Home

Krigsseilerne etter krigen

DEBATT Krigsseilerne - den vanskelige historien På vegne av den norske stat ber jeg om unnskyldning for behandlingen krigsseilerne ble utsatt for etter krigen Norske myndigheters håndtering av krigsseilerne etter krigen er blitt skarpt kritisert. Vis mer . Henrik Øwre fikk seg kjæreste i Skottland, Violet, og giftet seg. - Ja, hun var skotsk, fra Aberdeen! sier Øwre Lambine - nå med drømmende øyne og skotsk aksent i engelsken

Krigsseilerne - den vanskelige historie

Krigsseilerne er navnet som brukes på besetningsmedlemmene i den norske handelsflåten under første og andre verdenskrig.De gjorde en enorm innsats for å holde forsyningslinjer oppe. Norges rolle under første verdenskrig har gjerne blitt betegna som «nøytral alliert», og norsk sjøtransport var svært viktig for de allierte I ettertid. Mange krigsseilere fikk psykiske senskader av opplevelsene og følte seg delvis sviktet av det offentlige etter andre verdenskrig. I 1970 ble Norges Krigsseilerforbund dannet for å ivareta interessene deres.. Gunnar Sønsteby og andre veteraner jobbet etter krigen aktivt for å skaffe krigspensjon til de norske krigsseilerne. . Sønsteby, som selv var Norges høyest dekorerte. De blir beordret til fronten i en krig de ikke har bedt om, i sivil og uten våpen. De to mennene kjemper for å overleve i en nedadgående spiral av vold og død, hvor tyske ubåter når som helst kan angripe skipet lastet med materiell som er nødvendig for de alliertes krigsinnsats. Krigsseilerne har ett mål: Å overleve - for å komme hjem

«Krigsseilerne etter krigen» - Norgeshistorie.no; Litteratur Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig, 2003, 2 b., Finn boken i bibsys. Nilsen, Tore L. og Atle Thowsen Handelsflåten i krig 1939-1945. Les boken hos Nationalbiblioteket. Handelsflåten i krig 1939-1945 Bind 1 Etter en angrepsbølge fra 20 tyske U-båter, kom bare to skip fra en convoy fram. Fra engelsk forsvarsledelse ble det på slutten av krigen uttalt at innsatsen til den norske handelsflåte betydde mer enn en million (1.000.000) soldater i kampen mot nazismen Etter krigen ble de utsatt for det store nasjonale sviket. Kritisk til regjeringen. Andhøy jobber aktivt for at norske myndigheter skal løfte frem de siste gjenlevende krigsseilerne og personlig takke dem før det er for sent. - Vi lever i en tid der det er slutten på en generasjon, det haster å få samlet disse historiene

Krigsseilerne var utsatt for store nervepåkjenninger 24 timer i døgnet, for mange i mer enn fem år. På 1071 skip i den norske handelsflåte omkom under annen verdenskrig 3670 nordmenn og 977. Krigsseilerne ble sviktet av det offisielle Norge etter krigen, noe som riktignok ble beklaget på begynnelsen av 2000-tallet. Derfor borer verket seg også inn i et nasjonalt traume. Krigsseilerrekviem bringer oss nær sjøfolkene, både som enkeltpersoner og som gruppe Etter krigen innløp også meldinger om dødsfall blant sjøfolk av andre årsaker enn krigsforlis, i alt 1324 sjøfolk. Av disse omkom 385 ved alminnelige forlis, drukning eller andre ulykker om bord, 148 ved ulykker i land, 37 begikk selvmord og 570 døde på grunn av sykdom, hvorav i underkant av 100 døde av tuberkulose

