du vel pilen ved sida av koden. Velg avkryssingsbokser ved sida av dei ønskja koder(3) og klikk på Vel nedst på siden (4) CPV-kode på afdelingsniveau 33000000-0 Medicinsk udstyr er meget generel, mens CPV-kode på kategoriniveau 33111610-0 MR-skannere er meget specifik. Som nævnt tidligere anbefales det som udgangspunkt. at vælge en generel kode for ydelsen, da det kan gøre det lettere for leverandører at spore den udbudte opgave CPV-koder er EU-kommisjonens produkt- og tjeneste/oppdragskoder og kreves av EUs publikasjonskontor på alle kunngjøringer i TED-databasen. CPV-kodne blir benyttet både i databasene til TED og Doffin. CPV-kodene har som formål å standardisere betegnelsene som oppdragsgiverne bruker til å beskrive innhold i kontrakter CPV-automaten hjælper dig med at finde den rette CPV-kode, når du skal udbyde en vare, tjenesteydelse eller en bygge- og anlægsopgave. Værktøjet skelner mellem lightregimet og fuld udbudspligt af tjenesteydelser, men tager til gengæld ikke højde for de tjenesteydelser, der er undtaget udbudslovens anvendelsesområde, jf. §§21-23

NO Standardskjema 52- Kunngjøring av konkurranse - Anskaffelsesforskriften Del II 1 Nasjonal kunngjøring i Doffin Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av konkurranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser 1(Gjenta så mange ganger som nødvendig slik at alle ansvarlige oppdragsgivere blir identifisert) Offisielt navn Organisasjonsnummer 2. Frivillig kunngjøring i Doffin Konsesjonskontraktforskriften Anskaffelsesforskriften Forsvars- og sikkerhetsanskaffelser Forsyningsforskriften Kunngjøring av konkurranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser 1(Gjenta så mange ganger som nødvendig slik at alle ansvarlige oppdragsgivere blir identifisert

CPV-koder Upphandlingsmyndighete

Se CPV-kode Oversigt - Værktøjer - Forsid

Bruk cpv koder ved anskaffelser. 30. november @ 15:30 - 15:50 Digitalt møteforum om innkjøp for alle som er involvert i offentlige anskaffelser. Møtet er uformelt, kortvarig og temabasert Den nye varslingstjenesten Anbud Direkte er en effektiv og nøyaktig tjeneste for kunngjøringsvarsler for anbud fra Doffin Den nye varslingstjenesten Anbud Direkte er en effektiv og nøyaktig tjeneste for kunngjøringsvarsler for anbud fra Doffin. Notodden kommune ved virksomhet for eiendom og utedrift skal anskaffe redskapsbærer 4x4. Det kan gis tilbud på både ny og demo/brukt maskin Den nye varslingstjenesten Anbud Direkte er en effektiv og nøyaktig tjeneste for kunngjøringsvarsler for anbud fra Doffin. Forvaltning og drift av 126 utleieboliger, inkludert leiekontrakter, økonomi/regnskap. Vaktmestertjenester ikke del av estimert totalverdi, dekkes innenfor egen

{{visitor.user ? 'Profil' : 'Log ind'}} {{welcomeUser}} Nyheder Se seneste nyhede Du er her: Hjemmeside > Anbudssøk > Finans > Forsikring (alle typer) > Finans - Forsikring > Forsikring (alle typer) > NO-Lysaker: Sporveien konkurranse skadeforsikringer 1.1.21; Se utgåtte anbud. Bestill Anbud Direkte, og få tilgang til lignende anbud som anbudet nedenfor II.2.2) Supplerende CPV-kode(r) 71300000 Ingeniørvirksomhed. 71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. 71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder. 71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri. II.2.3) Udførelsessted. NUTS-kode: DK013 Nordsjælland Officielt navn: KomUdbud CVR-nummer: 29189803 Postadresse: Torvegade 74 By: Esbjerg NUTS-kode: DK03 Syddanmark Postnummer: 6700 Land: Danmar

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r) 18142000 Sikkerhedsvisirer. II.2.3) Udførelsessted. NUTS-kode: DK04 Midtjylland. II.2.4) Beskrivelse af udbuddet: Nationalt udbud af ansigtsvisirer til brug som personligt værnemiddel i både regioner og kommuner II.2.2) Supplerende CPV-kode(r) 55510000 Kantinevirksomhed. 77314000 Vedligeholdelse af arealer. 77340000 Træbeskæring og hækkeklipning. 79713000 Vagttjenester. 79992000 Receptionsarbejde. 90510000 Bortskaffelse og behandling af affald. 90511000 Indsamling af affald. 90620000 Snerydning