Krigsseilerregisteret er et nasjonalt nettbasert register over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten 1939-1945. Registeret ble lansert 19. januar 2016, og pr. 31. desember 2019 har over 62 000 krigsseilere blitt registrert Etter andre verdenskrig, fulgte en langvarig kamp for at krigsseilerne skulle få pengene direkte utbetalt og ikke bli plassert i et fond. Litteratur: Guri Hjeltnes: Handelsflåten i krig: Krigsseiler - Krig, hjemkomst, oppgjør (1997), s. 491 - 548 Krigsseilerne skal hylles i Operaen med nykomponert rekviem. Krigsseilernes opplevelser, lidelser, offer og traumer har funnet en musikalsk form i verket «Krigsseilerrekviem» Han viser til hvordan krigsseilerne ble sviktet av det offisielle Norge etter krigen,. Nettsøk etter krigsseilere: Mange tar kontakt med Stiftelsen Arkivet for å få hjelp til å finne informasjon om en i slekta som var krigsseiler, men som de vet veldig lite om hva opplevde under andre verdenskrig Etter krigen krevde et flertall av sjøfolkene å få ut pengene; pengene ble i stedet utdelt etter behov. Saken ble ikke endelig løst før Stortinget i 1972 bevilget krigsseilerne en ex gratia utbetaling. Oppgjør. Grovt sett kan oppgjøret etter Nortraship deles i et ytre og et indre oppgjør

Torpedert i Atlanterhavet i 1940

 1. Hvordan ble krigsseilerne behandlet etter krigen? Jeg har hørt mye løst og fast om at de ble dårlig behandlet, og siden mange av dem havnet fulstendig på kjøret så er det kanskje noe bak det. Men jeg får det ikke til å rime, de gjorde kanskje den største innsatsen under hele krigen (ikke bare de norske, men krigsseilere generelt), de må vel ha høstet sin del av ære for det
 2. Det skal følge Halvor Skramstad gjennom den allierte invasjonen i Frankrike, hjem til Norge etter krigen, og fram til Høyesterett i 1954. Der led krigsseilerne sitt mest forsmedelige tap
 3. De mente at krigsseilerne aldri fikk den anerkjennelsen de fortjente for sin innsats under krigen, og at de ble sviktet av regjeringen. les også « Faen, pappa, nå er det tøft, nå er det.
 4. I denne nye filmen møter vi pårørende til krigsseilerne. Spørsmål som blir tatt opp er for eksempel hvordan opplevde man hverdagen både under og etter krigen med en krigsseiler? Man kommer inn på tema som mobbing, posttraumatisk stress, betydningen av å ha familie hjemme og myndighetenes behandling av krigsseilerne etter krigen
 5. ister Anne-Grete Strøm Erichsen 2. august d.å. krigsseilerne om unnskyldning for behandlingen norske myndigheter ga dem etter krigen. Det var en beklagelse som for svært mange krigsseilere og deres pårørende kom altfor sent
 6. Mange av krigsseilerne havnet derfor utenfor samfunnet når krigen var over. - Mens man arbeidet med å gjenreise landet etter krigen, så glemte man å gjenreise mennesket. LES OGSÅ: - Jeg.

Krigsarkiver - Krigsseilerne

 1. ister Anne-Grethe Strøm-Erichsen ba på vegne av den norske stat om unnskyldning for den behandlingen krigsseilerne ble utsatt for etter krigen i.
 2. Historiene om de norske krigsseilerne har han hørt siden var ung gutt. Han var en markant person etter krigen, men jeg ante ikke at det kunne finnes noe mer fra ham
 3. Etter krigen ble Thore Horve sjef for hele Sjøforsvaret. Senere hjalp han keiser Haile Selassie med å bygge opp en marine i Etiopia. Men Horve vil allikevel bli best husket for sin kamp for de sivile krigsseilerne, slik at de fikk erstatning, et krigsseilermonument, krigspensjon og medaljer
 4. ister Anne-Grete Strøm-Erichsen om unnskyldning på vegne av den norske stat for behandlingen krigsseilerne fikk etter krigen

Mange av krigsseilerne ville aldri fortelle sin grusomme historie etter krigen. Jon Michelets bøker endret det. Romanserien *«*En sjøens helt» har fått mange av krigsseilere til å lette på sløret, for Michelet er det nesten blitt et lite dugnadsprosjekt Krigsseilerne har ett mål: Å overleve - for å komme hjem, heter det om filmen - som parallelt vil følge Alfreds kone og barn hjemme i Bergen under krigen. Gunnar Vikene har ifølge Mer Film jobbet i en årrekke med prosjektet, som er basert på virkelige hendelser og blir en storproduksjon Ikke bare kunne inntektene som krigsseilerne seilte inn, med fare for sitt eget liv, betale den norske regjeringen i London under krigen, og gjenoppbygningen av Norge etter krigen. Da de skulle få pengene de vitterlig hadde krav på, ranet den norske staten til seg hele beholdningen, godt hjulpet av krigsseilernes egen organisasjon, Norsk sjøfartsforbund Krigsseilerne var en av de viktigste norske aktørene for utfallet av den andre verdenskrig og at Norge ble fritt i 1945. 38.000 norske sjøfolk var ved fronten 24 timer i døgnet og over 3800 av disse ga sitt liv for Norges frihet. Deres innsats ble ikke verdsatt da de kom hjem etter krigen - det var ingen flagg eller fanfarer KRIGSSEILERNE - INGEN HEDER FOR SJØMANNSFORBUNDET. I en artikkel om hvordan den paranoide antikomunismen under den kalde krigen rammet også våre krigsseilere, har noen i seinere innlegg i bl.a. Haugesunds Avis og Sør- Varanger Avis hengt seg svært opp i det de feilaktig har oppfattet som ros til Sjømannsforbundets håndtering av Nortrashipfondet etter krigen

Krigsseilerne - Verdidebat

Nortraship var en organisasjon opprettet av norske myndigheter i London i 1940 for å disponere den norske handelsflåten under andre verdenskrig. 9. april 1940 var det utenfor Nordsjø-sperren 806 norske skip på til sammen fire millioner bruttotonn som kom under Nortraships kontroll. 241 av disse skipene, cirka 1,9 millioner bruttotonn, var tankskip Etter krigen så var dette fondet kommet opp i den svimlende sum av 43 millioner kroner, noe som den gang var et enormt beløp. Krigsseilerne fikk ikke en krone. Alt ble konfiskert av staten. Gjenoppbyggingen av landet krevde enorme ressurser. Krigsseilerne fikk etter manges mening heller ikke den fortjente heder og ære for sin krigsinnsats. Oversikten over krigens kulturminner i Oslo er et pågående arbeid, så den er på ingen måte uttømmende. Oversikten dekker først og fremst kulturminner fra andre verdenskrig ettersom dette er de mest tallrike, men også andre krigsminner er tatt med fordi mange som er interessert i dette også interesserer seg for krigshistorie generelt, og ikke bare siste krig Målsetningen er å hedre våre krigsseilerne og gjenspeile deres innsats under krigen. - Vi skylder framtiden å avdekke krigens handlinger, også det som skjedde med de norske sjøfolka, og utstillingen vil blant annet skildre krigsseilernes hverdagsliv ombord, den farlige konvoiseilasen, kamp i første linje

Nå er krigsseilerne på nett. Krigsseileregisteret på nett har 6000 navn, men satser på 30.000. Mange av krigsseilerne ville aldri fortelle sin grusomme historie etter krigen. Jon Michelets bøker endret det. Navnene forsvinner fra minnesmerket - Det er ikke for seint å takke krigsseilerne Han viser til hvordan krigsseilerne ble sviktet av det offisielle Norge etter krigen, noe som gjør at verket også borer seg inn i et nasjonalt traume I den første tiden etter krigen var det f.eks. ingen medisinsk kunnskap som kunne forutsi eller forklare traumene som mange av krigsseilerne fikk. Viktig kunnskap En målrettet aksjon resulterte i at krigsseilerne 3. august fikk sin unnskyldning gjennom en tale på et krigsseilerarrangement i Risør og en kronikk i Dagbladet Ikke bare vil det hjelpe oss å huske krigsseilernes historie. Det vil hjelpe oss å huske dere. Krigsseilerne. Dere er den mest dekorerte gruppen av alle. Og dere ble regnet som en tredje forsvarsgren. Men dere er også de som hadde de høyeste tapstallene,både for menn og kvinner, av alle som deltok i krigen på norsk side