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r) 33100000 Medicinsk udstyr. II.2.3) Udførelsessted. NUTS-kode: DK DANMARK. II.2.4) Beskrivelse af udbuddet: Protesetænder; fortænder og kindtænder. II.2.5) Tildelingskriterier. Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumentern Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4) angivne lægemidler Du er her: Hjemmeside > Anbudssøk > Kurs/Utdanning > Ledelsestrening, lederutdanning, medarbeiderutvikling, coaching, mentoring > NO-Tønsberg: Lederskapstrening for kvinnelige ledere i offentlig sektor i Etiopia; Se utgåtte anbud. Bestill Anbud Direkte, og få tilgang til lignende anbud som anbudet nedenfor II.1.2) Hoved-CPV-kode. 71314300 Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad. II.1.3) Kontrakttype. Tjenesteydelser. II.1.4) Kort beskrivelse: Udbuddet vedrører indkøb af energimærkning af offentlige bygninger til samtlige ordregivers enheder og institutioner II.2.2) Supplerende CPV-kode(r) 32500000 Telekommunikationsleverancer. 32429000 Telefonnetudstyr. 32400000 Net. 45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde

Finn de rette konkurransene Anskaffelser

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r) 71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri. 71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. 71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. 71300000 Ingeniørvirksomhed. 71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning II.1.2) Hoved-CPV-kode. 18000000. II.1.3) Kontrakttype. Varer. II.1.4) Kort beskrivelse: Nærværende udbud omfatter en rammeaftale på levering af arbejdsbeklædning, herunder arbejdstøj og uniform, til medarbejdere i Slots- og Kulturstyrelsen II.1.2) Hoved-CPV-kode. 77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl. II.1.3) Kontrakttype. Tjenesteydelser. II.1.4) Kort beskrivelse: Levering af ukrudtsbekæmpelse med hedvand og skum på vejarealer i Vejle Kommune. II.1.5) Anslået samlet værdi CPV kode 22000000-0 - Tryksager og beslægtede produkter: Udbudsform Offentligt/åbent udbud SMV venligt: Nej Kontaktperson Mads Nielsen Kontakt E-mail: aumni@samsoe.dk Telefon: +45 86590005: Modtagers firmanavn VisitSamsø Adresse for modtagelse af tilbud aumni@samsoe.d

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r) 45242000 Arbejder i forbindelse med rekreative faciliteter ved vandet. II.2.3) Udførelsessted. NUTS-kode: DK05 Nordjylland. II.2.4) Beskrivelse af udbuddet: Udbud af en totalentreprisekontrakt vedrørende udvidelse af Sæby Havn sydøst for eksisterende havn II.1.2) Hoved-CPV-kode. 90511000 Indsamling af affald. II.1.3) Kontrakttype. Tjenesteydelser II.1.4) Kort beskrivelse: Kalundborg Kommune udbyder krantømning af diverse affaldsfraktioner med nedenstående hovedydelser: — Tømning af kuber med gla {{visitor.user ? 'Profil' : 'Log ind'}} {{welcomeUser}} Nyheder Underbranche KONTRATU MOTA: OBRA EMAKIDA PROZEDURA: IREKIA ERREGULAZIO HARMONIZATUAREN ARABERAKO KONTRATUA BAI X EZ ERREKURTSO BEREZIPEKO KONTRATUA BAI X EZ LIZITAZIO ELEKTRONIKOA ADMINISTRAZ

Interrest - bedrift

Simap - Cpv

 • Trofors hest.
 • Panasonic inverter varmepumpe.
 • Endringer i arbeidsmiljøloven 2018.
 • Når blir oksygen giftig.
 • Idowa unfall heute.
 • Lg interiør speil.
 • 400 euro jobs oldenburg.
 • Flashdance chateau neuf.
 • Lasagna white sauce.
 • Physiotherapie klinikum chemnitz.
 • Trondheim maraton resultater 2017.
 • Mms asp nelfo no elforlaget elvideo kontaktor wmv.
 • Ledige stillinger i grimstad kommune.
 • Fotoshooting münchen preise.
 • Askebrunt hår.
 • Darcy lapier.
 • Learn russian.
 • Rubiks kube løsning 2x2.
 • Dinner for one youtube.
 • Sevilla stadtplan sehenswürdigkeiten.
 • Welttanzgala 2017 baden baden.
 • Polizeibericht dinslaken.
 • Paw patrol ausmalbilder zuma.
 • Helena bonham carter the crown.
 • Hva skjer med håret når man blir eldre.
 • Vinterlagring hortensia.
 • Imagenes de torreon de noche.
 • Lego elves norsk 2017.
 • Flohmarkt aschaffenburg 2018.
 • Ms photo story 3.
 • Feste und märkte in gelnhausen.
 • Kommunal bolig trondheim pris.
 • La caravelle villajoyosa.
 • Ting å gjøre i moss.
 • Wot scharmützel panzer.
 • Ctek lader tilbehør.
 • Wassertemperatur nordsee holland.
 • Familien radford.
 • Ballettschule köln porz köln.
 • Dykkerutdanningen i bergen.
 • Blå lilla farge.