Krigsseilerne (samme som på forsvar) - Historie - VG Nett

 1. - Bakgrunnen er å hedre sjøfolka som seilte under krigen, Det var en kompensasjon for risikoen krigsseilerne hadde i perioden juli 1940 til juni 1945. sier at de har forankra i sin ledelse at de ønsker å bistå i søken etter dokumentasjon på krigsseilerne
 2. I ettertid. Mange krigsseilere fikk psykiske senskader av opplevelsene og følte seg delvis sviktet av det offentlige etter andre verdenskrig. I 1970 ble Norges Krigsseilerforbund dannet for å ivareta interessene deres.. Gunnar Sønsteby og andre veteraner jobbet etter krigen aktivt for å skaffe krigspensjon til de norske krigsseilerne. Sønsteby, som selv var Norges høyest dekorerte borger.
 3. Vi etterlatte etter krigsseilerne glemmer ikke sviket mot krigsseilerne etter krigen: Takk for dette ruvende bokverket Jon Michelet. krigseilerne andre verdenskrig sjømannsliv i krig dokumentar om krigen Bøker. Krigsseilere Michelet krig.
 4. Krigsseilerne har ett mål: Å overleve - for å komme hjem. Parallelt følger vi Cecilia, Alfreds kone, og barna hjemme i Bergen. Krigsseileren er en medrivende og brutal fortelling om kjærlighet og tap, og om de moralske og emosjonelle virkningene av krig. Om regissør og manusforfatte
 5. Dødsangst natt etter natt. Historien om hvordan krigsseilerne ble mottatt da de kom hjem etter krigen, er ikke hyggelig. Krigsinnsatsen ble ikke anerkjent. De hadde krigstraumer, men ble mistenkt for å ha stukket av for å sikre seg et godt liv et annet sted
 6. For våre krigsseilere kom altså den største påkjenningen etter krigen. På Landeskogen Peace Center jobbes det nå med å bygge opp utstillingen hvor nettopp krigsseilerne står i fokus. Den har som tema: Krigsseilernes ettermæle. Målsetningen er å hedre våre krigsseilerne og gjenspeile deres innsats under krigen
 7. Krigsseilerne har ett mål: Å overleve - for å komme hjem. Parallelt følger vi Cecilia, Alfreds kone, og barna hjemme i Bergen. Både regissør Gunnar Vikene og produsent Maria Ekerhovd er fra Bergen, som var den byen i Norge som opplevde det største tapet av sivile under krigen

Krigsseilerne - lokalhistoriewiki

De fikk heller aldri den takken og hederen de fortjente. Norske myndigheter var ganske enkelt helt fraværende. For våre krigsseilere kom altså den største påkjenningen etter krigen. Det gikk 68 år før den norske staten, ved forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen, mannet seg opp og ba krigsseilerne om unskyldning I tillegg til brev, dagbøker og fotografier etter krigsseilere, har vi tatt imot arkivet etter Jon Michelets arbeid med krigsseilerne og Guri Hjeltnes sitt arkiv etter arbeidet med «Handelsflåten i krig 1939-1945». ARKIVET har også mange tidsvitneintervjuer knyttet til krigsseilere, samt et større okkupasjonsbibliotek Krigsseilerne var de viktigste norske aktørene for utfallet av den andre verdenskrig og at Norge ble fritt. 38.000 norske sjøfolk var ved fronten 24 timer i døgnet og over 3800av dissee ga sitt liv for Norges frihet. Deres innsats ble ikke verdsatt da de kom hjem etter krigen - det var ingen flagg eller fanfarer

Krigsseiler - Wikipedi

Krigsseilerne. Krigsseilere er sivile menn og kvinner som valgte sjøen for å tjene til det daglige brød. Etter 9. april besluttet samtlige uteseilende skip og mannskaper å gå til alliert havn. Den 22. april er regjeringen Nygaardsvold samlet til statsråd på Stuguflåten i Romsdal For våre krigsseilere kom altså den største påkjenningen etter krigen. På Landeskogen Peace Center jobbes det nå med å bygge opp utstillingen hvor nettopp krigsseilerne står i fokus. Den har som tema: Krigsseilernes ettermæle Selv snakket han aldri om årene i konvoifart under krigen, og medaljene og diplomene han ble tildelt ca. 40 år (!) etter krigen lå bortgjemt i en gammel koffert, i skuffelse over måten krigsseilerne ble møtt på og behandlet av det offisielle Norge i mange tiår etter at de vendte hjem. Den største skampletten i Norges historie Fondet blir en verkebyll både for krigsseilerne og for hele nasjonen Norge. «Jeg MÅ få ferdig siste bind.» Jon Michelet under arbeidet med Krigerens hjemkomst. Ærlig arbeid og kjærlighet For mange av de hjemvendte sjøfolkene er det en tilværelse med krigstraumer og alkoholproblemer som preger hverdagen i årene etter krigen Også krigsseilerne, som i 2013 av daværende forsvarsminister Anne Grete Strøm Erichsen fikk en uforbeholden unnskyldning for behandlingen av krigsseilerne etter krigen, sier Edvardsen. nyheter Senjahopen: Unik nordnorsk rock'n roll

Krigsseilerne kom hjem meget spredt i tid og sted og lite organisert. Mange krigsseilere som fysisk overlevde krigen, kom heller ikke, av ulike årsaker, hjem etter krigen, men ble værende ute, enten ved fortsatt å seile, eller ved å slå seg til i utlandet Etter min oppfatning er sannheten at det er sjøfolkene som har skapt velferdsnasjonen Norge. De seilte inn fremmed valuta slik at vi kunne bygge opp industrien etter krigen og subsidiere bøndene. Da tusenvis av sjøfolk måtte gå i land i 1970-årene ble de på mange måter offer for den velstanden de hadde vært med på å skape Krigsseilerne ble simpelthen ikke tildelt noen rolle i de nasjonale heltefortellingene som har preget nye generasjoners bilde av Norge under annen verdenskrig. I våre dager er det allment kjent, og offentlig erkjent, at de som besørget transporten av forsyninger over Atlanterhavet sto for Norges fremste bidrag til de alliertes seier Krigsseilerne, Kristiansand, Norway. 7,2 k liker dette. Driftes av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og skal formidle krigsseilernes historie. Se:..

Video: Talenter til Krigsseilere

Forsvarsministeren sier unnskyld til krigsseilerne - Norsk

- De som led størst tap under krigen var nettopp krigsseilerne. De historiene er så viktige å få frem. Det å gi disse personene noe varig som et monument er, er noe av det viktigste vi kan gjøre, mener Michaelsen. Tor Løset fra Kristiansand ga Michaelsen en stor klem etter åpningen. - Hun holdt en strålende tale Vi er takknemlige overfor Else og alle andre som har kjempet for krigsseilerne etter krigen. Det har vært en lang - og til tider uverdig kamp - men som har gitt resultater. Blant annet med en offisiell norsk beklagelse overfor krigsseilerne, framført i Fredsparken i Risør høsten 2013

krigsseiler - Store norske leksiko

Men krigen kom og la det hele i grus. Den vonde hjemkomsten de fikk etter fem års innsats for fedrelandet, ga mange av dem et liv i fornedrelse. For krigsseilerne opplevde hele perioden fra 1. september 1939 og fram til forsvarsministerens unnskyldning 3. august 2013 som en evig krig Fant min far, Jørgen Henry Hansen fra Karmøy i registeret. Han utvandret til Seattle etter krigen og ble amerikansk statsborger. Mor og jeg dro etter og 2 barn til ble født i U.S.A. Han omkom i arbeidsulykke på fiskebåt 13.04.1962 Hans navn står på minnesmerke på Fishermen's wharf i Seattle og på Fishermen's memorial på Ferkingstad, Karmøy

Det gikk lang tid før krigsseilerne fikk sin velfortjente heder for arbeidet under krigen. Historien om Nortraship-fondet, tilbakeholdet av lønn og krigsenkene som først ti år etter krigen fikk ut penger fra Rikstrygdeverket etter sin avdøde mann, ligger som en svart plett på etterkrigsårene Krigen kostet mange av krigsseilerne helsen både fysisk og psykisk. Det psykiske aspektet ble først anerkjent i slutten av 1968, 23 år etter krigens slutt. På seilasen skal vi presentere krigsseilernes historie både under og etter krigen. Vi skal stille spørsmålet «hva har vi lært som en nasjon» og vi skal trekke linjer til vår tid Historien om krigsseilerne, fortalt av familiene, gir oss et nytt og viktig perspektiv på krigen til sjøs. Filmen er på mange måter en oppfølger til Eilert Munch Lund sin tidligere film «Krigsseilerne - med æren i behold». I denne nye filmen møter vi pårørende til krigsseilerne Krigsseilerne var besetningsmedlemmer om bord i norske handelsskip under begge verdenskriger. Det er fortsatt et fond, kalt kølafondet, som er igjen. Dette er penger som ikke er betalt ut til de etterlatte. Det er nå 97 år siden den krigen sluttet,men de som har en fartstid over 30 år, samt er fylt 62 år, kan få noe av dette fondet

Etter krigen var det mange krigsseilere som gikk helt til grunne både sosialt og økonomisk, da det var lite hjelp å hente fra fondet. Krigsinvalidepensjon Etter krigen la ledende personer blant krigsseilerne all energi inn for å løse Notraship saken Frigjøringsdagen 8. mai er dagen Norge feirer at mer enn fem års okkupasjon var over etter andre verdenskrig. I 2010 besluttet regjeringen at 8. mai også er nasjonal veterandag i Norge. Under krigen var det først og fremst krigsseilerne som reddet Norges selvstendighet ved å frakte nødvendig var På vegne av den norske stat ber jeg om unnskyldning for behandlingen krigsseilerne ble utsatt for etter krigen, sa altså forsvarsministeren. Krigen hadde en høy pris. Av omkring 35 000 seilende sjøfolk i krigens farvann, omkom nær 4500. Ingen andre grupper som var påvirket av krigen, led så store tap Norsk dokumentar. Denne filmen handler om hva de norske krigsseilerne betydde for utfallet av og gjenoppbyggingen av Norge etter andre verdenskrig. Vi møter en rekke krigsseilere som forteller om livet om bord og ikke minst den skammelige behandlingen de fikk etter krigen

Krigsseileren.com - Hjemmeside for Stiftelsen ..

KRIGSSEILERNE Ofret på den kalde krigens alter. I disse dager minnes frigjøringen fra den tyske okkupasjonen i Norge. 140 mill. Kr. ble til sammen trukket fra hyren satt inn på fond som skulle brukes til å gi våre sjøfolk en ny start etter krigen I møtet med gjenlevende krigsseilere og deres familier i Risør denne helgen, ba jeg på vegne av den norske stat om unnskyldning for den behandlingen krigsseilerne ble utsatt for etter krigen Nå sier vi: Han var krigsseiler. «Ute under krigen», det betydde på en måte at de ikke var med. Å være ute er liksom negativt i forhold til det å være inne. Det kan i hvert fall oppfattes sånn.» «Og jeg kan jo si nå at jeg er stolt av det min far var med på under krigen. Men det er en stolthet som er kommet etter hvert Heldigvis var det mange krigsseilere som tilsynelatende klarte seg bra etter krigen. De aller fleste krigsseilerne gikk glipp av fredsrusen her hjemme i begynnelsen av mai for 75 år siden. Noen av krigsseilerne ofret sine liv, de fleste ofret mange år av sitt liv. Vi takker alle krigsseilerne for deres innsats og deres oppofrelser

Jarle Andhøy lager film om Edvard og krigsseilerne: - Unik

Etter 70 års stillhet var det da ett levende tidsvitne igjen til å motta den unnskyldningen. De resterende 649 fikk den aldri. Den feilen kan man ikke begå på nytt. Det er en symbolhandling, men den betyr mye, både for krigsseilerne og deres etterlatte, som har kjempet mange kamper for sosiale rettigheter, status og anerkjennelse siden krigen Uretten de norske krigsseilerne og deres familier opplevde etter 2. verdenskrig var enorm. En skamfull historie med mangel på heder og ære av Norges store helter. 70 år senere, og alt for lang. Hvorfor utøvde myndighetene etter 2. verdenskrig en slik kynisk politikk overfor krigsseilerne? Hvorfor tok det så lang tid før sjømennene fikk oppreisning og anerkjennelse etter 2. verdenskrig? Hvordan kan man forstå krigsseilernes historie i krig og fred, og hvorfor er dette en viktig historie som må formidles? Deltakerne i samtalen er Siden kommunistene, enkeltindivider så vel som kommunistisk ledete fagforeninger, stod i spissen for kampen for å gi krigsseilerne det som deres var i årene etter krigen, ble uenigheten sauset inn i den altovergripende øst-mot-vest konflikten som preget de neste tiårene så sterkt: Kommunistene drev saken, derfor var den betent og de måtte ikke få gjennomslag

Bergens Sjøfartsmuseum - Hedret og glemt - Krigsseilerne

Etter utgivelsen og mottakelsen av En sjøens helt-romanene har krigsseilerne for første gang fått en unnskyldning fra staten via tidligere Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Da VG i 2014 kåret de viktigste nordmennene siden 1814 i forbindelse med Grunnlovsjubileet, stemte leserne fram den ukjente krigsseileren som nr. 1 på lista Her forteller han om bombing og torpedering, om venner som satte livet til, og også om kampen etter krigen for å få det som rettelig tilkom krigsseilerne - pengene fra Nortraships hemmelige fond som ble holdt tilbake - og mangelen på respekt og forståelse fra myndighetenes side Kongehuset har alltid hatt et nært og godt forhold til krigsseilerne både under og etter krigen. De tilstedeværende krigsseilerne Ingvald Wahl, Helge Solvang og Gunnar Knudsen setter derfor stor pris på Hans Majestet vil være tilstede på urpremieren av filmen de selv er hovedpersoner i Hva menes med krigsseilerne? 2. Hvilke farer utsatte de seg for under andre verdenskrig? 3. Hvilken betydning hadde krigsseilernes innsats for kampen mot Hitler-Tyskland og deres allierte? 4. Hva var Nortraship? 5. Hva kjennetegnet livet til mange av krigsseilerne etter krigen? 6 Antikvariatet sender gjerne til kjøper. Ta kontakt på mail eller via annonsen. (Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten). Handelsflåten i krig 1-5. (1992-1997) Originalbind. ca.2500 sider. Rikt illustrert. (1200 kr) Handelsflåten i krig 1-5. (1992-1997) Originalbind med vareomslag. ca.2500 sider. Rikt illustrert

Krigens mange ansikter: Krigsseilerne fra første

Historien om norske krigsseilere er kanskje en av nyere histories mest myteomspunnede tema. De var helter og de var ofre, og mange gikk til grunne, både under og etter krigen. Begrepet posttraumatisk stress var ukjent for de fleste, og ingen visste hvordan det skulle håndteres. Rådet krigsseilerne fikk var ofte å holde det inne i seg Mintes krigsseilerne fra 1. verdenskrig. Norge tok ikke del i den krigen. Likevel mistet mange norske sjøfolk livet fordi skip i handelsflåten ble angrepet av de krigførende partene. det såkalte Kullfondet av 1917, som skulle komme sjømennene til gode etter krigen Norsk dokumentarserie. (5:6) De vant krigen, men tapte freden. Dette paradoksale utsagnet er for alltid knyttet til krigsseilernes vanskjebne etter krigen, og den skammelige behandlingen de hjemvendte sjøfolkene fikk av det frie Norge etter 1945. Det bitreste nederlaget var da krigsseilerne tapte kampen om Nortraships hemmelige fond. Først i 1972 fikk krigsseilerne oppreisning, da Stortinget. Krigsseilerne var som vi alle vet et glemt folkeslag etter krigen, nesten som de ble spyttet på av den gang de som kalte seg Arbeiderpartiet, som aldri har gjort annet enn å rakke ned på sjøfolk, samt mange år senere gjorde rent bord med norske sjøfolk

Torpedo på babord - Narvik Krigsmuseum

I møtet med gjenlevende krigsseilere og deres familier i Risør denne helgen, ba jeg på vegne av den norske stat om unnskyldning for den behandlingen krigsseilerne ble utsatt for etter krigen. Trinn 3: Etter freden - stor betydning, men liten anerkjennelse Introduksjon : Da sjømennene gradvis kom hjem etter krigen, møtte de et samfunn som ikke forstod hva de hadde vært gjennom og som i liten grad anerkjente deres krigsinnsats Michelet har ført i pennen det første omfattende verket som de norske krigsseilerne. I de hittil fem utgitte bindene, nummer seks rakk han å ferdigstille like før din død, følger vi Halvor. Han blir hyret som lettmatros i 1939 og som opplever krigen til sjøs Likevel omkom mer enn 2.100 norske sjøfolk i krigsforlis. I dette foredraget diskuterer Elisabeth S. Koren hvorfor den norske flåten ble så hardt rammet av krigen, og hvordan Norge forholdt seg til disse tragediene. Under og rett etter første verdenskrig fikk krigsseilerne mye oppmerksomhet og støtte, men etter hvert ble de glemt Krigsseilerne deltok bl.a i den viktige, I årene etter krigen er det skjedd mange ulykker om følge av lek eller uforsiktig omgang med eksplosiver eller andre etterlatenskaper fra krigen. Skader som følge av slike hendinger gir fremdeles grunnlag for tilståelse av krigspensjon

Men da de kom hjem til Norge etter krigen mottok de ingen offentlig anerkjennelse. ydet under krigen. - De levet under de største fysiske og psykiske påkjenninger, Tønsberg Sjømannsforening har hedret de omkomne krigsseilerne og forliste skip med egen permanent utstilling i sitt Sjøfartshistoriske Senter Det vokste derfor frem en front mellom de som kjempet ute og de som kjempet hjemme. I tillegg måtte krigsseilerne etter krigen kjempe i årtier for å få anerkjent sine rettigheter Krigen viste imidlertid en ting helt klart: Samhold var verdifullt. Deres innsats ble æret, og de fikk en unnskyldning i 2013 - året etter at norske jøder fikk sin. Året etter unnskyldningen ble krigsseilerne av VGs lesere kåret til de viktigste nordmenn mellom 1814 og 2014. Det som tidligere satt langt inne,.

Krigsseilerne gav alt for Norge | Resett

Krigsseilerne Lørdag 24. oktober ble et monument til ære for krigsseilerne avduket i Moss. Krigsseilermonu mentet er en gave fra Moss Sjømannsforenin g i samarbeid med Moss2020, kommunen, kirken og private bidragsytere i forbindelse med byens 300-årsjubileum - Bakgrunnen for dette arrangementet er at det i år er 80 år siden krigen startet. Det skal vi ikke feire, men det er også 75 år siden den sluttet, og det har vi grunn til å markere. Det er styret i Parken kulturhus som sammen med lokale ressurspersoner og Vågsøy historielag står bak arrangementet «Hverdagslivet under krigen» som går av stabelen i kulturhuset lørdag 7. november Norske myndigheters behandling av krigsseilerne etter krigen har vært sterkt kritisert, og det tok mer enn 25 år før deres innsats ble akseptert. Per Hanssons bok «Hver tiende mann måtte dø» ble utgitt før stortingsbehandlingen av Tilleggsloven av 1968 Ole Bråvolls dagbok fra Andebu under krigen. Norge Krigsfangeleire Krigsgraver Krigsminner i Nordland Jødene. Utlandet Krigsfangeleire Tysklandsbrigaden Krigsseilerne De som satt i tysk fangenskap Krigsfangearkiv . Diverse: Våpentyper. Originale dokumenter fra krigsårene 1940-45. Tor Bjørviks sider om krigen. Radioutstyr fra krigsårene. Da krigsseilerne kom tilbake etter krigen, møtte de et samfunn som i liten grad forsto hva de hadde gått gjennom eller anerkjente deres krigsinnsats Dobbelt så mange stemte på krigsseilerne som på andreplasserte Kong Håkon 7. Krigsseilerne engasjerer fortsatt. Det er ikke særlig rart. Fra hele Norge kom krigsseilerne - selv fra områder uten kyst. De var hele Norge, og de var Norge på sitt fineste. Det var ikke snakk om å gi seg og vente ut krigen

 • Gebrauchte western dekowaffen.
 • Blankmispel hekk.
 • Pokémon go hack android joystick.
 • Beutelboxer omnibus.
 • Bravecto hund død.
 • Heggelia leir.
 • Roman mythology names.
 • Schluckmuskulatur verspannt.
 • Rype oppskrift wenche.
 • Luftvåpen.
 • Navnedag 27 februar.
 • Pasta reker hvitløk.
 • Hvordan trade strøm.
 • Immobilienmakler donauwörth umgebung.
 • Byhaven parkeringshus.
 • Hyckleri betyder.
 • Vintersko dame test 2017.
 • Korsvoll skole ansatte.
 • Cross sykkel til 8 åring.
 • Hag kontorstoler.
 • Exact cd copy.
 • Mondelez oslo.
 • Kjeveoperasjon pris.
 • Når er det for sent å søke foreldrepenger.
 • Oktogon kryssord.
 • Mädchenauge blütezeit.
 • Opel insignia 4x4 system.
 • Mädchenauge blütezeit.
 • Motorsagen.
 • 1 zimmer wohnung in detmold stadt.
 • Fyr oslo.
 • Bufetat ski.
 • Live nation kontakt.
 • Verdens beste bløtkake oppskrift.
 • Line dance neue tänze 2018.
 • Ncbi gene id.
 • Fullkornspasta næringsinnhold.
 • Karla linhave siverts.
 • Årsaker og virkninger til kriminalitet.
 • Plastmatte kjøkken.
 • Omsorg 2020.